ZARUKY, apríl 2023

Víkendovka ZARUKY nám dala krásne svedectvá o sviatostnom manželstve, ale aj nové výzvy veľkého tajomstva, ktoré láska medzi mužom a ženou ukrýva. Okrem spoznávania teológie tela Jána Pavla II. sme pracovali aj na novej brožúrke pre mladých na témy ZARUKY. Ak chceš vedieť viac o formačnom programe ZARUKY, klikni na erko.sk/zaruky. V Liptovskej Osade nás…

Prezidentka SR udelila zakladateľovi eRka štátne vyznamenanie

(Bratislava, 1. 1. 2023) Na slávnostnej ceremónii v nedeľu 1. 1. 2023 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, významnej osobnosti tajnej cirkvi a zakladateľovi eRka Eugenovi Valovičovi. Eugen Valovič bol vyznamenaný za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj…

Ako bolo na púťach detí 2022

Po dvoch rokoch pandémie sme obnovili stretávanie detí na detských púťach v Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach. V sobotu 14.5. prišlo na tieto miesta takmer 4 000 detí. Rajecká Lesná Už devätnásty raz sa 14. mája 2022 v Rajeckej Lesnej uskutočnila Misijná púť detí, ktorú organizujú eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Dobrá novina a…

Vyhlásenie volieb predsedu a do predsedníctva 2022-2024

Voľby predsedu eRka 2022-2024 V súlade s dobrými zvykmi, stanovami a vnútorným poriadkom eRka pred uplynutím 3–ročného funkčného obdobia súčasného predsedu vyhlasuje predsedníctvo eRka voľby do služby predsedu eRka. Tieto voľby budú sprevádzané zmenou v popise doterajších úloh predsedu. Kto môže kandidovať? Kandidátom môže byť občan SR, člen eRka, ktorý: dovŕšil vek 24 rokov má…

Program ZARUKY 2021/2022

Pozývame ťa do programu ZARUKY Chceme ťa sprevádzať pre misiu šírenia kultúry života a rodiny medzi rovesníkmi. Ponúkame formáciu v témach teológie tela, aby bolo medzi mladými viac nádeje a radosti v dôležitom období dospievania, partnerských vzťahov a životných rozhodnutí. Kým je on pre ňu a ona pre neho? Tento formačný program nie je len…