Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

 • Deti zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
 • Spoločne putujeme a budujeme si úctu k slovenským pútnym miestam.
 • Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym.

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dátum: 11.5.2019

Miesto: Rajecká Lesná

Téma: Misie sú v srdci viery (Sv. Otec František)

8.00–9.00         prezentácia
9.00–10.00       úvodné stretnutie, nácvik piesni na svätú omšu
10.00                svätá omša, Mons. Tomáš Galis
11.00–15.00    putovanie, katechéza v skupinkách, workshopy, misijný koláč
15.00–16.00   ruženec

Obetný dar

Obetný dar môže priniesť každý účastník. V tomto roku je ním konzerva a odovzdáme ich Diecéznej charite v Žiline.

Účastnícky príspevok:

Účastnícky príspevok 1 € za každého účastníka, odovzdáte pri prezentácii v INFO-stánku. Je určený na spevníčky, materiály, ozvučenie a iné výdavky.

Inštrukcie

Vedúci si vopred rozdelia deti do skupín (11 – 15 detí, 1– 3 vedúci).

V rámci programu bude skupinová katechéza, ktorú si môžete stiahnuť nižšie.

Pre lepšiu komunikáciu si určite vedúceho autobusu a zdravotníka

Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre prípad dažďa, karimatky na sedenie vonku (prípadne skladacie stoličky), gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať – ako aj na dostatok tekutín

Misijným koláčom a trhom chceme pomôcť misiám. Takže každá farnosť môže priniesť koláč, ktorý sa odovzdá na spoločnom mieste a potom sa bude ponúkať sa príspevok, ktorý bude určený na misie. Takto aj priamo z púte podporíme Pápežské misijné diela.

Povzbuďme deti a vedúcich, aby sa pred púťou doma zúčastnili na svätej spovedi. Hodinu pred omšou upozornite deti na eucharistický pôst.

Na púť pozvite aj svojho kňaza.

Vedúci sa počas celej púte venujú deťom – motivujú ich k pozornosti, pomáhajú im prežiť púť čo najhlbšie.

Modlime sa, aby aj tohtoročná eRkárska Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Kontakt:

eRko – Ivan Kňaze: sms: 0905/532 597, ivan@erko.sk.

Šťastnú cestu a pekný deň.

Plagát MPD 2018 (.pdf, 195 KB)

Inštrukcie k púti (.pdf, 361 KB)

Katechéza do skupín (.doc, 88 KB)

Príloha ku katechéze – ovečka (.doc, 118 KB)

Misijná púť detí v Levoči

Dátum: 11.5.2019

Miesto: Levoča

8:30 – príchod a začiatok putovania (cestou na Mariánsku horu budú stanovištia s eRkármi)

10:00 – základné informácie pod poľným oltárom

10:15 – stanovištia s kňazmi a bohoslovcami

11:15 – spoločný moderovaný program

12:00 – obed z vlastných zásob v skupinkách a možnosť sv. spovede

12:30 – modlitba ruženca za pokoj

13:00 – sv. omša

Obetný dar

Školské pomôcky (písacie potreby, zošity, obaly, farebné papiere,…), ktoré poslúžia deťom v núdzi v Spišskom regióne.

Doprava/Cestovné:

Pre členov eRka dopravu objednáva regionálny koordinátor v spolupráci so ZOF, keďže časť nákladov je hradená z dotácie z Ministerstva Školstva. Druhú časť dopravných nákladov hradia pútnici*.

Ostatné farnosti si dopravu zabezpečujú vo vlastnej réžii.

V prípade spoločnej trasy a voľných miest v autobuse sa samozrejme vieme dohodnúť.

*Cestovné niekde hradí farnosť, niekde mesto, sponzor, niekde sa skladajú.

Účastnícky príspevok:

Len 0,50 €/ pútnik. Iné dobrovoľné príspevky sú vítané 😉

Príspevok zabezpečí, že okrem nákladov spojených s organizáciou (WC, materiál, technické zabezpečenie,…), deti dostanú malý darček.

