Oceňovanie RM ŽK

Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera dňa 2. decembra 2022 ocenila 36 osobnosti Žilinského kraja, ktoré sa svojou aktivitou a ľudskosťou angažujú za krajší život mladých ľudí a miestnych komunít. Medzi ocenenými boli aj eRkári: Mária Janolová – VOC Tvrdošín – aktívny…

Vyslanie koledníkov Ružomberok

V sobotu 10.12.2022 sa vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku stretlo 237 koledníkov a ich animátorov z 32 obcí Oravy a Liptova, na vysielacej sv. omši Dobrej noviny. Jej hlavným celebrantom bol otec biskup Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy. Vo svojej homílii koledníkom pripomenul, že sú poslovia, ktorí ohlasujú tú najradostnejšiu správu,…

Kurz Začíname ORLI

V Liptovskej Osade v eRko dome sa stretlo 19 začínajúcich animátorov z územia Orava-Liptov. So svojou skúsenosťou pomocníkov na stretkách prišli, aby si odniesli nové poznatky o vedení skupinky detí v eRku, zatancovali si eRko tance, pozdieľali vzájomne skúsenosť života viery a budovali aj nové priateľstvá.

Víkendovka Násťročných ORLI

V Liptovskej Osade sa stretli 6 odvážni mladí ľudia, aby sa povzbudili vo viere, spoznávali viac seba a svoje schopnosti a porozmýšľali, či by v budúcnosti chceli byť vedúci detskej skupinky v eRku. Vzory dobrých animátorov isto našli aj na súbežnom kurze Začíname, ktorý sa konal v eRko dome, kde mali aj niektoré spoločné časti…

kurz Začíname ORLI

Milí začínajúci animátor a animátor územia Oravy a Liptova, V eRku sa stretávame s deťmi v skupinkách a usilujeme sa spolu s nimi tvorivo vyplniť voľný čas a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu. Aj my vedúci sa stretávame, aby sme si navzájom pomáhali a povzbudili sa. Tento kurz je určený tým, ktorí začínajú pracovať s…

Víkendovka násťročných

V eRku sa stretávame s deťmi v skupinkách a usilujeme sa spolu s nimi tvorivo vyplniť voľný čas a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu. Aj my vedúci sa stretávame, aby sme si navzájom pomáhali a povzbudili sa.  Tento víkend je určený tým, ktorí majú s eRkom skúsenosť. Víkendovka bude v termíne 21. – 23. októbra …

Krížová cesta Orava-Liptov

Na modtlibe krížovej cesty sa stretlo viac ako 20 účastníkov, dokonca 7 detí (z toho 2 ukrajinské). Modlili sme sa za Ukrajinu a svoje osobné úmysly. Použili sme text z Výšiny – príprava na národné stretnutie mládeže T22. Počas púte sme zažili všakovaké počasie – od sneženia po krásne slnenčné počasie. Asi tak ako v…

Webinásť 2021

Milí násťroční,   veľmi sa Tešíme, že ste s nami tvorili spoločenstvo počas Webinásť. Od nášho prvého Webinásť už ubehol takmer rok . Radi  by sme sa s Tebou videli aj v tento čas a SPOLOČNE “porástli”  v niečom novom 🙂   Srdečne Ťa pozývame na “špeciálne webinásť“, kedy spolu “niečo dobré podnikneme”. Áno! Téma bude s názvom “Poďme niečo dobré podniknúť”  Radi…

Adventný kalendár

Tútori a študenti Dobrovoľníckej UNIverzity 2021/2022 ORLI si pripravili pre nás všetkých adventný kalendár. Nájdeš ho na tomto linku: https://calendar.myadvent.net/?id=b1ae3d190c22ee87348158b4a593570e Dnes je 1.12., takže prvé okienko si môžete otvoriť už dnes. Ďalšie okienka budú postupne pribúdať. Učme sa trpezlivosti Pred časom sme vás pýtali, aby ste povzbudili na prihlásenie vašich vedúcich do DUNI spoločenstvo. Veríme, že…