Zaciname_2024_Spis

Začíname – Spiš

V dňoch 19.-21.4. sa v Lendaku stretlo 14 vynikajúcich animátorov, ktorí sa rozhodli zdokonaľovať sa v zručnostiach animátora na kurze Začíname. Po ich celovíkendovej poctivej príprave úspešne tento kurz absolvovali. Posilnení v službe a radostní zo spoločenstva sa vrátili do svojich farností s novými vedomosťami a zážitkami, z ktorých budú ešte dlho čerpať.