Výchova k čnostiam v eRku

Čnosti, ktoré chýbajú v spoloČNOSTI Stretká robíme kvôli tomu, aby sme dopĺňali rodinnú a školskú výchovu. Robíme to radostným štýlom blízkym deťom. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že sa len hráme, tancujeme alebo spolu len tak prežívame voľný čas. Kvalitné stretko však môže deti výrazne posilniť na ceste životom. V eRku sme pred…

Jagajúce sa hviezdy v tvojom srdci

“Sny sú dôležité. Držia náš pohľad upriamený do budúcnosti, pomáhajú nám objať horizont, pestovať nádej v každodennej činnosti. A sny mladých sú najdôležitejšie zo všetkých. Taký mladý človek, čo nevie snívať, je znecitliveným mladým, nemôže chápať život, silu života. Sny ťa prebúdzajú, nesú ťa ďalej, sú najžiarivejšími hviezdami, tými, ktoré ukazujú iný smer pre ľudstvo.…

Moje alebo naše stretko? Participácia.

Nielen “počutí” Slovo „participácia” počúvame v poslednej dobe veľmi často. Niekedy až tak často, že sa už ani nezamýšľame nad jeho obsahom. Stala sa frázou v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi. Participácia v skratke znamená právo detí a mladých ľudí vyjadriť svoj názor a byť vypočutí. Pozor, nielen počutí, ale vypočutí – to…

Online a hravo: slovné metódy v karanténe

Videjká, čítanie Narnie, súťaž, spoločné pôstne predsavzatie,… Pár príkladov kreatívnej animátorskej lásky v čase karantény :). Premýšľaš aj ty, čo vymyslieť svojim deťom zo stretka v tomto čase? Dobrou pomôckou môžu byť aj slovné metódy, ktoré si vieš prispôsobiť na akúkoľvek tému. Jednoduché, nezaberú veľa času na prípravu, no zároveň namotivujú, dodajú farbu a radosť…

Napni plachty – ako sa mám usilovať o pokoj v srdci?

Posledné týždne sa ako keby život na Slovensku zastavil. Niektorí vnímajú, že majú odrazu viac času – na rodinu, upratovanie, štúdium,… Iní sa zas snažia zladiť pracovné povinnosti s podmienkami, ktoré nastali. Je to nová situácia, na ktorú si všetci zvykáme. Situácia, ktorá aj odhliadnuc od mediálnych správ (či už pozitívnych, či negatívnych) zasieva do srdca…

Aj neviditeľný človek je DAR

25. marec slávime sviatok Zvestovania Pána. Zároveň je to Deň počatého dieťaťa. Tento rok chceme “zviditeľniť neviditeľných”. Lebo aj ich život je DARom. Preto si i sám pripomeň, že ty sám si DARom. Si stvorený pre lásku a máš neskutočnú hodnotu!    Čo znamená byť darom?   Dar vzbudzuje úžas. Zatajený dych, pokukovanie len tak…

KPR III.: Rešpektovanie

Ak chcem spolupracovať s deťmi, potrebujem poznať detský svet, prijať a rešpektovať ho. Čo to znamená, môžeme sa rozpamätať na prednášky z kurzov o vývinovej psychológii či o tom, ako myslia deti. Veci, na ktoré by sme mali brať ohľad, dávať si na ne pozor, snažiť sa im zabrániť v súvislosti s brzdením detskej vnímavosti…

KPR II.: Potenciál

Potenciál je v poslednej dobe veľmi používané slovo. Môžeme ho chápať ako nevyužité schopnosti a zručnosti, ktoré v nás driemu, skryté možnosti našich akcií, naše dary. Efektívnu spoluprácu si vzhľadom k potenciálu môžeme predstaviť ako puzzle. Dielce sú tak originálne, že musíte študovať každý zvlášť – farbu, tvar, líniu – aby ste našli ten, ktorý…

KPR: získaj deti k spolupráci

Zdravotníci isto zbystrili pozornosť, lebo táto skratka je im známa. (A veríme, že základy KPR – kardiopulmonálnej resuscitácie, ovláda každý z nás.) Tieto tri písmenká však môžu byť aj takou “prvou pomocou” každého vedúceho, aby získal svoje deti na stretku k spolupráci.   Komunikácia Môže sa stať, že dieťa nereaguje na naše požiadavky, robí si…