Modlitba k sv. Mikulášovi

Buďme deťom duchovne blízko a modlime sa za nich osobitne na sviatok svätého Mikuláša 6. decembra touto modlitbou. Dobrý svätý Mikuláš, ktorý prinášaš radosť deťom, daruj môjmu srdcu detského ducha a nauč ma rozdávať šťastie okolo seba. Ty, ktorého sviatok nás pripravuje na Vianoce, priprav moju vieru na prijatie tajomstva narodenia Krista. Svätý Mikuláš, patrón…

Adventné večery

Milý eRkár, v mene Územného tímu ťa opäť po roku pozývame na Adventné večery v spoločenstve eRkárov Územia Nitra. Adventné večery budú prebiehať online formou, každú stredu, tzn. 01., 08., 15. a 22. decembra od 19:00 do cca. 20:00 hod. cez ZOOM. Čaká ťa dobrovoľné zdieľanie, modlitba, príbeh, ako aj zamyslenie nad úryvkom zo sv.…

Môj blížny si aj TY

Deti a animátori počas Detského činu pomoci 2021 hľadali odpoveď na otázku: „Kto je môj blížny?“ Túto otázku položil istý znalec zákona Ježišovi a ako odpoveď dostáva príbeh o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25-37). Ježiš dáva ako príklad Samaritána, ktorý sa nebál zašpiniť si ruky a plášť a pomôcť človeku, ktorý bol v núdzi. Príkladom takéhoto…

Tlačová správa: eRko sa zapojilo do Týždňa Cirkvi pre mládež aktivitami na farskej úrovni

(BRATISLAVA, 22. november 2021) eRko sa zapojilo cez projekt Mladé srdce do Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý sa konal minulý týždeň, aktivitami pre mladých na farskom úrovni. Samotné farnosti zapojené v projekte svojím mladým ukázali, že Cirkvi na nich záleží. Zapojené farnosti našli spôsob, ako byť blízko mladým, napríklad cez individuálne farské výzvy, či výlety…

Lusk 176

Lusk č. 176 k Tebe prichádza pred adventom a obsahuje veľa námetov pre prácu s deťmi na adventné i vianočné obdobie. Čo v Lusku nájdeš? Námet na jasličkovú pobožnosť. Stretká, ktoré ti pomôžu lepšie deťom priblížiť advent i Vianoce. Nápady na vianočné výrobky. Stretká k ročnej téme. Článok o patrónke ročnej témy. Infostránky o tom, čo…

Tlačová správa: eRko organizuje Farský Týždeň Cirkvi pre mládež

(BRATISLAVA, 8.11.2021) Aj v tomto roku sa v termíne 15. – 21. novembra bude konať kampaň Týždeň Cirkvi pre mládež. V eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí sa rozhodli v rámci tohto týždňa oživiť aktivity pre mladých na farskej úrovni. “Naša iniciatíva je inšpirovaná pápežom Františkom, ktorý synodou o mladých upriamil pozornosť Cirkvi na mladých ľudí.…