+ cestovné *

Kontakt:

0910 336 684 , misijnaputle@erko.sk

Arcidiecézna púť detí v Marianke

Dátum: 25.5.2019

Miesto: Marianka

Okolo 8.30 – putovanie z Rače

Okolo 9.30 – putovanie zo Stupavy

11.00 – 13.30 – Katechézy v údolí, vystúpenie speváckych zborov

13:45 svätý ruženec

14.30 – Sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

Obetný dar

Ceruzky zabalené v darčekovom balení pre špeciálne školy

Účastnícky príspevok:

Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1 euro

Kontakt:

 • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán zo Šamorína

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

Informácie o Púti detí do Marianky 2018

 

Téma púte:  Panna Mária – citlivá matka

 • hlavnou tematickou myšlienkou v tomto roku bude objavovanie Panny Márie ako citlivej matky k znevýhodneným, telesne postihnutým ľuďom, aby nám scitlivievala vnímanie týchto ľudí medzi nami a pomohla ich ľahšej integrácii v našich vzťahoch

Čas:    26. máj 2018

 • púť detí má tradíciu konať sa na konci mája, aby bola motiváciou a možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na čas okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov

Organizátori:          Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

 • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán zo Šamorína

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

 • zodpovední za eRko (OC Bratislava): Miroslava Selecká, Lucia Gašparová, Katarína Ečeryová

– na starosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy, obed

 

Registrácia:  https://goo.gl/forms/SSU1VIX4rpxDAgbG2, 0902 886 628

Forma:          púť + katechéza + sv. omša

 1. PÚŤ

 

 • dve pútnické cesty:
  1. z Rače – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej doline cca. od 8.30
  2. zo Stupavy – z priestoru pred farským kostolom sv. Štefana cca. od 9.30
 • vzbudenie úmyslunezabudnite s deťmi ešte pred púťou (púť sa dá predložiť Bohu ako duchovná obeta a tak si nejakú milosť vyprosiť)
 • „vstupné“ na pútnickú cestu – nezabudnúť pútnickú zástavu a naučiť sa nejakú pútnickú pieseň k Panne Márii – aj z JKS
 • vstupy na pútnickú cestu budú označené „bránami“ (španielske stánky s animátormi v tričkách), kde animátori odovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov – „preukazy pútnika“ aj s úlohami na cestu
 • pútnické úlohy – konajú sa na vedúcim skupiny ľubovoľne zvolených 5 miestach počas cesty v ľubovoľnom poradí:
 1. modlitba jedného desiatku ruženca
 2. 5-10 min. ticha
 3. na cca. 100-200 m odnesiem druhého na pleciach
 4. na cca. 1 km ponesiem svoj i batoh druhého
 5. napojím druhého vodou
  • hneď po príchode do Marianky prosíme, aby ste išli najprv do Baziliky Narodenia Panny Márie a pomodlili sa (aj nahlas) pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie, ktorá sa nachádza na zadnej strane „Pútničkov“ (pre neputujúcich budú „Pútničkovia“ k dispozícii na registrácii) – to je totiž vyvrcholenie pútnej cesty!!!
  • registrácia – oproti vchodu do Baziliky, tam:
   1. odovzdáte charitatívne dary – tento rok zbierame ceruzky pekne zabalené pre deti zo špeciálnych škôl aj s „odkazom“
   2. zaplatíte dobrovoľný príspevok 1 Eur na pokrytie nákladov Púte
   3. dostanete darček – magnetickú záložku do knihy so sv. Jánom XXIII.

 

 1. KATECHÉZY – Svet telesne znevýhodnených ľudí, Boh a my

 

 • od 11.00-13.30 budú prebiehať v svätom údolí katechézy
 • mapku majú deti v „Pútničkoch“, po absolvovaní katechézy dostanú klasické pečiatky

Témy katechéz:                                                                    Miesta katechéz:

 1. Stretnutie so slepým človekom                              Medzi kaplnkami
 2. Stretnutie s hluchonemým človekom                    Pri bani
 3. Stretnutie s človekom s Downovým syndrómom Pred Lurdskou jaskynkou

 

 1. OMŠA

 

