Púť detí v Marianke 2024

V sobotu 18. mája sa v Marianke zišlo takmer 700 detí, animátorov a rodičov na púti detí. Malí pútnici z 30 farností začali svoje putovanie v Stupave alebo v Rači. Odtiaľ prešli niekoľko kilometrov smerom do Marianky. Mnohé skupiny niesli so sebou zástavu s nápismi a emblémami svojich farností. Počas putovania plnili rôzne pútnické úlohy…

Zaciname_2024_Spis

Začíname – Spiš

V dňoch 19.-21.4. sa v Lendaku stretlo 14 vynikajúcich animátorov, ktorí sa rozhodli zdokonaľovať sa v zručnostiach animátora na kurze Začíname. Po ich celovíkendovej poctivej príprave úspešne tento kurz absolvovali. Posilnení v službe a radostní zo spoločenstva sa vrátili do svojich farností s novými vedomosťami a zážitkami, z ktorých budú ešte dlho čerpať.