Kurzy Začíname 2020

V eRku sa stretávame s deťmi v skupinkách a usilujeme sa spolu s nimi tvorivo vyplniť voľný čas a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu. Aj my vedúci sa stretávame, aby sme si navzájom pomáhali a povzbudili sa. Tento kurz je určený tým, ktorí začínajú pracovať s deťmi. Čo budeme robiť? Naučíme sa nové hry, tance, piesne, povieme…

EuroCourse 2020

EuroCourse 2020 Vieš, že eRko je súčasťou medzinárodnej organizácie FIMCAP, ale nikdy si to nezažil na vlastnej koži? Čím je eRko podobné a čím sa líši od ostatných organizácií FIMCAP? Aké je to rozvíjať sa v prostredí animátorov z rôznych krajín Európy? Ak chceš spoznať odpovede na tieto otázky, prihlás sa na EuroCourse 2020! ČO…

Biblické stretká 2020

Hrdina nie je ten, ktorému sa stále darí, ale ten, čo v pokore a v Božom svetle uvidí pravdu o sebe a žije svoje povolanie s hrdinskou vernosťou. Duchovno-pastoračná komisia eRka pre vás pripravila 6 biblických katechéz o verných hrdinoch pre hlbšie prežívanie pôstu. Tri postavy zo Starého zákona a tri postavy z Nového zákona.…

Jarné MAXIstretká 2020

Milý ZOF! Pozývame Ťa radovať sa v bratskom spoločenstve ďalších ZOFov. Príď na Maxistretko! Tvoja (veríme, že milá) povinnosť zúčastniť sa vyplýva z Tvojej ZOF služby. Ak by Ti iné povinnosti bránili zúčastniť sa celého stretnutia, určite prijmi pozvanie aspoň na sobotný program alebo pošli miesto seba náhradníka. 21. – 23. február 2020: Územia Východ (Košice), Západ (Križovany), Žilina (Terchová), Spiš…