O ČINkách, posilňovni a lyžičkách medu

Každý, kto sa niekedy pokúsil robiť niečo nezištne, skôr či neskôr určite zistil, že nezištné činy sú ČINky. Robenie dobrých skutkov, za ktoré nie sme ocenení, je skutočne veľmi ťažké a náročné. No hoci sú ČINky ťažké, majú úžasnú výhodu – posilňujú. Posilňujú naše srdcia, ktoré sa aj vďaka tomu dokážu rozpínať a rásť. Čo…

Tlačová správa: Vznikol web o dopadoch pandémie na deti

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie a pedagogiky vytvorilo web s názvom “Deti a COVID” (www.detiacovid.sk), kde rodičia nájdu na jednom mieste všetky potrebné informácie k téme sprevádzania detí počas pandémie. Cieľom webu Deti a COVID je pomôcť rodičom zorientovať sa v tom, čo deti prežívajú počas pandémie…

Patrón ročnej témy: Sv. Ambróz

Za patróna ročnej témy sme si zvolili sv. Ambróza pre jeho súdržnosť so spoločenstvami, ktoré spravoval a preto, že dôkladne pripravoval ľudí na život v kresťanskom spoločenstve. Okrem toho, je patrónom študentov a podľa legendy aj patrónom včelárov.  Sviatok: 7. December (deň vysvätenia za biskupa) Narodenie: okolo 339 Trier, Porýnie-Falcko, Nemecko Smrť: 4. apríl (?)…

Adventné a vianočné tipy pre deti i animátorov

“Drahí priatelia, liturgické obdobie adventu, ktoré sme práve začali a ktoré nás pripravuje na Vianoce, nás stavia pred žiarivé tajomstvo príchodu Božieho Syna, pred veľkosť dobrotivého rozhodnutia, ktorým nás chce k sebe pritiahnuť a umožniť nám život v plnom spoločenstve s ním v radosti a pokoji. Advent nás zároveň pozýva, aby sme si uprostred ťažkostí…

Radosť v neradostnom čase

Keď apoštol Pavol písal jeden zo svojich listov, nenachádzal sa práve v radostnej situácii. Bol v tom čase vo väzení. Napriek tomu píše: “Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte…

Prečo je dôležitá Sviečka za nenarodené deti?

Prečo je dôležitá kampaň Sviečka za nenarodené deti? Túto otázku sme sa opýtali v našom eRko podcaste dlhoročného prolifera Mareka Michalčíka. “Kampaň Sviečka za nenarodené deti nerobí nič iné ako to, čo robíme aj my voči našim zomrelým, na ktorých si spomíname. Kampaň chce poukázať na to, že aj nenarodené deti boli ľudia, ktorí sú…

Duchovný rast detí

Aby strom alebo nejaká rastlina mohli vyrásť a priniesť úrodu, musia byť najskôr zasadené do zeme – musí byť zasadené ich zrnko. To postupne vyklíči a rastie. Zrnko k tomu, aby vyrástlo potrebuje vodu, pôdu, živiny, svetlo… Aj my sa niekedy pýtame, ako správne duchovne rásť a ako zabezpečiť aj rast deťom, ktorým sa venujeme? Čo nám pomáha, aby…

Hej, konflikt, príležitosť pre zmenu!

“Hanbil som sa za nich. Doma na stretkách boli v pohode, no na tej víkendovke… Nespoznával som ich…” Podobný príbeh som si vypočula už niekoľkokrát. Partia animátorov, spoločný čas, rozličné očakávania, nové prostredie a vedúci, či prípravný tím, ktorý sa snažili pripraviť hodnotný program. Výsledok? Narušený, či ignorovaný program, rozpačitá atmosféra tam i potom doma,…