ŽIVOT JE DAR, KTORÝ ZÍSKAVAME TÝM,
ŽE SA DARUJEME

V každom MY sa skrýva nejaké JA a nejaké TY. Ide o to, či budú v protiklade alebo vytvoria spoločenstvo. Či to bude v našich spoločenstvách ako v úli, kde vznikajú sladké plásty usilovným vkladaním mnohorakých detailov do jedného celku alebo si pôjde každý vlastnou cestou. Toto nie je čas na rozdelenie. Nik nemá sám to, čo môžeme mať spolu. Jednota je však unikátnym darom, ktorý môže dať svetu jedine silné spoločenstvo. V tridsiatom roku eRka chceme žiarivo svedčiť o význame spoločenstva v našich životoch. S deťmi sa budeme učiť úcte ku každému, umeniu jednoty a nezištnej službe, aby boli naše stretká jedno srdce a jedna duša. 

PREČO TÉMA O SPOLOČENSTVE?

  • Presvedčili sme sa, že silné komunity sa dokážu zomknúť a priniesť svetu viac dobra aj v čase krízy. A tiež, že je ozajstnou úľavou, ak máme niekoho, komu môžeme otvoriť srdce a zdieľať s ním svoje vnútro. Je naliehavou úlohou učiť dnešné deti vytvárať komunity zdravé a chutné ako med. 
  • Sme hnutím spoločenstiev, ktoré oslavuje 30. narodeniny. Aký darček by nás potešil? Aby všetci ľudia znovu uverili v silu spoločenstva.

LOGO

Silu spoločenstva, o ktorej chceme svedčiť možno zacítiť pri pozorovaní včiel. Každá je jedinečná, pre úľ sú však potrebné všetky — kráľovná, robotnice aj trúdy. Bohatstvo rozdielov sa tu cení a nie je príčinou chaosu. To nás učí, že
v spoločenstve, kde panuje
ÚCTA k jedinečnosti, môže každý prekvitať. Úľ je symbolom JEDNOTY, harmónie a spolupráce. Niečo tak hodnotné a trváce ako med predsa žiadna včela nevytvorí sama. Sladké plásty vznikajú vďaka NEZIŠTNEJ SLUŽBE, keď každá prinesie do spoločného viac ako by sama mohla zjesť. 

 

ČNOSTI PRE SILNÉ SPOLOČENSTVO 

1. ÚCTA KU KAŽDÉMU

Sme stvorení ako dar. Jedineční a neopakovateľní. Presviedčame sa o tom vďaka úcte. Úcta k sebe znamená, že pozitívne rozvíjam svoju jedinečnosť. Úcta k druhým, že vieme urobiť bratom a sestrám miesto, premáhať pri tom sebecké pokušenia a že sme ochotní niesť si vzájomne bremená. Každé „JA“ potrebuje „MY“, aby cítilo, že je vzácne, aby dosiahlo plnosť života. 

2. JEDNOTA

Nie je dobré byť človeku samému. Snažíme sa o bratskejšie vzťahy a tvorivo hľadáme, čo nás spája. Ide nám o jednotu v pestrosti a rôznorodosti, aby bol svet krajší. Jednota je príťažlivou harmóniou, ktorá sa rodí v dialógu a vzájomných skutkoch lásky. Nevzniká, keď je „JA pri „TY, ale „JA pre „TY.

3. NEZIŠTNÁ SLUŽBA

Ak som súčasťou veľkého dobra, slobodne dávam a nepočítam. Cez množstvo drobných nezištných činov pre spoločné dobro mám účasť na radostiach a starostiach spoločenstva. Vtedy ma to, čo je nezištné obohacuje a umožňuje mi rásť. Nezištná služba môže byť naozaj radostná, ale len vtedy, ak je úprimnou výmenou darov medzi “JA” a “MY”.  

Sv. Ambróza sme si zvolili za patróna ročnej témy pre jeho súdržnosť so spoločenstvami, ktoré spravoval a preto, že dôkladne pripravoval ľudí na život v spoločenstve. Okrem toho, je patrónom študentov a podľa legendy aj patrónom včelárov. 

ŽIVOT JE DAROM, KTORÝ ZÍSKAVAME TÝM, ŽE SA DARUJEME.(Pápež František na Kvetnú nedeľu 2020)

ZDRAVÉ A CHUTNÉ AKO MED

Presvedčili sme sa, že silné komunity sa dokážu zomknúť a priniesť svetu viac dobra aj v čase krízy. A tiež, že je ozajstnou úľavou, ak máme niekoho, komu môžeme otvoriť srdce a zdieľať s ním svoje vnútro. Je naliehavou úlohou učiť dnešné deti vytvárať komunity a spoločenstvá zdravé a chutné ako med. Keby sa deti zo stretiek, z eRko-života vo farnosti, OC či kampaní na celoslovenskej úrovni naučili (priamo i podprahovo), čo pomáha a čo nepomáha budovaniu spoločenstvo, keby sa z toho všetkého naučili len toto jedno, bol by to v tejto epoche ľudstva úžasný príspevok eRkárov pre dnešný svet. To, čo nám bude pomáhať rozprávať sa o sile spoločenstva s deťmi budú príklady zo života včiel. Nie sú len usilovné, ale každá prináša do úľa dobroty predovšetkým určené druhým – spoločenstvu. V jednom úli ich môže byť aj 60 000, a predsa žiaden chaos, ale po malých krokoch starostlivosť jeden o druhého a tvorba medu. Produktom práce včelieho spoločenstva je niečo trváce a chutné. Vedeli ste, že med je potravina, ktorá vydrží neskazená aj stovky rokov? Podobne, nech hodnoty, ktoré vytvoria deti v eRko-spoločenstvách nech prežijú minimálne toto jedno dramaticky premenlivé storočie. 

Zapíš si do stretko-kalendára

eRkoprogram 2020-2021-page-001

Odoberaj newsletter s pravidelnými námetmi k eRkoPROGRAMU

Odoberaj newsletter

Chceš vedieť, ako sa máme, o čom píšeme a ako môžeš aj ty pomáhať deťom   k zrelosti v radosti?

Metodické námety k ročnej téme nájdeš v LUSKu.

Pieseň Stvorení pre MY

 

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“

 

Raz –

keď začal tikať čas

namaľoval mi

v srdci krásne MY

Boh v nás

podpísal sa pod obraz

a daroval nám hlas

nech láska zladí nás

zladí všetkých nás.

 

Nech spieva Božia rodina,

že veľký príbeh v spoločenstve začína.

Nech znie nám pieseň na zemi,

že stvorení sme, stvo-re-ní pre MY.

 

Svet –

tam vonia vzácny kvet

tak ako včielka leť

premeníš ho v med

keď viac

s láskou podaruješ viac

to uzdravuje nás

poďme spolu rásť. /2x

 

Text: Juraj Králik, Hudba: Matej Králik

 

Pieseň Stvorení pre MY – pokročilá gitara/verzia na podujatia:

 

Pieseň Stvorení pre MY – jednoduchá gitara/verzia pre začínajúcich gitaristov:

 

Pieseň Stvorení pre MY – diskoverzia: