Tlačová správa: Počas víkendu sa uskutočnila Celoslovenská rada eRka, hlavnou témou bol rast hnutia

(BRATISLAVA, 28. marca 2023) Uplynulý víkend sa v Liptovskej Osade uskutočnila Celoslovenská rada eRka. Hlavnou témou Celoslovenskej rady bol rast hnutia. Na rade sa stretlo 40 účastníkov z celého Slovenska, z toho bolo 34 delegátov. V sobotnom doobednajšom programe výkonný riaditeľ eRka Juraj Králik voviedol delegátov Celoslovenskej rady do témy rastu hnutia. Rozprával o aktuálnej…

Tlačová správa: Po šiesty raz sa stretli farské tímy z projektu Mladé srdce

(BRATISLAVA, 16. február 2023) Od 10. do 11. februára sa konalo 6. Celoslovenské stretnutie farských tímov z projektu Mladé srdce, ktoré zorganizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V penzióne Zornička na Donovaloch sa stretlo 60 účastníkov – kňazov a laikov z farností z celého Slovenska, ktoré sú zapojené do projektu, aby spoločne uvažovali nad…

Tlačová správa: V rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej sa konala Obnova eRkárov

(BRATISLAVA, 31.1.2023) V dňoch 27. až 29. januára 2023 sa konala duchovná obnova eRkárov vo Vysokej nad Uhom. Niesla názov: „Na ceste k slobode”. Na obnove sa zúčastnilo viac ako 35 animátorov eRka. V sobotu si animátori vypočuli prednášku o. Pavla Hraboveckého o 9 duchovných temperamentoch. V poobednom programe bola púť k hrobu blahoslavennej Anny…

Vyhlásenie volieb do Kontrolnej komisie na obdobie 3 rokov (2023 – 2025)

Predsedníctvo eRka vyhlasuje voľby do Kontrolnej komisie eRka (ďalej KK). Kandidáta na člena do KK môže nominovať člen územného tímu. Kandidáti o členstvo v Kontrolnej komisii eRka môžu po splnení podmienok zaslať nasledovné podklady: ● nominácia od člena územného tímu ● motivačný list s vyjadrením záujmu stať sa členom KK ● životopis so zameraním na…

Prezidentka SR udelila zakladateľovi eRka štátne vyznamenanie

(Bratislava, 1. 1. 2023) Na slávnostnej ceremónii v nedeľu 1. 1. 2023 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, významnej osobnosti tajnej cirkvi a zakladateľovi eRka Eugenovi Valovičovi. Eugen Valovič bol vyznamenaný za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj…

DOBROčiny 2022 a kreatívna láska 109 DOBROtímov

Počas mesiaca október prebiehala kampaň DOBROčiny, ktorá prehĺbila kampaň Detský čin pomoci. Nezištnú službu konalo 109 DOBROtímov, čo predstavuje 2 598 detí a 459 vedúcich. Väčšinu tvorili členské farnosti eRka, no prihlásilo sa aj 21 školských zariadení a niekoľko rodín.  Deti sa s väčšou odvahou starali o svojich blížnych a spoločný domov. Spolu so svojimi…

PASTORAČNÉ PLÁNOVANIE 1: zodpovedne sa postaviť otáznikom a hľadať cesty pre budúcnosť

V projekte Mladé srdce spoločne hľadáme správne kľúče, aby sme dosiahli zvýšenie pulzu srdca mladých vo farnosti. Nepôjde to však bez spoločnej vízie. Pastoračné plánovanie je vhodný nástroj, ako ju získať. Pozvali sme hosťa – experta, ktorý nás poučil a nasmeroval. Otec Zdeno Pupík, kňaz a hovorca žilinskej diecézy, riaditeľ Inštitútu Communio. V minulosti pracoval…

NAŠE DOBRÉ MAXIstretko

Počas tretieho septembrového víkendu som sa zúčastnila nášho Dobrého MAXIstretka ORLI.  Stretli sme sa tam mnohí mladí z rôznych farností územia Oravy a Liptova. Stretnutie sa konalo v penzióne v oravskej dedine Párnica. Hlavnou témou víkendu bolo: „Laudato si“. Téma bola inšpirovaná encyklikou pápeža Františka o starostlivosti a udržateľnosti našej planéty a program bol naozaj pestrý. Počas víkendu som sa dozvedela…