Ročná téma eRka 2015/2016

„Očami detí môžeme opäť objaviť krásu, obdivuhodnosť, majestátnosť našej planéty a našej existencie.“ (kardinál Turkson v sídle UNICEF, 2015)

Verímer, že deti môžu meniť aspoň kúsok zeme.

Meniť s láskou znamená na prvom mieste otvorenosť – vnímavosť na to, čo prežívajú naši priatelia, naši blížni. Cez otvorené okná nášho srdca sa v nás prebúdza súcit podobne ako v príbehu o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,33). To nás motivuje k skutkom milosrdenstva.

Námety v metodicko-informačnom časopise Lusk.

Odoberaj námety k ročnej téme e-mailom.

Čnosti v spoloČNOSTI 2015/2016

Miernosť

Zodpovednosť

Akcia: Dobrá novina

„Maji ya Maisha“ (voda života, v swahilčine) nám umožní nazrieť cez problematiku vody na klimatické zmeny a ich vplyv na život ľudí v Turkáne. Ťažiskové projekty 21. ročníka sú práve v tejto suchej oblasti na severozápade Keňe.

Prećítaj si: eRko víta novú ancykliku Laudato si

Skutky milosrdenstva

 • Hladných kŕmiť
 • Smädných napájať
 • Nahých odievať
 • Pocestných sa ujať
 • Väzňov vykupovať
 • Chorých navštevovať
 • Mŕtvych pochovávať
 • Hriešnikov napomínať
 • Nevedomých vyučovať
 • Pochybujúcim dobre radiť
 • Zarmútených tešiť
 • Krivdu trpeulivo znášať
 • Ubližujúcim odpúšťať
 • Za živých a mŕtvych sa modliť

Pieseň S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme

O piesni

Text a hudbu piesne zložil Jozef Grenćík. So svojou manželkou Elenkou a dcérou Klárkou pieseň naspievali, aby ste sa ju mohli naučiť hrať na gitare a spievať s deťmi. Názov tejto piesne, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi nás inšpiroval k tomu, aby sme ročnú tému 2015/2016 pomenovali S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme.

Ako žijeme ročnú tému?

Týždeň Laudato si a súťaž pre deti

Pápež František nám všetkým pred rokom poslal list. Tým listom je encyklika Laudato si. Mnohí z nás tento list ešte nestihli spoznať.  Preto sme sa pridali k celosvetovej iniciatíve s názvom Laudato si week. V týždni 12.-19. 6. 2016 si môžeme slová z encykliky spoločne oživiť a zobrať k srdcu. O čom to teda celé…

Tlačová správa: Šesťtisíc deťom telka ani nechýbala

(Bratislava, 30. 5. 2016) Do 16. ročníka kampane Vypni telku, zapni seba!, 23.-29.5.2016, sa zapojilo 131 detských skupín zo 120 obcí z celého Slovenska. Počas týchto dní pripravilo zážitkový program pre deti 850 dobrovoľníkov. Animátori, učitelia, vychovávatelia viedli deti počas týždňa k tomu, aby vymenili svoj čas pri TV, PC hrách a na internete za…

Májový Rebrík 2016

Téma mesiaca je Môj domov V písmenkovej polievke si prečítaš pekné básničky od  Alici Náhlikovej Navštívili sme s našimi túlavými teniskami mesto Kežmarok. V Prešovskom kraji pod Vysokými Tatrami sa nachádza mesto Kežmarok. V ŽI FÉR sa dozvieš – 9. máj: Svetový deň spravodlivého obchodu V škole stonožky Jožky ťa čakajú zaujímavé úlohy na ktorých sa určite…

Ako bolo na púťach detí v rajeckej Lesnej a Levoči 2016

V sobotu 14. mája sa v Rajeckej Lesnej a Levoči uskutočnili Misijné púte detí. Aj napriek daždivému počasiu ich prišlo do Rajeckej Lesnej 1400 a do Levoče 1200. Sväté omše celebrovali na oboch miestach diecézni biskupi – v Rajeckej Lesnej Tomáš Galis a v Levoči Štefan Sečka. Tento rok bola hlavnou témou Svätá brána milosrdenstva.…

Jubileum chlapcov a dievčat

Pod heslom „Rásť v Otcovom milosrdenstve“ sa na tri dni 23.4. – 25.4.2016 zhromaždilo v Ríme 70-tisíc chlapcov a dievčat vo veku 13 – 16 rokov najmä z Talianska, so zastúpením niektorých krajín Európy i sveta. Od rána 23.4. až do popoludnia vyše 60-tisíc z nich v organizovaných skupinách prešlo Svätou bránou Baziliky sv. Petra.…

Článkov o tom, ako žijeme ročnú tému je viac…