Tlačová správa: Počas októbra viac ako 95 skupín konalo DOBROčiny

(BRATISLAVA, 10. november 2023) V eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí  prebiehala počas mesiaca október kampaň DOBROčiny. Nezištnú službu konalo 95 DOBROtímov, čo predstavuje 2 324 detí a vedúcich. Väčšinu so zapojených tvorili členské farnosti eRka, no prihlásili sa aj desiatky školských zariadení a farských skupín. “Keď pápež František vydal encykliku Christus vivit, ktorá je…

Tlačová správa: Viac ako 90 skupín koná po celom Slovensku DOBROčiny

(BRATISLAVA, 23. október 2023) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí stále pozýva deti a mladých zapojiť sa do konania DOBROčinov. Aktuálne sa do tohto ročníka kampane DOBROčiny zapája viac ako 90 skupín. Väčšinu tvoria členské farnosti eRka, no prihlásených je aj viacero školských zariadení a rodín. Do DOBROčinov sa ešte stále môžete aj vy so…

Tlačová správa: eRko a Laura pozývajú sláviť Čas pre stvorenstvo

(BRATISLAVA, 14. septembra 2023) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a organizácia Laura, združenie mladých, pozývajú k spoločnému sláveniu Času pre stvorenstvo, ktorý prebieha od 1. septembra, Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenie, do 4. októbra, do sviatku sv. Františka z Assisi. Prorok Ámos volá: „Ale nech sa právo valí ako rieka, spravodlivosť ako…

Tlačová správa: eRko v lete pripravilo 90 táborov pre približne 4 300 účastníkov

(Bratislava 8. septembra 2023) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí zavŕšilo sezónu letných táborov. Počas uplynulých prázdnin zorganizovalo 90 táborov, z toho bolo 72 pobytových a 18 denných táborov. Na táboroch sa zúčastnilo približne 4 300 detí a mladých. „V eRku organizujeme tábory pre deti každoročne. Vnímame ich ako vyvrcholenie našej pravidelnej činnosti vo farnostiach.…

Tlačová správa: Animátori eRka z celého Slovenska sa spolu stretli v Ružomberku

(BRATISLAVA, 30. august 2023) Uplynulý víkend od 25. augusta do 27. augusta sa v Ružomberku uskutočnilo Celoslovenské stretnutie eRkárov. Animátori eRka sa stretli, aby získali povzbudenie pre svoj rast a pomoc pre radostné animátorstvo. Podujatie sa nieslo v téme Rastieme v Radosti. Taktiež eRkári spoločne odštartovali školský rok 2023/2024 s novou ročnou témou Pátrajme po…

Tlačová správa: Animátori eRka sa spolu stretnú na celoslovenskom stretnutí v Ružomberku

(Bratislava, 17. august 2023) V dňoch od 25. do 27. augusta sa v Ružomberku uskutoční Celoslovenské stretnutie eRkárov. Animátori eRka sa stretnú, aby získali povzbudenie pre svoj rast a pomoc pre radostné animátorstvo. Taktiež spoločne odštartujú školský rok 2023/2024 s novou ročnou témou o radosti. Prihlásených je už viac ako 220 eRkárov z celého Slovenska.…

Tlačová správa: Projekt eRka „Mladé srdce“ postupne vrcholí a blíži sa k svojmu záveru

(Bratislava, 15. júla) Projekt eRka „Mladé srdce“ postupne vrcholí a blíži sa k svojmu záveru. Farské tímy sa zišli na záverečnom stretnutí projektu. Na stretnutí venovali čas spoločnému zhodnoteniu prínosov z pohľadu zúčastnených členov farských tímov. Želaným cieľom však je, aby pozitívne zmeny a naštartované procesy ostali prítomné v živote farnosti aj po jeho ukončení.…

Tlačová správa: eRko chystá v lete pre deti približne 90 táborov

(Bratislava 3. júl 2023) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pripravuje v lete pre deti približne 90 táborov. Tábory organizujú vyškolení animátori a uskutočňujú sa vo farnostiach po celom Slovensku. „Rozhodnúť sa venovať svoj čas, úsilie a energiu do organizovania letného tábora pre mladších kamarátov si zaslúži uznanie a obdiv, pretože táto služba nie je…

Tlačová správa: eRko pozýva stretká, rodiny a triedy pripraviť pre deti radostný MINIdigi týždeň

(BRATISLAVA, 22. 5. 2023) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva stretká, rodiny a triedne kolektívy zapojiť sa od 29. mája do 4. júna do radostného MINIdigi týždňa s témou TVORIVOSŤ. Cieľom je odhaliť s deťmi zo stretka, v rodine alebo v triede digitálnych časožrútov, stlačiť pauzu a zvoliť si konkrétnu MINIdigi výzvu počas týždňa…