Ako sme prežívali MINIdigi týždeň 2024?

Tisícky detí zažili týždeň digitálnej miernosti V týždni od 27. mája do 2. júna sa 3 600 detí zapojilo do týždňa digitálnej miernosti v rámci kampane MINIdigi. Túto kampaň organizuje detské hnutie eRko. V 90 obciach na Slovensku pripravili vedúci detských skupín a pedagógovia pre deti zážitkový program ako alternatívu k tráveniu voľného času pred…

Púť detí v Marianke 2024

V sobotu 18. mája sa v Marianke zišlo takmer 700 detí, animátorov a rodičov na púti detí. Malí pútnici z 30 farností začali svoje putovanie v Stupave alebo v Rači. Odtiaľ prešli niekoľko kilometrov smerom do Marianky. Mnohé skupiny niesli so sebou zástavu s nápismi a emblémami svojich farností. Počas putovania plnili rôzne pútnické úlohy…

Ako bolo na púťach detí 2024?

Tisícky detí dostali cez víkend pápežovu výzvu snívať o lepšej spoločnosti Tisícky deti z viac ako 180 farností Slovenska prišli v sobotu 11. mája do Rajeckej Lesnej, Levoče a Obišoviec a 18. mája do Marianky na svoju už tradičnú púť detí. Na pútnických miestach sa spolu zišlo viac ako 4 100 detí, animátorov, katechétov, kňazov…

eRko pozýva stretká, rodiny a triedy pripraviť pre deti radostný MINIdigi týždeň

eRko pozýva detské stretká, rodiny a triedne kolektívy zapojiť sa do MINIdigi týždňa, ktorý sa uskutoční od 27. mája do 2. júna. Počas tohto týždňa pripravia animátori, dobrovoľníci a ďalší vychovávatelia pre deti tvorivý popoludňajší program ako alternatívu k nadbytočnému času s digitálnymi technológiami. Deti si v malých skupinách dajú spoločnú výzvu obmedziť online hry,…

Rád sa hrám spolu s deťmi

Počuli ste už o tom, že až pätina 11-ročných školákov sa v roku 2022 často alebo veľmi často neúspešne snažila obmedziť čas trávený na internete? Deti sú často bezmocné v digitálnom svete, preto im buďme na blízku. Sprevádzajme ich vo vzťahu k technológiám, aby ich neoberali o vzácny čas. Veďme ich k digitálnej miernosti, osobitne…

eRko pozýva v máji na púte detí a osláviť prvé Svetové dni detí 2024

(BRATISLAVA, 29. apríl 2024) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí srdečne pozýva všetky deti, animátorov a rodiny na púte detí, ktoré budú tento rok spojené so slávením prvých Svetových dní detí. V sobotu 11. mája sa uskutočnia púte detí v Rajeckej Lesnej, v Levoči a v Obišovciach a v sobotu 18. mája sa uskutoční Púť…

Posolstvo Celoslovenskej rady eRka 2024

V dňoch 12. – 14. apríla sa v Liptovskej Osade uskutočnila Celoslovenská rada eRka. Delegáti z celého Slovenska uvažovali nad tým, aké eRko chceme a ako môžu ich jednotlivé služby prispieť k budovaniu našej spoločnej misii: vytvárať stretká, aby deti rástli spolu v radosti. Pomohli sme si biblickou metaforou tela a premýšľali nad eRkom ako…