Svätomartinský sprievod

Bratislavská arcidiecéza v spolupráci s eRkom srdečne pozýva všetky rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu 12. novembra v Bratislave. Začne slávnostnou sv. omšou o 16.00 hod. v Katedrále sv. Martina a po nej o 17.00 hod. bude nasledovať predstavenie o sv. Martinovi. Pokračovať budeme sprievodom ulicami Starého Mesta spolu so sv. Martinom na koni. Na sprievod si prineste lampióny. …

Z celého srdca

Príhovor predsedu eRka na Celoslovenskom stretnutí eRkárov 2022 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. (Dt 6, 4-5). Týmito slovami z knihy Deuteronómium už po tisíce rokov nábožní Židia začínajú a končia svoj deň, keď sa modlia…