Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dátum: 14.5.2022

Miesto: Rajecká Lesná

Téma: Pod jedným Slnkom

9.00 – 9.45          prezentácia
10.00                   farebný svet – ruženec za pokoj vo svete
11.00 – 14.00      putovanie, katechéza, workshopy, aktivita v skupinách
14.30                   svätá omša, Mons. Tomáš Galis

Inštrukcie k priebehu Misijnej púte detí:

 1. Vedúci si vopred rozdelia deti do skupín (11 – 15 detí, 1– 3 vedúci).

V rámci programu bude katechéza v kostole a aktivita v skupinke.

 1. Pre lepšiu komunikáciu si určite vedúceho autobusu a zdravotníka.
 2. Obetný dar môže priniesť každý účastník. V tomto roku je ním konzerva a odovzdáme ich Diecéznej charite v Žiline.
 3. Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre prípad dažďa, karimatky na sedenie vonku (prípadne skladacie stoličky), gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať – ako aj na dostatok tekutín
 4. Účastnícky poplatok 1 € za každého účastníka, odovzdáte pri prezentácii v INFO-stánku. Je určený na spevníčky, materiály, ozvučenie, šatky a iné výdavky.
 5. Misijným trhom chceme pomôcť misiám. V areály pútnického miesta bude stánok s rôznymi vecami, ktorých kúpou podporíme centrum svätého Antona v Rwande, kde pôsobí slovenský misionár Vlastimil Chovanec.
 6. Povzbuďme deti a vedúcich, aby sa pred púťou doma zúčastnili na svätej spovedi. Hodinu pred omšou upozornite deti na eucharistický pôst.

      Na púť pozvite aj svojho kňaza.

 1. Vedúci sa počas celej púte venujú deťom – motivujú ich k pozornosti, pomáhajú im prežiť púť čo najhlbšie.

Modlime sa, aby aj tohtoročná Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

 Šťastnú cestu a pekný deň :-)!

Prihláste sa do 8. mája 2022

Otázky, podnety:  Ivan Kňaze: sms: 0905/532 597, ivan@erko.sk

Misijná púť detí v Levoči

Dátum: 14.5.2022

Miesto: Levoča

8:30 – príchod a začiatok putovania (cestou na Mariánsku horu budú stanovištia s eRkármi)

10:00 – základné informácie pod poľným oltárom

10:15 – stanovištia s kňazmi a bohoslovcami

11:15 – spoločný moderovaný program

12:00 – možnosť sv. spovede, obed z vlastných zásob

12:30 – Misijný ruženec

13:00 – sv. omša s o. biskupom

Ak chceš pomôcť v prípravnom a realizačnom tíme na MPD, tak sa prihlás najneskôr do 1. mája cez FORMULÁR. Veríme, že z každého OC z eRka v Spišskej diecéze sa nájdu 2-3 animátori.

Obetný dar

Zubná pasta, zubná kefka alebo mydlo, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi.

Odovzdáme ich Spišskej katolíckej charite.

Doprava/Cestovné:

Pre členov eRka dopravu objednáva regionálny koordinátor v spolupráci so ZOF, keďže časť nákladov je hradená z dotácie z Ministerstva Školstva. Druhú časť dopravných nákladov hradia pútnici*.

Ostatné farnosti si dopravu zabezpečujú vo vlastnej réžii.

V prípade spoločnej trasy a voľných miest v autobuse sa samozrejme vieme dohodnúť.

*Cestovné niekde hradí farnosť, niekde mesto, sponzor, niekde sa skladajú.

Účastnícky príspevok:

Len 1,00 €/ pútnik. Iné dobrovoľné príspevky sú vítané 😉

Príspevok zabezpečí, že okrem nákladov spojených s organizáciou (WC, materiál, technické zabezpečenie,…), deti dostanú malý darček.

+ cestovné *

Účastnícky príspevok sa odovzdáva v INFOstane pri príchode.

Modlime sa, aby aj tohtoročná Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Prihláste sa čím skôr, najneskôr však do 6. mája 2022.

Kontakt:

Ondrej Majerčák

0944 213 114 , misijnaputle@erko.sk

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Dátum: 14.5.2022

Miesto: Obišovce

od 9.00 pešia púť z Ličartoviec do Obišoviec so zaujímavými stanovištiami

10.30 – 11.00 katechéza v skupinke

11.00 – 11.30 obed

11.30 – 13.30 čas na sviatosť zmierenia, možnosť zapojiť sa do rôznych workshopov, ktoré si pripravili organizácie a hnutia

13.30 spoločný program a modlitba posvätného ruženca za pokoj

o 14.00 vyvrcholením bude sv. omša s o. biskupom Markom Forgáčom

Obetný dar

Tohtoročným obetným darom je cukor, ktorým chceme pomôcť ľuďom na Ukrajine. Obetný dar môže doniesť každý účastník púte.

Doprava:

Dopravu si skupinky/farnosti zabezpečujú vo vlastnej réžii. Keďže sa tešíme na spoločné putovanie, či už prídete objednaným autobusom, alebo vlakom, prosíme, aby ste vystúpili v Ličartovciach. Odtiaľto nás do Obišoviec povedie niekoľko zaujímavých pútnych stanovíšť.

Iné info:

Pre pútnikov bude zabezpečený čaj a obed, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach.

Svoju skupinku, prosíme, prihláste do 1. mája 2022 (uľahčíte prípravu organizátorom – ďakujeme :)).

Kontakt:

o. Marián Kašaj: 0911 912 818, mariokasaj@gmail.com

Takéto krásne a veľké podujatie sa nezaobíde bez dobrovoľníckych rúk. Pridaj sa!

Registračný, pútny, logistický,… tím čaká na Tvoje srdce i ruky ;-).

