CSR 2019

29. – 31. marca 2019 sa stretlo 34 delegátov zo všetkých siedmych území na Celoslovenskej rade eRka. Program zahŕňal rozhodovanie o dôležitých otázkach súvisiach s činnosťou eRka, diskusné skupiny zamerané na tému o laickom apoštoláte detí, animátorov a koordinátorov, nová ročná téma a pod. Taktiež sme na ďalšie funkčné obdobie znovu zvolili za predsedu eRka…

Vyslanie koledníkov na Spiši

V sobotu 15. decembra sa v Ľubici konala svätá omša spojená s vysielaním a požehnaním koledníkov Dobrej Noviny. Spišský emeritný biskup Mons. Andrej Imrich udelil požehnanie približne 250 koledníkom z 24 farností oblastných centier Sever, Spiš a Dolný Spiš. Poďakoval deťom za to, že sú poslovia, ktorí prinášajú do rodín tu najradostnejšiu zvesť o narodení…