Ako sme prežívali MINIdigi týždeň 2024?

Tisícky detí zažili týždeň digitálnej miernosti V týždni od 27. mája do 2. júna sa 3 600 detí zapojilo do týždňa digitálnej miernosti v rámci kampane MINIdigi. Túto kampaň organizuje detské hnutie eRko. V 90 obciach na Slovensku pripravili vedúci detských skupín a pedagógovia pre deti zážitkový program ako alternatívu k tráveniu voľného času pred…

Ako bolo na púťach detí 2024?

Tisícky detí dostali cez víkend pápežovu výzvu snívať o lepšej spoločnosti Tisícky deti z viac ako 180 farností Slovenska prišli v sobotu 11. mája do Rajeckej Lesnej, Levoče a Obišoviec a 18. mája do Marianky na svoju už tradičnú púť detí. Na pútnických miestach sa spolu zišlo viac ako 4 100 detí, animátorov, katechétov, kňazov…

eRko pozýva stretká, rodiny a triedy pripraviť pre deti radostný MINIdigi týždeň

eRko pozýva detské stretká, rodiny a triedne kolektívy zapojiť sa do MINIdigi týždňa, ktorý sa uskutoční od 27. mája do 2. júna. Počas tohto týždňa pripravia animátori, dobrovoľníci a ďalší vychovávatelia pre deti tvorivý popoludňajší program ako alternatívu k nadbytočnému času s digitálnymi technológiami. Deti si v malých skupinách dajú spoločnú výzvu obmedziť online hry,…

eRko pozýva v máji na púte detí a osláviť prvé Svetové dni detí 2024

(BRATISLAVA, 29. apríl 2024) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí srdečne pozýva všetky deti, animátorov a rodiny na púte detí, ktoré budú tento rok spojené so slávením prvých Svetových dní detí. V sobotu 11. mája sa uskutočnia púte detí v Rajeckej Lesnej, v Levoči a v Obišovciach a v sobotu 18. mája sa uskutoční Púť…

Tlačová správa: Počas októbra viac ako 95 skupín konalo DOBROčiny

(BRATISLAVA, 10. november 2023) V eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí  prebiehala počas mesiaca október kampaň DOBROčiny. Nezištnú službu konalo 95 DOBROtímov, čo predstavuje 2 324 detí a vedúcich. Väčšinu so zapojených tvorili členské farnosti eRka, no prihlásili sa aj desiatky školských zariadení a farských skupín. “Keď pápež František vydal encykliku Christus vivit, ktorá je…

Tlačová správa: Viac ako 90 skupín koná po celom Slovensku DOBROčiny

(BRATISLAVA, 23. október 2023) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí stále pozýva deti a mladých zapojiť sa do konania DOBROčinov. Aktuálne sa do tohto ročníka kampane DOBROčiny zapája viac ako 90 skupín. Väčšinu tvoria členské farnosti eRka, no prihlásených je aj viacero školských zariadení a rodín. Do DOBROčinov sa ešte stále môžete aj vy so…

Tlačová správa: eRko a Laura pozývajú sláviť Čas pre stvorenstvo

(BRATISLAVA, 14. septembra 2023) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a organizácia Laura, združenie mladých, pozývajú k spoločnému sláveniu Času pre stvorenstvo, ktorý prebieha od 1. septembra, Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenie, do 4. októbra, do sviatku sv. Františka z Assisi. Prorok Ámos volá: „Ale nech sa právo valí ako rieka, spravodlivosť ako…

Tlačová správa: eRko v lete pripravilo 90 táborov pre približne 4 300 účastníkov

(Bratislava 8. septembra 2023) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí zavŕšilo sezónu letných táborov. Počas uplynulých prázdnin zorganizovalo 90 táborov, z toho bolo 72 pobytových a 18 denných táborov. Na táboroch sa zúčastnilo približne 4 300 detí a mladých. „V eRku organizujeme tábory pre deti každoročne. Vnímame ich ako vyvrcholenie našej pravidelnej činnosti vo farnostiach.…

Tlačová správa: Animátori eRka z celého Slovenska sa spolu stretli v Ružomberku

(BRATISLAVA, 30. august 2023) Uplynulý víkend od 25. augusta do 27. augusta sa v Ružomberku uskutočnilo Celoslovenské stretnutie eRkárov. Animátori eRka sa stretli, aby získali povzbudenie pre svoj rast a pomoc pre radostné animátorstvo. Podujatie sa nieslo v téme Rastieme v Radosti. Taktiež eRkári spoločne odštartovali školský rok 2023/2024 s novou ročnou témou Pátrajme po…