Prihlás sa do 30. apríla.

Arcidiecézna púť detí v Marianke

Dátum: 28.5.2022

Miesto: Marianka

8.00 – začiatok putovania z Rače

9.30 – putovanie zo Stupavy

10.30 – 13.30 – katechézy v údolí

12.00 – 13.30 – obed (z vlastných zásob)

14.30 – sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

Obetný dar

Zubné kefky pre deti aj dospelých

Účastnícky príspevok:

Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1 euro.

Prihlásiť sa môžete do 25. 5. 2022.

Kontakt:

 • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán z farnosti Najsvätejšej Trojice, Bratislava

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

Téma púte:  Panna Mária – Kráľovná pokoja

 • hlavnou tematickou myšlienkou v tomto roku bude objavovanie Panny Márie ako služobnice pokoja, jednoty a úcty medzi ľuďmi

Čas:    28. máj 2022

 • púť detí má tradíciu konať sa na konci mája, aby bola motiváciou a možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na čas okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov

Organizátori:          eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

                               Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

 • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán z farnosti Bratislava – Najsv. Trojice

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

 • zodpovední za eRko (OC Bratislava): Miroslava Selecká, Dominika Bujdáková, Jana Debnárová, Nicolette Petrášová, Lucia Kodayová

na starosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy

kontakt: putmarianka@gmail.com

Registrácia:  https://erko.sk/putdeti/ do 25. 5. 2022

Forma:          púť + katechéza + sv. omša

 1. PÚŤ
  • dve pútnické cesty:
   • z Rače – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej doline cca. od 8.00
   • zo Stupavy – z priestoru pred farským kostolom sv. Štefana cca. od 9.30
  • vzbudenie úmyslunezabudnite s deťmi ešte pred púťou (púť sa dá predložiť Bohu ako duchovná obeta a tak si nejakú milosť vyprosiť)
  • „vstupné“ na pútnickú cestu – nezabudnúť pútnickú zástavu a naučiť sa nejakú pútnickú pieseň k Panne Márii – aj z JKS
  • vstupy na pútnickú cestu budú označené „bránami“ (španielske stánky s animátormi v tričkách), kde animátori odovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov – „preukazy pútnika“ aj s úlohami na cestu
  • pútnické úlohy – konajú sa na vedúcim skupiny ľubovoľne zvolených miestach počas cesty v ľubovoľnom poradí:
 2. ticho – 10 min.
 3. desiatok ruženca, alebo celý ruženec za mier na Ukrajine
 4. vymeniť si batoh, alebo zobrať aj batoh druhého

 

 • hneď po príchode do Marianky prosíme, aby ste išli najprv do Baziliky Narodenia Panny Márie a pomodlili sa (aj nahlas) pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie, ktorá sa nachádza na zadnej strane „Pútničkov“ (pre neputujúcich budú „Pútničkovia“ k dispozícii na registrácii) – to je totiž vyvrcholenie pútnej cesty!!!
 • registrácia – oproti vchodu do baziliky
 1. KATECHÉZY
   1. od 10.30-13.30 budú prebiehať v svätom údolí katechézy
   2. mapku majú deti v „Pútničkoch“, po absolvovaní katechézy dostanú klasické pečiatky

 

 1. OMŠA

 

 • spovedanie detí – od 11.30-13.30 v spovedniciach za bazilikou
 • sprievod – o 14.15 treba byť pred hlavným vstupom do Kláštora bratov tešiteľov, prosíme za procesiový kríž nosičov jednotlivých pútnických zástav, o 14.30 sa pohne sprievod od kláštora a tým začne sv. omša pred jaskynkou Lurdskej Panny Márie, v prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 14.45 v Bazilike
 • na sv. omši prosíme, aby deti aj s vedúcimi obsadili predné lavičky (rezervujeme ich) a taktiež stáli pred lavičkami, resp. sedeli na karimatkách pred lavičkami

 

Iné dôležité veci

 

REGISTRÁCIA – Prosíme najprv elektronickú registráciu na https://erko.sk/putdeti/, potom po príchode do Marianky sa po návšteve baziliky treba tiež medzi 9.30-13.00 zahlásiť oproti vchodu do baziliky, odovzdať charitatívny dar, tu budú aj letáky, príp. iné propagačné materiály i možnosť finančne podporiť Púť detí dobrovoľným príspevkom 1 Eur na pútnika

OBED – medzi 12.00-13.30 vedľa registrácie – z vlastných zásob, pitný režim zabezpečujú organizátori

NEPRIAZNIVÉ POČASIE – katechézy sa budú konať v Kláštore, v sále Exercičného domu bude vystúpenie speváckych zborov i obed, a sv. omša v Bazilike o 14.45

 

STRUČNÝ PROGRAM:

8.00 – začiatok putovania z Rače

9.30 – putovanie zo Stupavy

10.30 – 13.30 – katechézy v údolí

12.00 – 13.30 – obed (z vlastných zásob)

14.30 – sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

 

SUMMA SUMMARUM:

Dopredu si treba pripraviť:

 1. pútnickú zástavu s nejakým vyjadrením symbolu (symbolov) vašej putujúcej skupinky, zástava by mala byť na nejakej žrdi (snažte sa o kvalitu)
 2. naučiť sa s deťmi nejakú mariánsku pieseň k Panne Márii (JKS i mládežnícka)
 3. vyzvať deti, aby zobrali charitatívny obetný dar = zubné kefky – môžete pripraviť i skupinkový darček, len nech má na ňom účasť obety každé dieťa
 4. čisté srdce a radosť…

ČO JE PÚŤ DETÍ?

Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

 • Deti zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
 • Spoločne putujeme a budujeme si úctu k slovenským pútnym miestam.
 • Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym.