Čo sa na kurze naučíš a dozvieš?

 • O eRku, o dôležitosti detského spoločenstva a o kráčaní „radostnou cestou“.
 • O výchove, psychológii, duchovnom programe na stretkách, o vývine a potrebách detí v jednotlivých vekových obdobiach.
 • O strachu a agresii, o komunikačných metódach i riešení konfliktov.
 • Ako sa správne pripraviť na stretko.
 • O  hrách, ktoré majú deti radi.

Čo zažiješ?

 • Jedinečné kresťanské spoločenstvo mladých, ktorí chcú rásť v službe deťom.
 • Zakrepčíš si eRko-tance.
 • Praktické námety a metódy, ktoré využiješ na stretku alebo v tábore.

Základné kurzy majú svoju tradíciu, od roku 1990 sa ich zúčastnilo 2 361 animátorov z celého Slovenska.

INFO

Podmienky na prihlásenie

 1. Vek aspoň 16 rokov.
 2. Čas vyhradený pre celé trvanie kurzu od začiatku do konca.
 3. Seriózny záujem o prácu s deťmi po skončení kurzu.
 4. Odporúčanie na ZK, ktoré pošleš spolu s prihláškou.
 5. Kurzu sa z kapacitných dôvodov môžu zúčastniť maximálne dvaja za farnosť (obec).

Základného kurzu sa môžu v prípade voľnej kapacity zúčastniť aj členovia iných organizácií neplánujúci sa zapájať do eRka. V tom prípade si hradia náklady v plnej výške, t. j. 195 €.

Čo je odporúčanie na ZK?

Je to odporúčanie od dôveryhodnej osoby, že si vhodný kandidát pre absolvovanie ZK. Prihláška bez odporúčania je nekompletná a nebudeme ju akceptovať.

Ak si člen eRka, oslov svojho VOC. Ak nie si člen eRka, popros o odporúčanie kňaza v tvojej farnosti. Stručné odporučenie by malo obsahovať informácie: ako dlho odporúčajúci pozná záujemcu o ZK, prečo ho odporúča, ako sa zapája do života eRka v OC alebo vo farnosti, aké má skúsenosti s detským stretkom atď….). Do prihlášky vypíšeš meno odporúčajúceho (VOC pre členov alebo kňaz pre nečlenov). Odporúčajúci nech pošle odporúčanie mailom na lucka@erko.sk alebo poštou na eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava do 22. 5. 2022 predĺžené prihlasovanie do 29. mája.

Termíny ZK

89. Základný kurz – 20. – 27. júl 2024, Rajecké Teplice

90. Základný kurz – 28. júl. – 4. august 2024, Rajecké Teplice

Neváhaj sa prihlásiť

Dokedy? Do 22. 5. 2022 29. mája 2022

Ako? Cez prihlasovací formulár

Potvrdenie o prijatí prihlášky Ti príde obratom – ak Ti však neprišlo, ohlás sa bezprostredne na monika.vojtasakova@erko.sk.

Účastnícky príspevok

Celkové náklady kurzu na jedného účastníka sú 195 € (v cene je ubytovanie a celodenná strava na 8 dní a študijno-metodický materiál, ktorý každý účastník dostane, materiálne zabezpečenie a pod.). Každému účastníkov bude okrem toho preplatené cestovné. Kurz bude z veľkej časti pre členov eRka dotovaný z dotácie MŠVVaŠ SR a iných zdrojov.

Preto účastnícky príspevok na ZK bude pre členov eRka študentov a nezamestnaných 75 € a pre pracujúcich 90 €.

Ak by však financie mali byť jediným dôvodom, prečo sa na kurz neprihlásiš, ozvi sa a spolu nájdeme riešenie.

Presné údaje o spôsobe zaplatenia dostanú vybraní účastníci spolu s pozvánkami po 13. 6. 2022.

KONTAKT

monika.vojtasakova@erko.sk

Monika Vojtašáková, koordinátorka vzdelávania