Program v Rajeckej Lesnej začal radostným spevom. O 10.30 sa začala svätá omša, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii pripomenul deťom aktuálny rok modlitby a povzbudil ich k modlitbe za pokoj. Poobede sa deti presunuli na katechézy o radostiach v živote Panny Márie do baziliky a ku kaplnke Lurdskej Panny Márie. Katechézy viedli prítomní kňazi. Následne sa deti mohli spolu zabaviť spoločným tancom eRko-tancov alebo putovať v malých skupinách kaplnku svätej Anny či navštíviť Slovenský drevený Betlehem. Na záver programu sa všetky deti spojili v modlitbe spievaného ruženca. Deti priniesli na púť ako obetný dar konzervy s jedlom, ktoré organizátori po skončení podujatia odovzdali Žilinskej diecéznej charity. Do Rajeckej Lesnej prišlo 1 300 účastníkov z 66 farností.

Autor fotografii: Adrián Koníček