Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dátum: 14.5.2022

Miesto: Rajecká Lesná

Téma: Pod jedným Slnkom

9.00 – 9.45          prezentácia
10.00                   farebný svet – ruženec za pokoj vo svete
11.00 – 14.00      putovanie, katechéza, workshopy, aktivita v skupinách
14.30                   svätá omša, Mons. Tomáš Galis

Inštrukcie k priebehu Misijnej púte detí:

 1. Vedúci si vopred rozdelia deti do skupín (11 – 15 detí, 1– 3 vedúci).

V rámci programu bude katechéza v kostole a aktivita v skupinke.

 1. Pre lepšiu komunikáciu si určite vedúceho autobusu a zdravotníka.
 2. Obetný dar môže priniesť každý účastník. V tomto roku je ním konzerva a odovzdáme ich Diecéznej charite v Žiline.
 3. Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre prípad dažďa, karimatky na sedenie vonku (prípadne skladacie stoličky), gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať – ako aj na dostatok tekutín
 4. Účastnícky poplatok 1 € za každého účastníka, odovzdáte pri prezentácii v INFO-stánku. Je určený na spevníčky, materiály, ozvučenie, šatky a iné výdavky.
 5. Misijným trhom chceme pomôcť misiám. V areály pútnického miesta bude stánok s rôznymi vecami, ktorých kúpou podporíme centrum svätého Antona v Rwande, kde pôsobí slovenský misionár Vlastimil Chovanec.
 6. Povzbuďme deti a vedúcich, aby sa pred púťou doma zúčastnili na svätej spovedi. Hodinu pred omšou upozornite deti na eucharistický pôst.

      Na púť pozvite aj svojho kňaza.

 1. Vedúci sa počas celej púte venujú deťom – motivujú ich k pozornosti, pomáhajú im prežiť púť čo najhlbšie.

Modlime sa, aby aj tohtoročná Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

 Šťastnú cestu a pekný deň :-)!

Prihláste sa do 8. mája 2022

Otázky, podnety:  Ivan Kňaze: sms: 0905/532 597, ivan@erko.sk

Misijná púť detí v Levoči

Dátum: 13. 5. 2023

Miesto: Levoča

8:30  – príchod a začiatok putovania

(cestou na horu budú 3 stanovištia s eRkármi)

10:20 – základné informácie pod poľným oltárom

10:30 – spoločný moderovaný program

11:00 – daj si stretko (krátke katechézy a aktivity v skupinkách)

12:00 – Anjel Pána, možnosť sv. spovede, obed z vlastných zásob

12:30 – Misijný ruženec (za kontinenty)

13:00 – sv. omša s o. biskupom

*Zmena programu vyhradená!

Ak chceš pomôcť v prípravnom a realizačnom tíme na MPD, tak sa prihlás najneskôr do 1. mája cez FORMULÁR. Veríme, že z každého OC z eRka v Spišskej diecéze sa nájdu 2-3 animátori. Prihlasovanie trvá do uvedeného termínu alebo do naplnenia kapacity dobrovoľníkov na púti.

Obetný dar

Cestoviny (rôzne druhy). Po púti ich odovzdáme Spišskej katolíckej charite, ktorá ich potom rozdelí pre núdznych.

Doprava/Cestovné – eRkári:

Pre členov eRka dopravu objednáva koordinátor vášho územia v spolupráci so ZOF, keďže časť nákladov je hradená z dotácie z MŠVVaŠ SR a teda budete mať menší príspevok na autobus.

K tomuto potrebujete v autobuse vypísať prezenčnú listu (meno, priezvisko, rok narodenia a podpis), ktorú nájdeš tu (link na stiahnutie).

Nezabudni svojim deťom povedať, koľko si potrebujú vziať so sebou peniažkov – doprava + účastnícky príspevok.

Doprava/Cestovné – ostatní účastníci:

Ostatné farnosti si dopravu zabezpečujú vo vlastnej réžii. Parkovanie pre autobusy je zabezpečené na Mariánskej hore v Levoči.

Rodiny s deťmi môžu využiť na parkovanie záchytné parkovisko pred objektom Košickej brány – Hradobná priekopa (400 m od INFOstanu) alebo parkovisko na ulici Sadová (350 m od INFOstanu).

V prípade spoločnej trasy a voľných miest v našich autobusoch sa samozrejme vieme dohodnúť. Stačí sa nám ozvať.

Účastnícky príspevok:

1,00 €/ pútnik. Iné dobrovoľné príspevky na púť sú vítané 😊

Príspevok zabezpečí, že okrem nákladov spojených s organizáciou (WC, materiál, technické zabezpečenie,…), deti dostanú malý darček.

Účastnícky príspevok sa odovzdáva v INFOstane pri príchode na púť.

 

Modlime sa, aby aj tohtoročná Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Prihláste sa čím skôr, najneskôr však do 5. mája 2023.

Kontakt:

Ondrej Majerčák

0944 213 114 , misijnaputle@erko.sk

plagát

pokyny_eRkári

pokyny_neeRkári

prezenčná listina pre eRkárov

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Dátum: 14.5.2022

Miesto: Obišovce

od 9.00 pešia púť z Ličartoviec do Obišoviec so zaujímavými stanovištiami

10.30 – 11.00 katechéza v skupinke

11.00 – 11.30 obed

11.30 – 13.30 čas na sviatosť zmierenia, možnosť zapojiť sa do rôznych workshopov, ktoré si pripravili organizácie a hnutia

13.30 spoločný program a modlitba posvätného ruženca za pokoj

o 14.00 vyvrcholením bude sv. omša s o. biskupom Markom Forgáčom

Obetný dar

Tohtoročným obetným darom je cukor, ktorým chceme pomôcť ľuďom na Ukrajine. Obetný dar môže doniesť každý účastník púte.

Doprava:

Dopravu si skupinky/farnosti zabezpečujú vo vlastnej réžii. Keďže sa tešíme na spoločné putovanie, či už prídete objednaným autobusom, alebo vlakom, prosíme, aby ste vystúpili v Ličartovciach. Odtiaľto nás do Obišoviec povedie niekoľko zaujímavých pútnych stanovíšť.

Iné info:

Pre pútnikov bude zabezpečený čaj a obed, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach.

Svoju skupinku, prosíme, prihláste do 1. mája 2022 (uľahčíte prípravu organizátorom – ďakujeme :)).

Kontakt:

o. Marián Kašaj: 0911 912 818, mariokasaj@gmail.com

Takéto krásne a veľké podujatie sa nezaobíde bez dobrovoľníckych rúk. Pridaj sa!

Registračný, pútny, logistický,… tím čaká na Tvoje srdce i ruky ;-).

Prihlás sa do 30. apríla.

Arcidiecézna púť detí v Marianke

Dátum: 20. 5. 2023

Miesto: Marianka

8.00 – 9.00  začiatok putovania z Rače (popri putovaní malé úlohy)

9.30 – 10.30 putovanie zo Stupavy (popri putovaní malé úlohy)

10.30 – 13.30 katechéza v pútnych skupinách v údolí

12.00 – 13.30 spoločný obed (párky)

12:30 – 14:00 workshopy

14:15 zraz vlajkonosičov na parkovisku pri bazilike 

14.30 sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 odchod domov

(Neregistrovaným negarantujeme občerstvenie a darček.)

K organizácii Púti detí je potrebná dobrovoľnícka služba. Pozývame Ťa prihlásiť sa ako dobrovoľník a pomôcť tak k radostnej príprave a realizácii púte. Prihlás sa do 1. mája cez formulár. V prípade otázok sa ozvi na petrasovanicolette@gmail.com 

Obetný dar: plechové konzervy pre ľudí na Ukrajine

Účastnícky príspevok: 1€/ pútnik + možnosť prispieť dobrovoľný príspevok na obed

Príspevok pokrýva náklady na organizáciu (WC, materiál, technické zabezpečenie,…) a malý darček pre deti. Účastnícky príspevok sa odovzdáva v INFOstane pri bazilike v Marianke.

(Neregistrovaným negarantujeme občerstvenie a darček.)

Doprava: Povzbudzujeme vás, aby ste využili bezplatnú vlakovú dopravu. V prípade ak by ste objednávali autobus a mali by ste voľné miesta, dajte nám, prosím, vedieť. Taktiež, ak by ste boli menšia skupina a mali by ste záujem o autobus, dajte nám vedieť. Môžeme napomôcť k spojeniu skupín a spoločnej doprave. 

Prihlasovanie: do 13.5.2023 

Kontakt: putmarianka@gmail.com 

Miroslava Selecká – 0904 662 362 

Dominika Bujdáková – 0915 660 608

Plagát v slovenčine

Plagát v UA

Bližšie info pre účastníkov

Katechéza pre pútne skupiny

ČO JE PÚŤ DETÍ?

Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

 • Deti zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
 • Spoločne putujeme a budujeme si úctu k slovenským pútnym miestam.
 • Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym.