Kreatívna láska DOBROtímov, ktoré konali DOBROčiny

Počas mesiaca október prebiehala kampaň DOBROčiny, ktorá prehĺbila kampaň Detský čin pomoci. Nezištnú službu konalo 109 DOBROtímov, čo predstavuje 2 598 detí a 459 vedúcich. Väčšinu tvorili členské farnosti eRka, no prihlásilo sa aj 21 školských zariadení a niekoľko rodín.  Deti sa s väčšou odvahou starali o svojich blížnych a spoločný domov. Spolu so svojimi…

Tlačová správa: Svätomartinský sprievod v Bratislave

(Bratislava, 14. november 2022) Bratislavská arcidiecéza v spolupráci s eRkom – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí zorganizovala v sobotu 12. novembra Svätomartinský lampiónový sprievod v Bratislave. Stovky detí s rodičmi prišlo osláviť sviatok sv. Martina, patróna bratislavskej arcidiecézy. Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou za účasti detí a rodín v Katedrále sv. Martina. Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sa v rámci kázne prihovoril najmä deťom a povzbudil…

PASTORAČNÉ PLÁNOVANIE 1: zodpovedne sa postaviť otáznikom a hľadať cesty pre budúcnosť

V projekte Mladé srdce spoločne hľadáme správne kľúče, aby sme dosiahli zvýšenie pulzu srdca mladých vo farnosti. Nepôjde to však bez spoločnej vízie. Pastoračné plánovanie je vhodný nástroj, ako ju získať. Pozvali sme hosťa – experta, ktorý nás poučil a nasmeroval. Otec Zdeno Pupík, kňaz a hovorca žilinskej diecézy, riaditeľ Inštitútu Communio. V minulosti pracoval…

NAŠE DOBRÉ MAXIstretko

Počas tretieho septembrového víkendu som sa zúčastnila nášho Dobrého MAXIstretka ORLI.  Stretli sme sa tam mnohí mladí z rôznych farností územia Oravy a Liptova. Stretnutie sa konalo v penzióne v oravskej dedine Párnica. Hlavnou témou víkendu bolo: „Laudato si“. Téma bola inšpirovaná encyklikou pápeža Františka o starostlivosti a udržateľnosti našej planéty a program bol naozaj pestrý. Počas víkendu som sa dozvedela…

Chceme otvoriť dvere stretkárne a odvážne pretvárať svet dobrom

Inšpirovaní slovami pápeža Františka chceme cez obnovenú kampaň DOBROčiny odpovedať na „volanie stvorenstva“ a pretvárať tak svet na krajšie miesto pre všetkých. Túžime, aby sa deti s väčšou odvahou starali o svojich blížnych a náš spoločný domov. DOBROčin sa stáva spoločným priestorom, v ktorom sa každý cíti zodpovedný a súčasťou niečoho spoločného. „Laudato si” nás…

Tlačová správa: eRko pripravilo v lete viac ako 90 táborov pre približne 4 600 účastníkov

(Bratislava, 6. september 2022) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí zorganizovalo v lete 94 táborov. Z celkového počtu bolo 74 pobytových a 20 denných táborov. Na táboroch sa zúčastnilo približne 4 600 detí a mladých. Tento rok trvali od 4 do 8 dní. Úspešne tak eRko zavŕšilo sezónu letných táborov. “V porovnaní s minuloročnou pandemickou…

Z celého srdca

Príhovor predsedu eRka na Celoslovenskom stretnutí eRkárov 2022 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. (Dt 6, 4-5). Týmito slovami z knihy Deuteronómium už po tisíce rokov nábožní Židia začínajú a končia svoj deň, keď sa modlia…

Tlačová správa: Viac ako 3 540 účastníkov kampane MINIdigi si dalo digitálnu pauzu

(Bratislava, 9.6.2022) V eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí od 30. mája do 5. júna prebiehala kampaň MINIdigi. Do kampane sa zapojilo viac ako 3 540 účastníkov z celého Slovenska. Dať si digitálnu pauzu a stíšiť svoje displeje na minimum sa rozhodlo z celkového počtu zapojených viac ako 3 060 detí a 480 animátorov, učiteľov…

Hľadanie jednoduchosti

Obrazom človeka 21.storočia je snaha o dokonalosť. Túžba a potreba mať všetko hneď a teraz. Kúpiť si v decembri čerstvé mandarínky na Slovensku. Presunúť sa z jedného miesta na druhé najrýchlejším dopravným prostriedkom. Neustále sa za niečím náhliť a nemať čas na to podstatné. Premýšľať nad množstvom perfektných alternatív, niekedy odhliadnuc od menej komplikovaného spôsobu.…