BateRka 2019

27 členov komisií, územných tímov a VOCov prežilo spoločne “grécky” víkend 22. – 24.11.2019 na BateRke v Liptovskej Osade. Nechýbali ani vzácni hostia či zakladateľ eRka Evžen Valovič. V doobednom programe sa účastníci venovali záverom Synody o mládeži a apoštolskej exhortácii Christus vivit. Svoje osobné svedectvo porozprávala účastníčka synody Viki Žolnová. V diskusii s Viki…

Otvárací seminár DUNI

Aký vysoký je Alfréd? Kedy začať variť hovädziu polievku? Nielen tieto netradičné otázky si položilo 30 študentov nového ročníka Dobrovoľníckej univerzity v akreditovanom odbore Päť zručností dobrovoľníka. Cez zážitkové aktivity a následnú spätnú väzbu si prakticky preverili vedomosti z predmetu Objavovanie a nakukli do ďalších predmetov – Komunikácia, Kooperácia či Zodpovednosť. Otvárací seminár sa uskutočnil…