Čo ťa čaká?

Základy teórie o práci s deťmi sprostredkované zážitkovou formou.

Praktické námety, tance, hry.

 

Radostný týždeň plný prijatia, autentickosti a priateľstiev.

 

Jedinečné kresťanské spoločenstvo mladých z celého Slovenska, ktorí chcú rásť v službe deťom.

 

 

INFO

Podmienky na prihlásenie

  1. Vek aspoň 16 rokov.
  2. Kvôli dynamike kurzu vyžadujeme nutne čas vyhradený pre celé trvanie kurzu od začiatku do konca.
  3. Seriózny záujem o prácu s deťmi po skončení kurzu.
  4. Odporúčanie na ZK, ktoré pošleš spolu s prihláškou.
  5. Kurzu sa z kapacitných dôvodov môžu zúčastniť maximálne dvaja za farnosť (obec).

Základného kurzu sa môžu v prípade voľnej kapacity zúčastniť aj členovia iných organizácií neplánujúci sa zapájať do eRka. (V tom prípade si hradia náklady v plnej výške, t. j. 300 €.)

Čo je odporúčanie na ZK?

Je to odporúčanie od dôveryhodnej osoby, že si vhodný kandidát pre absolvovanie ZK. Prihláška bez odporúčania je nekompletná a nebudeme ju akceptovať.

Ak si člen eRka, oslov svojho VOC. Ak nie si člen eRka, popros o odporúčanie kňaza v tvojej farnosti. Stručné odporučenie by malo obsahovať informácie: ako dlho odporúčajúci pozná záujemcu o ZK, prečo ho odporúča, ako sa zapája do života eRka v OC alebo vo farnosti, aké má skúsenosti s detským stretkom atď….). Do prihlášky vypíšeš meno odporúčajúceho (VOC pre členov alebo kňaz pre nečlenov).

Odporúčanie nahrávaš ako dokument (formát .doc, .pdf) k svojej prihláške pred odoslaním.

Prihlásenie

Neváhaj sa prihlásiť

Dokedy? Do 26. 5. 2024 (alebo do naplnenia kapacity konkrétneho kurzu)

Potvrdenie o prijatí prihlášky Ti príde obratom – ak Ti však neprišlo, ohlás sa bezprostredne na monika.vojtasakova@erko.sk.

Termíny

89. Základný kurz – 20. – 27. júl 2024, Rajecké Teplice

90. Základný kurz – 28. júl. – 4. august 2024, Rajecké Teplice

PRIHLÁS SA

Účastnícky príspevok

Celkové náklady kurzu na jedného účastníka sú 300€ (ubytovanie a celodenná strava na 8 dní a študijno-metodický materiál, ktorý každý účastník dostane, materiálne zabezpečenie a pod.). Každému účastníkov bude okrem toho preplatené cestovné. Kurz bude z veľkej časti pre členov eRka dotovaný z dotácie MŠVVaŠ SR a iných zdrojov.

Preto účastnícky príspevok na ZK pre členov eRka je 100 € (študenti a nezamestnaní) alebo 120 € (pre zamestnaných). Nečlenovia eRka si hradia plnú sumu. 

Ak by však financie mali byť jediným dôvodom, prečo sa na kurz neprihlásiš, ozvi sa a spolu nájdeme riešenie.

Presné údaje o spôsobe zaplatenia dostanú vybraní účastníci spolu s pozvánkami po 10. 6. 2024.

Témy
  • O eRku, o dôležitosti detského spoločenstva a o kráčaní „radostnou cestou“.
  • O výchove, psychológii, duchovnom programe na stretkách, o vývine a potrebách detí v jednotlivých vekových obdobiach.
  • O strachu a agresii, o komunikačných metódach i riešení konfliktov.
  • O Ako sa správne pripraviť na stretko.
  • O  hrách, ktoré majú deti radi.
Lektori

Kurz vedú skúsení lektori z PePo komisie, či štruktúry eRka.

Veronika Beregházyová: Študuje učiteľstvo anglického a slovenského jazyka v Prešove. Veľmi rada číta knihy a maľuje, obzvlášť na textil. V eRku slúži deťom a mladým na stretkách v Levoči ako ZOF a animátorom Dolného Spiša ako VOC. Zapája sa aj do tvorby metodických materiálov. Jej srdcovka je kampaň MINIdigi. Rada sa podieľa aj na vzdelávaní a formácií nových animátorov, aktuálne ako koordinátorka DuniS pre územia Východ a Spiš.

Dominika Bujdáková: Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, aktuálne pracuje v eRku ako koordinátorka dobrovoľníkov. Dominika má dlhoročné skúseností s vedením detského a mládežníckeho spoločenstva v Šali, s tvorbou metodických materiálov pre deti a so vzdelávaním animátorov. V eRku je taktiež koordinátorkou Územia Západ, táborovej agendy i kampane MINIdigi.

Monika Vojtašáková: Vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku v Ružomberku, aktuálne pracuje v eRku ako projektová a programová koordinátorka, kde sa podieľa na vytváraní eRkoprogramu. Monika má dlhoročné skúsenosti s vedením detského stretka a sprevádzaním animátorov ako VOC Námestovo. Jej srdce horí pre kampaň DOBROčiny, ktorú koordinuje.

 Martin Baláž: Študuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, so zameraním na hygienu a technológie potravín. V eRku sa aktívne zapája ako animátor od roku 2015. Je zodpovednou osobou vo Farnosti Kanianka a zároveň vedúci oblastného centra Horná Nitra. Dlhoročne viedol detské stretká v Kanianke a aktívne sa podieľa na živote vo farnosti prostredníctvom rôznych duchovných aktivít pre deti, mládež a rodiny. V súčasnosti koordinuje a sprevádza svojich animátorov v OC a buduje živé spoločenstvo.

