Tlačová správa: Viac ako 3 540 účastníkov kampane MINIdigi si dalo digitálnu pauzu

(Bratislava, 9.6.2022) V eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí od 30. mája do 5. júna prebiehala kampaň MINIdigi. Do kampane sa zapojilo viac ako 3 540 účastníkov z celého Slovenska. Dať si digitálnu pauzu a stíšiť svoje displeje na minimum sa rozhodlo z celkového počtu zapojených viac ako 3 060 detí a 480 animátorov, učiteľov…

Hľadanie jednoduchosti

Obrazom človeka 21.storočia je snaha o dokonalosť. Túžba a potreba mať všetko hneď a teraz. Kúpiť si v decembri čerstvé mandarínky na Slovensku. Presunúť sa z jedného miesta na druhé najrýchlejším dopravným prostriedkom. Neustále sa za niečím náhliť a nemať čas na to podstatné. Premýšľať nad množstvom perfektných alternatív, niekedy odhliadnuc od menej komplikovaného spôsobu.…

Ako bolo na púťach detí 2022

Po dvoch rokoch pandémie sme obnovili stretávanie detí na detských púťach v Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach. V sobotu 14.5. prišlo na tieto miesta takmer 4 000 detí. Rajecká Lesná Už devätnásty raz sa 14. mája 2022 v Rajeckej Lesnej uskutočnila Misijná púť detí, ktorú organizujú eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Dobrá novina a…

Predstavujeme nového predsedu eRka Andreja Gejdoša

Andrej, povedz nám niečo o sebe?  Narodil som sa na Medzinárodný deň dobrovoľníctva (5. 12. 1997), takže sa považujem za rodeného dobrovoľníka. Pochádzam zo Šurian, čo je malé mestečko neďaleko Nových Zámkov, čiže z rovinatého kraja. V Šuranoch som navštevoval Gymnázium, na univerzite v Trnave som vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a latinského jazyka.…

Výber výkonného riaditeľa

V súlade so stanovami eRka, vnútorným poriadkom eRka a závermi Celoslovenskej rady, ktorá sa uskutočnila 25. – 27. 3. 2022, predsedníctvo eRka vyhlasuje výber na funkciu výkonného riaditeľa eRka.  Požiadavky na kandidáta o funkciu výkonného riaditeľa Kandidátom môže byť občan SR, ktorý: dovŕšil vek 24 rokov, je morálne bezúhonný, má manažérske zručnosti a skúsenosti s…

EKO FOTO SÚŤAŽ

Platforma CIDSE, ktorej členom je aj eRko, prináša fotografickú eko súťaž! Iniciatíva “Change for the planet, care for the people” (“Zmena pre planétu – starostlivosť o ľudí”) ťa pozýva zúčastniť sa svojej druhej medzinárodnej fotografickej súťaže. Je to skvelá príležitosť pre amatérskych aj profesionálnych fotografov.  Ktorá z aktivít, iniciatív udržateľného životného štýlu by sa mala…

Tlačová správa: Pozývame do kampane Hviezdy do tmy

(Bratislava, 14. 04. 2022) Vojna je tma. Zatienila naše srdcia. Ukrajinským a ruským deťom zatemnila budúcnosť. Možno sme príliš vzdialení od vyriešenia vojenského konfliktu, ale môžeme ukázať blízkosť a nádej tým, ktorí ňou trpia. Preto vzniká celoslovenská detská kampaň Hviezdy do tmy. Začína veľkonočné trojdnie, kedy si pripomíname zapretie Pána, jeho mučenie, smrť no i…

CSR 2022: Poď strácať čas!

Posolstvo Celoslovenskej rady eRka 2022 27. marec 2022, Liptovská Osada   Milé eRkárky a milí eRkári,  váš čas je veľmi vzácny. Pozývame vás k tomu, aby ste ho strácali plnohodnotne. Lebo len keď strácame čas v službe druhým, stávame sa viac samými sebou.  Ďakujeme za všetok čas, ktorý ste venovali počas pandémie svojim deťom a…

Ako zapájať deti a mladých ľudí utekajúcich pred vojnou?

  Mládežnícke organizácie, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi, sa vždy dokázali flexibilne adaptovať na meniacu sa situáciu v spoločnosti a čeliť výzvam, ktoré doba ponúka. Naplno sa to ukázalo pri zvládaní celosvetovej pandémie. Teraz pred nami stojí nová výzva – vojnový konflikt u nášho suseda a s ním spojený útek desiatok tisícov ľudí…