„ABY SME DÁVALI A NEPOČÍTALI.“ 

Zničujúci konflikt u našich východných bratov vyhnal z domovov milióny ľudí. Ako môžeme odpovedať na hrôzu vojny, chamtivosť a tmu, ktorú šíri? Našou odpoveďou je nezištná služba. Chceme, aby deti vďaka spoločenstvu radi pomáhali druhým. Aby brali nezištnú službu ako normálnu súčasť života, bez ktorej sa nedá vybudovať krajší svet.

Prejavme úprimný záujem o druhých bez postranných úmyslov. Liečivá dobročinnosť nie je len o mojich výkonoch či plánoch. Keď sa niekomu darujeme, sme s ním v spojení a zisťujeme, čo je pre neho dobré. Prijmeme ho do svojho sveta a stávame sa bohatšími. Služba z lásky má chuť milosrdenstva. Chceme ju začínať modlitbou. Starostlivosť, vzájomná pomoc a angažovanie sa pre druhých sú základom ľudských vzťahov. Obnovujú dôveru a život v spoločenstve. Vďaka ním človek prekvitá. Tvorme spolu krajší svet pre všetkých a radosť bude rásť. 

LOGO

Krajší svet držia dlane otvorené pre všetkých. Tieto dlane sa dávajú do služby tak nezištne ako keď ruža dáva svoju vôňu – slobodne, zo seba, ako dar. Dlane sú v tvare lupeňov žltých ruží, pretože skutky lásky zakaždým vyžarujú krásu a spôsobujú žasnutie. Ruže začínajú na mieste motýľa, ktorý je symbolom premeny. Sám sa premieňa, aby prinášal do sveta krásu. Zároveň tým chceme povedať, že aj malé zmeny spôsobené službou mnohých detí môžu nabrať efekt motýlích krídel a pretvárať náš svet, aby bol krajší pre všetkých. 

 

 

3 KROKY K NEZIŠTNEJ SLUŽBE

1. PRIBLÍŽ SA K BLÍŽNYM

V našich blížnych chceme spoznávať bratov a sestry, s ktorými sa denne stretávame. Chceme sa k ním priblížiť a zistiť, čo potrebujú. Potom hľadať spôsoby, ako im pomôcť.

2. PODEĽ SA S BLÍŽNYMI

Venujeme im svoj čas a s pomocou našich darov, talentov a schopností im môžeme pomôcť, poslúžiť a poradiť.

3. POTEŠ SA S BLÍŽNYMI

Výsledok našej služby je spojený s radosťou a vďačnosťou tých, ktorých sme obdarovali. Nech nás tiež povzbudzuje k radosti, že tí, čo konajú nezištnú službu majú prísľub večného života. (porov. Mt 25, 46)

PATRÓNKA ROČNEJ TÉMY

Svätá Alžbeta Uhorská

Alžbeta žila v 13. storočí a bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. Hlavnou črtou jej svätosti sa stalo milosrdenstvo, dobročinnosť a nezištná služba chudobným a chorým. Alžbeta sa zobrazuje s chlebom a ružami v náručí, o čom hovorí legenda: Alžbeta niesla z hradu medzi chudobných chleby, čo mala zakázané. Pristihol ju niektorý z jej neprajných príbuzných a prikázal jej ukázať, čo nesie. Chleby sa v jej plášti premenili na ruže, ktoré zjavujú ukrytú vznešenosť jej dobročinnosti – tá pramenila z viery činnej skrze konkrétnu lásku voči blížnemu v núdzi, v ktorom videla trpiaceho Ježiša Krista. Nech nám príklad a orodovanie svätej Alžbety pomáha, aby naše stretká prekvitali nezištnou službou.

Pieseň Krajší svet pre všetkých

Občas sa stáva, že nechce sa nám vstávať,
pre koho budík si dám.
Avšak dnes ráno, prosím o Tvoj vánok,
nech dávam, nepočítam. 


Predref.: Nechceme vôkol púšť,
nech naše srdcia zakvitnú.  


Ref.:

Spojme, spojme sa v láske
pre všetkých, pre každého z nás.
Tvorme, tvorme, krajší svet pre všetkých
a radosť bude rásť. 

 

Na nana na na na haa, 
na nana na na na, yeah
Na nana na na na haa,
na nana na na na 


Ref. 

 

A stretko bude rásť!
A láska bude rásť!
A pokoj bude rásť!

 

Zapíš si do stretko-kalendára

eRkoprogram 2022-2023

Odoberaj newsletter s pravidelnými námetmi k eRkoPROGRAMU

Odoberaj newsletter

Chceš vedieť, ako sa máme, o čom píšeme a ako môžeš aj ty pomáhať deťom   k zrelosti v radosti?

Metodické námety k ročnej téme nájdeš v LUSKu.