Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dátum: 13. 5. 2023

Miesto: Rajecká Lesná

8:00 – 9:55 Príchod a registrácia autobusov
10:00 Príprava nácviku spevu na liturgické slávenie sv. omše
10:30 – 11:45 Spoločná svätá omša s otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom
11:45 – 12:15 TowMeot koncert / prestávka na obed
12:15 – 14:30 Putovanie po stanovištiach

A: stanovište spoločnej katechézy vedenej kňazmi (Bazilika Narodenia Panny
Márie a Kaplnka Lurdskej Panny Márie)
Poznámka: stanovištia sú dve, ale katechéza bude rovnaká
B: eRko tance
C: Misijný chodník
D: samotné putovanie, možnosť navštíviť ďalšie miesta podľa mapy

14:30 Modlitba spievaného Misijného ruženca
15:15 Záver púte a rozlúčenie

Misijná púť detí v Levoči

Dátum: 13. 5. 2023

Miesto: Levoča

8:30  – príchod a začiatok putovania

(cestou na horu budú 3 stanovištia s eRkármi)

10:20 – základné informácie pod poľným oltárom

10:30 – spoločný moderovaný program

11:00 – daj si stretko (krátke katechézy a aktivity v skupinkách)

12:00 – Raduj sa nebies Kráľovná, možnosť sv. spovede, obed z vlastných zásob

12:30 – Misijný ruženec (za kontinenty)

13:00 – sv. omša s o. biskupom

*Zmena programu vyhradená!

Ak chceš pomôcť v prípravnom a realizačnom tíme na MPD, tak sa prihlás najneskôr do 1. mája cez FORMULÁR. Veríme, že z každého OC z eRka v Spišskej diecéze sa nájdu 2-3 animátori. Prihlasovanie trvá do uvedeného termínu alebo do naplnenia kapacity dobrovoľníkov na púti.

Obetný dar

Cestoviny (rôzne druhy). Po púti ich odovzdáme Spišskej katolíckej charite, ktorá ich potom rozdelí pre núdznych.

Doprava/Cestovné – eRkári:

Pre členov eRka dopravu objednáva koordinátor vášho územia v spolupráci so ZOF, keďže časť nákladov je hradená z dotácie z MŠVVaŠ SR a teda budete mať menší príspevok na autobus.

K tomuto potrebujete v autobuse vypísať prezenčnú listu (meno, priezvisko, rok narodenia a podpis), ktorú nájdeš tu (link na stiahnutie).

Nezabudni svojim deťom povedať, koľko si potrebujú vziať so sebou peniažkov – doprava + účastnícky príspevok.

Doprava/Cestovné – ostatní účastníci:

Ostatné farnosti si dopravu zabezpečujú vo vlastnej réžii. Parkovanie pre autobusy je zabezpečené na Mariánskej hore v Levoči.

Rodiny s deťmi môžu využiť na parkovanie záchytné parkovisko pred objektom Košickej brány – Hradobná priekopa (400 m od INFOstanu) alebo parkovisko na ulici Sadová (350 m od INFOstanu).

V prípade spoločnej trasy a voľných miest v našich autobusoch sa samozrejme vieme dohodnúť. Stačí sa nám ozvať.

Účastnícky príspevok:

1,00 €/ pútnik. Iné dobrovoľné príspevky na púť sú vítané 😊

Príspevok zabezpečí, že okrem nákladov spojených s organizáciou (WC, materiál, technické zabezpečenie,…), deti dostanú malý darček.

Účastnícky príspevok sa odovzdáva v INFOstane pri príchode na púť.

 

Modlime sa, aby aj tohtoročná Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Prihláste sa čím skôr, najneskôr však do 5. mája 2023.

Kontakt:

Ondrej Majerčák

0944 213 114 , misijnaputle@erko.sk

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Dátum: 13. 5. 2023

Miesto: Obišovce

Od  8.30 – 10.15 registrácia a začiatok putovania v Ličartovciach

11.00 – 11.30  katechéza a obed v skupinke pri kostole v Obišovciach

11.30 – 13.30 workshopy, sviatosť zmierenia, voľný program

13.30 spoločný program pred pódiom, príprava na svätú omšu (pozor na eucharistický pôst)

14.00 svätá omša

Obetný dar – trvanlivé potraviny pre núdznych zasiahnutých vojnou

Pre pútnikov bude zabezpečený obed, čaj, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec. Cestovné si účastníci hradia sami.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach. V prípade otázok sa pokojne obráťte na o. Michala Škulku: 0915 657 448, 19mikhail89@gmail.com.

Informácie k ceste

Ak sa chystáte prísť vlakom, odporúčame vám tieto spoje:

Cesta na púť:

Smer od Lipian: REX 1939 – odchod z Lipian o 8.03, v Ličartovciach mimoriadne tento vlak zastaví približne o 8.55.

Smer od Košíc: OS 8508 – odchod z Košíc o 8.58, v Ličartovciach o 9.23.

Cesta z púte:

Smer na Lipany: REX 1954 – odchod z Košíc o 16.43, v Obišovciach tento vlak mimoriadne zastaví približne o 17.05. 

Smer na Košice: OS 8525 – odchod z Obišoviec o 16.35.

Arcidiecézna púť detí v Marianke

Dátum: 20. 5. 2023

Miesto: Marianka

8.00 – 9.00  začiatok putovania z Rače (popri putovaní malé úlohy)

9.30 – 10.30 putovanie zo Stupavy (popri putovaní malé úlohy)

9.30 – 13.00 registrácia pri bazilike

10.30 – 13.30 katechéza v pútnych skupinách v údolí

12.00 – 13.30 spoločný obed (párky)

12.30 – 14.00 workshopy

14.15 zraz vlajkonosičov na parkovisku pri bazilike 

14.30 sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 odchod domov

(Neregistrovaným negarantujeme občerstvenie a darček.)

K organizácii Púti detí je potrebná dobrovoľnícka služba. Pozývame Ťa prihlásiť sa ako dobrovoľník a pomôcť tak k radostnej príprave a realizácii púte. Prihlás sa do 1. mája cez formulár. V prípade otázok sa ozvi na petrasovanicolette@gmail.com 

Obetný dar: konzervy pre ľudí na Ukrajine

Účastnícky príspevok: 1€/ pútnik + možnosť prispieť dobrovoľný príspevok na obed

Príspevok pokrýva náklady na organizáciu (WC, materiál, technické zabezpečenie,…) a malý darček pre deti. Účastnícky príspevok sa odovzdáva pri registrácii pri bazilike v Marianke.

(Neregistrovaným negarantujeme občerstvenie a darček.)

Doprava: Povzbudzujeme vás, aby ste využili bezplatnú vlakovú dopravu. V prípade, ak by ste objednávali autobus a mali by ste voľné miesta, dajte nám, prosím, vedieť. Taktiež, ak by ste boli menšia skupina a mali by ste záujem o autobus, dajte nám vedieť. Môžeme napomôcť k spojeniu skupín a spoločnej doprave. 

Prihlasovanie: do 13.5.2023 

Kontakt: putmarianka@gmail.com 

Miroslava Selecká – 0904 662 362 

Dominika Bujdáková – 0915 660 608

Ivan Slepčan, kaplán farnosť Blumentál – 0908 330 779

Plagát v slovenčine

Plagát v ukrajinčine

Bližšie info pre účastníkov

Katechéza pre pútne skupiny

ČO JE PÚŤ DETÍ?

Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

  • Deti zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
  • Spoločne putujeme a budujeme si úctu k slovenským pútnym miestam.
  • Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym.