Ako sme sa mali 11.5. na púťach detí? Tlačová správa

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Dátum: 11. 5. 2024

Miesto: Obišovce

Od  8.30 – 10.15 registrácia a začiatok putovania v Ličartovciach

11.00 – 11.30  katechéza a obed z vlastných zásob

11.30 – 12.30 workshopy, sviatosť zmierenia, voľný program

12.30 spoločný program pred pódiom, príprava na svätú omšu (pozor na eucharistický pôst)

13.00 svätá omša

Obetný dar – trvanlivé potraviny alebo drogéria pre núdznych

Pre pútnikov bude zabezpečený čaj, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec. Obed je z vlastných zásob. Cestovné si účastníci hradia sami.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach. V prípade otázok sa pokojne obráťte na o. Michala Škulku: 0915 657 448, skulka.michal@abuke.sk.

Informácie k ceste

Ak sa chystáte prísť vlakom, odporúčame vám tieto spoje:

Cesta na púť:

Smer od Lipian: Os 1939 – odchod z Lipian o 8:03 v Kysaku o 8:58, Os 8508 odchod z Kysaku o 9:17, v Ličartovciach o 9:23.

Smer od Košíc: Os 8508 – odchod z Košíc o 8:58, v Ličartovciach o 9:23.

Cesta z púte:

Smer na Lipany: Os 8521 – odchod z Obišoviec o 14:39, v Kysaku o 14:42, REX 1950 odchod z Kysaku o 14:59. 

Smer na Košice: Os 8521 – odchod z Obišoviec o 14:39.

Púť detí v Marianke

Dátum: 18. 5. 2024

Miesto: Marianka

8.00 – 9.00  začiatok putovania z Rače (popri putovaní malé úlohy)

9.30 – 10.30 putovanie zo Stupavy (popri putovaní malé úlohy)

9.30 – 13.00 registrácia pri bazilike

10.30 – 13.30 katechéza v pútnych skupinách v údolí

12.00 – 13.00 spoločný obed (párky v rožkoch)

12.30 – 14.00 workshopy

14.15 zraz vlajkonosičov na parkovisku pri bazilike 

14.30 sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 odchod domov

(Neregistrovaným negarantujeme občerstvenie a darček.)

K organizácii Púti detí je potrebná dobrovoľnícka služba. Pozývame Ťa prihlásiť sa ako dobrovoľník a pomôcť tak k radostnej príprave a realizácii púte. Prihlás sa do 1. mája cez formulár. V prípade otázok sa ozvi na petrasovanicolette@gmail.com 

Obetný dar: instantná káva alebo čaj pre ľudí bez domova

Účastnícky príspevok: 1€/ pútnik

Príspevok pokrýva náklady na obed, organizáciu (WC, materiál, technické zabezpečenie,…) a malý darček pre deti. Účastnícky príspevok sa odovzdáva pri registrácii pri bazilike v Marianke.

(Neregistrovaným negarantujeme občerstvenie a darček.)

Pre rodiny: Srdečne pozývame na púť rodiny s deťmi. Ak chcete, môžete sa registrovať. Takto budete mať zabezpečený obed a malý darček pre deti. Môžete sa zúčastniť aj bez registrácie, avšak takto vám nevieme garantovať obed a darček.

Doprava: Povzbudzujeme vás, aby ste využili bezplatnú vlakovú dopravu. V prípade, ak by ste objednávali autobus a mali by ste voľné miesta, dajte nám, prosím, vedieť. Taktiež, ak by ste boli menšia skupina a mali by ste záujem o autobus, dajte nám vedieť. Môžeme napomôcť k spojeniu skupín a spoločnej doprave.

Parkovanie: Prosíme, aby autá a autobusy neparkovali pri Bazilike v Marianke. Tých, ktorí prídu do Marianky autami, prosíme, aby zaparkovali inde. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Prihlasovanie: do 12.5.2024

Kontakt: putmarianka@gmail.com

Dominika Bujdáková – 0915 660 608

Ivan Slepčan, kaplán farnosť Blumentál – 0908 330 779

 

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dátum: 11. 5. 2024

Miesto: Rajecká Lesná

8:00 – 9:55 Príchod a registrácia autobusov
10:00 Príprava nácviku spevu na liturgické slávenie sv. omše
10:30 – 11:45 Spoločná svätá omša s otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom
11:45 – 12:15 prestávka na obed
12:15 – 14:30 Putovanie po stanovištiach, techézy, eRko tance, areál baziliky

14:30 Modlitba spievaného Misijného ruženca
15:15 Záver púte a rozlúčenie

Misijná púť detí v Levoči

Dátum: 11. 5. 2024

Miesto: Levoča

8.30 – 9.30  registrácia v INFOstane, začiatok putovania alejou JPII.

