Detský čin pomoci 2020 (foto)

„Konať malé skutky s veľkou láskou” aj takto môžeme charakterizovať fotky z Detského činu pomoci 2020. Pomáhať v rodine s domácimi prácami, vyrábať produkty z odpadového materiálu, či vytvoriť hotel pre hmyz, aj týmito kreatívnymi nápadmi sa zapojili deti so svojimi animátormi do DČP. Tešíme sa z každého DOBROčinu, ktorý pomohol stvorenstvu a tiež ďakujeme…

Kurz Začíname

Kurz Začíname územia Nitra sa konal 18. – 20. septembra v DCM Archa v Bojničkách. Zúčastnilo sa ho 22 kurzistov a 5 tímakov. Prajeme im veľa radosti a chute pri šírení evanjeliového posolstva medzi deťmi.