Detský čin pomoci 2015

V tomto roku sa do našej každoročnej kampane zapojilo 3 503 detí a dospelých zo 100 obcí Slovenska, a dokonca aj jedna rodina z Anglicka. Počas októbrového mesiaca sa nám podarilo zaslať slovenským núdznym rodinám balíčky pomoci s trvanlivými potravinami, oblečením, školskými pomôckami, či drogériovým tovarom s celkovou hmotnosťou viac ako tri tony. Aj prostredníctvom tohto činu pomoci sme objavovali posolstvo lásky…

Dobrá novina na Rozvojovom dni

V starej tržnici v Bratislave na Rozvojovom dni, ktorý bol určený širokej verejnosti nechýbalo ani eRko so stánkom Dobrej noviny. eRko sa takýmto spôsobom zapája i do kampane Ži fér. Rozvojový deň sa koná každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe (17. október). Témou tohto ročníka bola migrácia a utečenci. Rok 2015 je Európskym…

Fórum VOC a CSR

Na letnom Fóre sa stretlo vyše 50 vedúcich OC, členov Celoslovenskej rady a predsedov komisií, aby rozhýbavali eRko dobrom a dobrým smerom. Hlavným bodom programu boli diskusie a rozhodnutie CSR o novej štruktúre eRka. Taktiež sme sa obhliadli za školským rokom, ako sa nám darilo rozhýbavať svet dobrom cez jednotlivé aktivity ročnej témy. Dozvedeli sme…