Tlačová správa: Svätomartinský sprievod v Bratislave

(Bratislava, 14. november 2022) Bratislavská arcidiecéza v spolupráci s eRkom – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí zorganizovala v sobotu 12. novembra Svätomartinský lampiónový sprievod v Bratislave. Stovky detí s rodičmi prišlo osláviť sviatok sv. Martina, patróna bratislavskej arcidiecézy. Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou za účasti detí a rodín v Katedrále sv. Martina. Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sa v rámci kázne prihovoril najmä deťom a povzbudil…

Tlačová správa: Počas mesiaca október konalo nezištnú službu viac ako 109 DOBROtímov

(BRATISLAVA, 4. november 2022) V eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí  prebiehala počas mesiaca október kampaň DOBROčiny, ktorá nahradila kampaň Detský čin pomoci. Nezištnú službu konalo viac ako 109 DOBROtímov, čo predstavuje 2 598 detí a 459 vedúcich. Väčšinu tvorili členské farnosti eRka, no prihlásilo sa aj 21 školských zariadení a niekoľko rodín.  Deti sa…

Tlačová správa: V októbri viac ako 95 detských skupín, rodín a tried koná DOBROčiny

(BRATISLAVA, 12. október 2022) V októbri eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva deti a mladých zapojiť sa do obnovenej kampane DOBROčiny, ktorou nahrádza kampaň Detský čin pomoci. Aktuálne sa do tohto ročníka zatiaľ prihlásilo viac ako 95 skupín. Väčšinu tvoria členské farnosti eRka, no prihlásených je aj niekoľko školských zariadení a rodín. Zapojiť sa…

Tlačová správa: Farské tímy z projektu Mladé srdce sa stretli už piaty raz

(BRATISLAVA, 7. október 2022) Od 30. septembra do 1. októbra sa konalo 5. Celoslovenské stretnutie farských tímov z projektu Mladé srdce, ktoré zorganizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rekreačnom zariadení na Škutovkách, neďaleko Ružomberka, sa stretlo spoločne 72 účastníkov – kňazov a laikov z desiatich farností z celého Slovenska, ktoré sú zapojené do…

Tlačová správa: eRko pripravilo v lete viac ako 90 táborov pre približne 4 600 účastníkov

(Bratislava, 6. september 2022) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí zorganizovalo v lete 94 táborov. Z celkového počtu bolo 74 pobytových a 20 denných táborov. Na táboroch sa zúčastnilo približne 4 600 detí a mladých. Tento rok trvali od 4 do 8 dní. Úspešne tak eRko zavŕšilo sezónu letných táborov. “V porovnaní s minuloročnou pandemickou…

Tlačová správa: Na konci augusta sa animátori eRka stretnú na celoslovenskom stretnutí v Liptovskom Mikuláši

(BRATISLAVA, 17. august 2022) V dňoch od 27. do 28. augusta sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční Celoslovenské stretnutie eRkárov. Animátori eRka sa stretnú, aby sa povzbudili a načerpali do svojej animátorskej služby a odštartovali školský rok s novou ročnou témou o nezištnej službe. Prihlásených je už viac ako 200 eRkárov z celého Slovenska. “Po dvoch…

Tlačová správa: Viac ako 3 540 účastníkov kampane MINIdigi si dalo digitálnu pauzu

(Bratislava, 9.6.2022) V eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí od 30. mája do 5. júna prebiehala kampaň MINIdigi. Do kampane sa zapojilo viac ako 3 540 účastníkov z celého Slovenska. Dať si digitálnu pauzu a stíšiť svoje displeje na minimum sa rozhodlo z celkového počtu zapojených viac ako 3 060 detí a 480 animátorov, učiteľov…

Tlačová správa: Viac ako 3 400 účastníkov kampane MINIdigi si dáva tento týždeň digitálnu pauzu

(BRATISLAVA, 30.5.2022) V eRku – Hnuti kresťanských spoločenstiev detí tento týždeň prebieha kampaň MINIdigi. Výzvu dať si digitálnu pauzu s deťmi na stretkách, v rodine, či v škole prijalo viac ako 2 900 detí a 460 animátorov, rodičov a učiteľov z celého Slovenska. Do aktivít súvisiacich s radostným prežívaním MINIdigi týždňa sa môžete zapojiť aj…

Tlačová správa: eRko pozýva deti, rodiny a triedy dať si digitálnu pauzu cez kampaň MINIdigi

(BRATISLAVA, 11. 5. 2022) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva deti, mladých ľudí, triedne kolektívy i celé rodiny zapojiť sa od 30. mája do 5. júna do radostného MINIdigi týždňa. Cieľom MINIdigi týždňa je dať si s deťmi zo stretka, v rodine alebo v triede digitálnu pauzu a stíšiť svoje displeje na minimum. eRko…

Rajecká Lesná, Levoča a Obišovce privítajú v sobotu púte detí

(Bratislava, 10.5.2022) V sobotu 14. mája sa uskutočnia tri púte detí. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná svätá omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútnické miesta. Púte detí sa konajú znovu po dvojročnej…