Julka Frčková: Je čerstvou absolventkou učiteľstva pre primárne vzdelávanie. V eRku má dlhoročné skúsenosti s tvorbou metodických materiálov pre deti a so vzdelavaním animátorov ako programová koordinátorka. A to najdôležitejšie – už teraz sa veľmi teší na každého kurzistu/každú kurzistku 90. Zk! 💛

Základné kurzy majú svoju tradíciu, od roku 1990. Pridaj sa k 2 485 spokojným absolventom!

Kontakt

Monika Vojtašáková

koordinátorka Základných kurzov

monika.vojtasakova@erko.sk

Svedectvá absolventov

Základný kurz bol týždeň, aký som nikdy nezažila a nikdy už nezažijem. To, čo mi v srdci ostalo aj po pár rokoch je, že vďaka kurzu som sa nadchla pre službu deťom, zistila som viacej o ich detskom prežívaní a čo bolo najlepšie, všetko som zažila v spoločenstve mladých ľudí, ktorí sú teraz mojimi priateľmi.  Aj keď si všetko úplne presne nepamätám, pretože sme sa toho naučili, natancovali a vyskúšali si toho naozaj veľa, pamätám si, že sa mi z kurzu veľmi ťažko odchádzalo. A vždy, keď potrebujem v rôznych situáciách v mojej službe animátora, tak Duch Svätý mi zo základného kurzu vždy niečo potrebné pripomenie. Vďaka kurzu, by som určite nebola tam, kde som teraz. (Nika, absolventka 80. ZK)

Volám sa Patrik Špánik, som kňazom 6. rok a momentálne som kaplánom vo farnosti Banská Bystrica – Fončorda. Na podnet môjho pána farára Mirka Spišiaka, ktorý je veľkým eRkárom už ako eRko existuje, som absolvoval 86. základný kurz. V Liptovskej Osade. Bolo perfektne. Spoznal som nových mladých, ktorí túžia odovzdávať radosť druhým – najmä deťom v spoločenstve a na stretkách. Zažil som kopu radosti, smiechu, modlitieb, hier a naučil som sa že RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE. Odporúčam ho všetkým mladým – choďte a svedčite radosťou a láskou pre druhých. (o. Patrik, absolvent 86. ZK)

Na Základný kurz som sa chystala už dlhšie, avšak stále mi do toho niečo prišlo kvôli čomu som sa nemohla zúčastniť. Tento rok sa mi to konečne podarilo a musím povedať, že všetky recenzie, čo som počula boli nič oproti tomu, čo som zažila. Dlhé rozhovory na chodbách, zaujímavé aktivity, eRko tance počas programu, ale aj mimo neho. Priateľstva ktoré vydržia ešte roky a ďalších milión spomienok, ktoré sme ako spoločenstvo zažili. Už ako dlhoročný eRkár som si toho zažila veľa, prešla si všetkými tými problémami s deťmi či s animátormi, takže to čo bolo na prednáškach, s tým som už mala skúsenosť. Aj napriek tomu som sa naučila toho veľa. Mala som možnosť posunúť moje skúsenosti ostatným, ale najhlavnejšie užila som si tento týždeň najviac ako som vedela. Viem si živo predstaviť, že ak by bola taká možnosť sa prihlásiť ešte raz, tak som tam každý rok (Miriam, absolventka 87. ZK)

Základný kurz bol pre mňa veľmi obohacujúcim týždňom, z ktorého som si odniesla naozaj mnoho, hoci som to v tom čase ešte nevnímala a uvedomila som si to až spätne. Odchádzala som z neho plná nových nápadov, inšpirácií, naučila som sa nové tance a hry, no tiež som sa naučila lepšie pochopiť deti… ako rozmýšľajú, reagujú, prečo sa správajú tak, ako sa správajú, a ako sa k nim môžem správať ja, aby sa cítili prijaté a pochopené. Napriek tomu, že som na kurz prišla sama, som získala veľa nových priateľov z rôznych kútov Slovenska. A tiež hlbšie priateľstvo s Bohom, pretože kurz bol pre mňa určitým spôsobom i takou duchovnou obnovou. Bol to naozaj požehnaný čas (Mima, absolventka 86.ZK)

Predtým ako som absolvoval 87. Základný kurz, mal som viaceré obavy. Obavy z toho, aký ľudia tu budú, či program bude to, prečo tam idem, a v neposlednom rade aké jedlo budem týždeň (ne)jesť. Tento nepokoj sa už v prvých minútach ukázal byť neopodstatnený. Skupinka ktorá sa tu zišla bola živá, tvorivá a nápomocná. Strávili sme spolu síce iba týždeň, ale pôsobí to tak, ako keby sme sa poznali roky. Spolu sme tancovali eRko tance, spievali, vrátili sa do detských čias a hrali hry, ktoré neskôr vieme použiť na vyčarenie rovnakej radosti našim deťom na stretku. Aj mimo oficiálneho programu sme sa rozhodli spolu zotrvať v konverzáciách, najlepšie na káve a koláči. Som nesmierne vďačný všetkým ktorí sa podieľali na tvorbe tohto kurzu, pretože vytvorili Priestor s veľkým P, kde sme mohli spoločne rásť, a byť čo najviac autentickí. Myslím si, že tento kurz splnil svoj účel, dal nám nové idey k práci deťmi a mnoho viac. Vždy keď sa stretnem s niekým z našej osmičky sedmičky, viem, že je už dobre. (Roman, absolvent 87. ZK)

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.