Pozastavenie činnosti z 15. 10. 2020

Ako detská organizácia a súčasť občianskej spoločnosti vnímame svoju úlohu v službe deťom a ich rodinám. Chceme byť naďalej zodpovední a vynaliezaví. Chceme vytvárať príbehy priateľstiev a pomoci, ktoré pramenia v sile spoločenstva. Zároveň si uvedomujeme nutnosť byť opatrní, pravidelne sledovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a komunikovať o nich s členmi eRka. Na základe stanoviska…