10.30           privítanie na hore, základné informácie

11.00           stanovištia okolo baziliky, možnosť sv. spovede, obed z vlastných zásob

12.00           modlitba ruženca

12.30           svätá omša s o. biskupom

 

*Zmena programu vyhradená!

Ak chceš pomôcť ako dobrovoľník s konaním púte detí v Levoči, tak sa prihlás najneskôr do 1. mája cez FORMULÁR.

Prihlasovanie trvá do uvedeného termínu alebo do naplnenia kapacity dobrovoľníkov na púti.

 

Link na formulár je tu: https://forms.gle/kUR3myCANwto3iqN7

Obetný dar

V tomto roku môžu pútnici priniesť niektorú z hygienických potrieb – mydlo, sprchovací gél, šampón, papierové utierky alebo servítky. Tie následne odovzdáme núdznym skrze Spišskú katolícku charitu.

 

Doprava/Cestovné – eRkári:

Pre členov eRka dopravu objednáva koordinátor vášho územia v spolupráci s VOC a ZOF, keďže časť nákladov je hradená z dotácie z MŠVVaŠ SR.

K tomuto potrebujete v autobuse vypísať prezenčnú listu (meno, priezvisko, rok narodenia a podpis), ktorú nájdeš v sekcii na stiahnutie.

Nezabudni svojim deťom povedať, koľko si potrebujú vziať so sebou peniažkov – doprava + účastnícky príspevok.

 

Doprava/Cestovné – ostatní účastníci:

 

Farnosti si dopravu zabezpečujú vo vlastnej réžii. Parkovanie pre autobusy je zabezpečené na Mariánskej hore v Levoči.

Rodiny s deťmi môžu využiť na parkovanie záchytné parkovisko pred objektom Košickej brány – Hradobná priekopa (400 m od INFOstanu) alebo parkovisko na ulici Sadová (350 m od INFOstanu).

V prípade spoločnej trasy a voľných miest v našich autobusoch sa samozrejme vieme dohodnúť. Stačí sa nám ozvať.

 

Účastnícky príspevok na púť:

1,00 €/ pútnik. Iné dobrovoľné príspevky na púť sú vítané 😊

Príspevok zabezpečí, že okrem nákladov spojených s organizáciou (WC, materiál, technické zabezpečenie,…), deti dostanú malý darček.

Účastnícky príspevok sa odovzdáva v INFOstane pri príchode na púť.

 

Modlime sa, aby aj tohtoročná Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Prihláste sa čím skôr, najneskôr však do 5. mája 2024.

 

Kontakt:

Ondrej Majerčák

0944 213 114 , misijnaputle@erko.sk

SVETOVÉ DNI DETÍ

Čo sú svetové dni detí?

Prvý ročník Svetových dní detí sa uskutoční v Ríme 25. a 26. mája 2024

Cieľom je umiestniť stav detí do centra pozornosti a poskytnúť priestor na zamyslenie sa nad ich budúcnosťou a nad svetom, ktorý im chceme poskytnúť.

Svetové dni detí sa budú sláviť na univerzálnej úrovni vo Vatikáne, kde sa zídu jednotlivé národné delegácie. Na diecéznej úrovni bude organizácia ponechaná na jednotlivé miestne cirkvi. Pápež František vybral tému prvého ročníka z knihy Zjavenia Jána: „Hľa všetko robím nové“.

Tlačová kancelária Svätej stolice oficiálne predstavila toto podujatie a vytvorila portál na registráciu a účasť www.worldchildrenday.org.

Odkazy:

Info o Svetových dňoch detí z TK KBS

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu detí

ČO JE PÚŤ DETÍ?

Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

  • Deti zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
  • Spoločne putujeme a budujeme si úctu k slovenským pútnym miestam.
  • Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym.