Zaciname_2024_Spis

Začíname – Spiš

V dňoch 19.-21.4. sa v Lendaku stretlo 14 vynikajúcich animátorov, ktorí sa rozhodli zdokonaľovať sa v zručnostiach animátora na kurze Začíname. Po ich celovíkendovej poctivej príprave úspešne tento kurz absolvovali. Posilnení v službe a radostní zo spoločenstva sa vrátili do svojich farností s novými vedomosťami a zážitkami, z ktorých budú ešte dlho čerpať.

Kurz Začíname ORLI

V Liptovskej Osade v eRko dome sa stretlo 19 začínajúcich animátorov z územia Orava-Liptov. So svojou skúsenosťou pomocníkov na stretkách prišli, aby si odniesli nové poznatky o vedení skupinky detí v eRku, zatancovali si eRko tance, pozdieľali vzájomne skúsenosť života viery a budovali aj nové priateľstvá.

Jesenný kurz Začíname BB-RV

V dňoch 15.-17.11.2019 sa v Badíne uskutočnil jedinečný kuRz Začíname! Zúčastnilo sa ho okrúhlych 20 výnimočných mladých ľudí z celého územia BB-RV a taktiež dve odhodlané dievčatá zo Západu. Spoločne sme poodhalili zmysel dobrovoľníctva, spoločenstva a v neposlednom rade krásu animátoRského života. Naučili sme sa aj rôzne metódy práce s  deťmi (hry, ukazovačky, tance) a…