 • spovedanie detí od 11.30-13.30 v spovedniciach za bazilikou
 • sprievod – o 14.15 treba byť pred hlavným vstupom do Kláštora bratov tešiteľov, prosíme za procesiový kríž nosičov jednotlivých pútnických zástav, o 14.30 sa pohne sprievod od kláštora a tým začne sv. omša pred jaskynkou Lurdskej Panny Márie, v prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 14.00 v Bazilike
 • na sv. omši prosíme, aby deti aj s vedúcimi obsadili predné lavičky (rezervujeme ich) a taktiež stáli pred lavičkami, resp. sedeli na karimatkách pred lavičkami

Iné dôležité veci

 

REGISTRÁCIA – Prosíme najprv elektronickú registráciu na https://goo.gl/forms/SSU1VIX4rpxDAgbG2, aby sme vedeli odhadnúť lepšie náklady na stravu, potom po príchode do Marianky sa po návšteve baziliky treba tiež medzi 9.30-13.00 zahlásiť oproti vchodu do baziliky, odovzdať charitatívny dar a vedúci dostane posvätené medaily, tu budú aj letáky, príp. iné propagačné materiály i možnosť finančne podporiť Púť detí

VYSTÚPENIE SPEVOKOLOV – od 11.30-14.00 pred Exercičným domom (max. 30 min.), prosíme dopredu sa nahlásiť do 20.5.2018 na tel. čísle: 0902 886 628

OBED medzi 12.30-13.30 vedľa registrácie – tradičné párky, horčica, chlebík a jahody (jabĺčka) a pitie (džús) zabezpečujú organizátori

NEPRIAZNIVÉ POČASIE – katechézy sa budú konať v Kláštore, v sále Exercičného domu bude vystúpenie speváckych zborov i obed, a sv. omša v Bazilike už o 14.00

 

STRUČNÝ PROGRAM:

Od 8.30 – začiatok putovania z Rače

Od 9.30 – putovanie zo Stupavy

11.00 – 13.30 – Katechézy v údolí

11.30 – 13.30 – vystúpenie detských spevokolov + divadielko

12.30 – 13.30 – obed

13.45 – 14.15 – sv. ruženec pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

14.30 – sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

 

SUMMA SUMMARUM:

Dopredu si treba pripraviť:

 1. pútnickú zástavu s nejakým vyjadrením symbolu (symbolov) vašej putujúcej skupinky, zástava by mala byť na nejakej žrdi (snažte sa o kvalitu)
 2. naučiť sa s deťmi nejakú mariánsku pieseň k Panne Márii (JKS i mládežnícka)
 3. vyzvať deti, aby zobrali charitatívny obetný dar = zabalené ceruzky – môžete pripraviť i skupinkový darček, len nech má na ňom účasť obety každé dieťa
 4. čisté srdce a radosť…

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Dátum: 11.5.2019

Miesto: Obišovce

od 9.00 pešia púť z Ličartoviec do Obišoviec, počas ktorej budú môcť deti cez hravé stanovištia spoznať život bl. Anky Kolesárovej

10.30 – 11.00 katechéza v skupinke

11.00 – 11.30 obed

11.30 – 13.30 čas na sviatosť zmierenia, možnosť zapojiť sa do rôznych workshopov, ktoré si pripravili organizácie a hnutia

13.30 spoločný program a modlitba posvätného ruženca za pokoj

o 14.00 vyvrcholením bude sv. omša s o. biskupom Markom Forgáčom

Obetný dar

Súčasťou púte bude aj spoločný obetný dar, ktorý môže doniesť každý účastník/skupinka. Sú ním trvanlivé potraviny, školské potreby či drogédia, ktoré využijú núdzni ľudia cez arcidiecéznu charitu v Košiciach.

Doprava/Cestovné:

Dopravu si skupinky/farnosti zabezpečujú vo vlastnej réžii. Keďže sa tešíme na spoločné putovanie, či už prídete objednaným autobusom, alebo vlakom, prosíme, aby ste vystúpili v Ličartovciach. Odtiaľto nás do Obišoviec povedie niekoľko zaujímavých pútnych stanovíšť.

Iné info:

Pre pútnikov bude zabezpečený čaj a obed, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach.

Svoju skupinku, prosíme, prihláste do 28. apríla 2019 (uľahčíte prípravu organizátorom – ďakujeme :)).

 

Kontakt:

o. Marián Kašaj: 0911 912 818, mariokasaj@gmail.com