Výber výkonného riaditeľa

V súlade so stanovami eRka, vnútorným poriadkom eRka a závermi Celoslovenskej rady, ktorá sa uskutočnila 25. – 27. 3. 2022, predsedníctvo eRka vyhlasuje výber na funkciu výkonného riaditeľa eRka.  Požiadavky na kandidáta o funkciu výkonného riaditeľa Kandidátom môže byť občan SR, ktorý: dovŕšil vek 24 rokov, je morálne bezúhonný, má manažérske zručnosti a skúsenosti s…

Pripomenuli sme si sviatok svätého Martina

Ďakujeme všetkým zapojeným deťom a tešíme sa, že sme mohli aspoň takouto formou osláviť nášho patróna svätého Martina. Deti sa mohli zapojiť takýmito spôsobmi: – vymyslieť a napísať modlitbu k sv. Martinovi za chudobných – odfotiť sa s obrázkom sv. Martina – vyrobiť si lampión z Rebríka alebo podľa vlastnej fantázie – vymyslieť báseň o…