Vyhlásenie volieb predsedu a do predsedníctva 2022-2024

Voľby predsedu eRka 2022-2024 V súlade s dobrými zvykmi, stanovami a vnútorným poriadkom eRka pred uplynutím 3–ročného funkčného obdobia súčasného predsedu vyhlasuje predsedníctvo eRka voľby do služby predsedu eRka. Tieto voľby budú sprevádzané zmenou v popise doterajších úloh predsedu. Kto môže kandidovať? Kandidátom môže byť občan SR, člen eRka, ktorý: dovŕšil vek 24 rokov má…

Môj blížny si aj TY

Deti a animátori počas Detského činu pomoci 2021 hľadali odpoveď na otázku: „Kto je môj blížny?“ Túto otázku položil istý znalec zákona Ježišovi a ako odpoveď dostáva príbeh o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25-37). Ježiš dáva ako príklad Samaritána, ktorý sa nebál zašpiniť si ruky a plášť a pomôcť človeku, ktorý bol v núdzi. Príkladom takéhoto…

Neurobiť nič, dosiahnuť všetko: Blahoslavená Mária Gabriela od Jednoty – druhá časť

  Mária Gabriela je patrónka našej ročnej témy Pod jedným Slnkom. Táto mladá blahoslavená je pre nás vzorom v budovaní jednoty a úcty ku každému. Na priblíženie jej života sme pre vás preložili a pripravili článok amerického trapistu Marka Scotta s názvom Neurobiť nič, dosiahnuť všetko: Blahoslavená Mária Gabriela od Jednoty. Prinášame vám druhú časť…

Neurobiť nič, dosiahnuť všetko: Blahoslavená Mária Gabriela od Jednoty – prvá časť

Mária Gabriela je patrónka našej ročnej témy Pod jedným Slnkom. Táto mladá blahoslavená je pre nás vzorom v budovaní jednoty a úcty ku každému. Na priblíženie jej života sme pre vás preložili a pripravili článok amerického trapistu Marka Scotta s názvom Neurobiť nič, dosiahnuť všetko: Blahoslavená Mária Gabriela od Jednoty. Prinášame vám prvú časť článku…

SARAJEVO – stretnutie kultúr a spoločný život pod jedným slnkom

Štyria eRkári cestovali minulý týždeň do Sarajeva, hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, aby spoznali prácu mládežníckeho pastoračného centra, život mladých v miestnej Cirkvi a načerpali nové inšpirácie. Táto návšteva sa uskutočnila vďaka projektu Mladé srdce, ktorého cieľom je rozpulzovať srdce mladých v slovenských farnostiach. Sarajevo je veľké, jeden a pol miliónové mesto. Vystihuje ho slogan:…

Kto je môj blížny?

Vo Svätom písme sa stretávame s mnohými otázkami, ktoré kládli ľudia Ježišovi. Medzi nimi nachádzame otázku jedného znalca zákona, ktorý sa pýta Ježiša: „Kto je môj blížny?“ Ako odpoveď dostáva príbeh o milosrdnom Samaritánovi.  Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho…

eRkoDOJMY z návštevy pápeža Františka

eRkoDOJMY z prezidentskej záhrady Keď sme sa s Danielom dozvedeli, že nás oboch pozvala pani prezidentka na stretnutie, do prezidentskej záhrady, potešili sme sa, že eRko má až dve vstupenky. Daniel ako zástupca všetkých koledníkov a podporovateľov Dobrej noviny a ja ako zástupca všetkých eRkárov. Snažili sme sa sadnúť si čo najviac dopredu. Aj keď prvé…