eRko sa pridáva k žiadosti Fóra života zakázať potratové tabletky

Predsednictvo eRka ma svojom zasadnutí (19.1.2013) vyjadrilo plnú podporu výzve Fóra života (FŽ) zakázať tzv. potratové tabletky. Fórum života s veľkým prekvapením a zhrozením zistilo, že na Slovensku bol koncom minulého roka v tichosti bez širokej odbornej či verejnej diskusie zaregistrovaný preparát určený na usmrtenie počatých detí chemickou cestou a druhý je v procese registrácie.…

eRko sa stalo členom medzinárodnej aliancie katolíckych rozvojových organizácií CIDSE

Dnes riaditelia členských organizácií CIDSE rozhodli o prijatí eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí za sedemnásteho člena tejto medzinárodnej aliancie. Tohoročné stretnutie riaditeľov členských organizácií CIDSE sa koná v dňoch 20.-22.1.2013 v Cascais v Portugalsku. Prezident CIDSE Chris Bain, povedal: “Vstupom eRka CIDSE posilňuje svoje vzťahy so Strednou a Východnou Európou, regiónom so vzrastajúcim významom…

oŽIV vieru!

Po roku Ti opäť ponúkame “balíček” plný spôsobov a možností, ako sa s deťmi zaujímavým a hravým spôsobom viac zamerať na otázky viery s názvom VÝCHOVNÝ PROGRAM – oŽIV ViERu! Aktivitami deťom ušitými na mieru a povzbudením animátorov – svedčiť osobným príkladom chceme, aby sa deti očami viery učili vidieť v druhom čLOVEka a jeho…

Koledníci z Petržalky u rakúskeho prezidenta

28.12.2012 o 12.00 prijal rakúsky prezident Heinz Fischer päť koledníckych skupiniek z Rakúska, a tiež koledníkov Dobrej noviny z Petržalky. Skupinku z farnosti Svätej rodiny v Petržalke pozvala do zrkadlovej siene viedenského Hofburgu rakúska kolednícka trojkráľová akcia (DKA). Kolednícka akcia v Rakúsku existuje už takmer šesťdesiat rokov a je dlhodobým partnerom eRka – Dobrej noviny.…

ŽIVÁ VIERA v mojom živote – Obnova eRkárov

OBNOVA eRkárov Téma: ŽIVÁ VIERA v mojom živote 31. 1. – 3. 2. 2013 1. miesto: Pruské – centrum JONATÁN 2. miesto: Hermanovce (pri Sabinove) Program: prednášky, chvály, pešia púť, tanečný večer, Evanjelium ako radostná zvesť, adorácia, svätá omša, modlitba ruženca, sviatosť zmierenia, obnova krstných sľubov Prihlásiť sa môžu aktívni vedúci eRka starší ako 16…

Požehnané vianočné sviatky

Milí eRkári, želáme vám požehnané vianočné dni. Nech vám prinesú hlbokú radosť, z ktorej môžete čerpať pre stretávanie sa s deťmi. Ďakujeme za dôveru rodičom detí. Za to, že zverujú svoje deti eRko-stretkám. Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, podporovateľom a finančným darcom. Modlíme sa za vás i za pokoj a jednotu v spoločnosti a Cirkvi na Slovensku…

Slávkine, Števkine a Ivkine srdce na dlani

Deň dobrovoľníctva a tieto decembrové dni sa niesli v duchu vďačnosti. V rámci oceňovania Srdce na dlani, boli nominované a aj ocenené tri eRkárky – Slávka Paľová a Števka Komendátová a Ivka Brajerová. Slávka (4 zľava) si svoje ocenenie prevzala 5. decembra. Hodnotiaca komisia Prešovského kraja jej ho udelila najmä za jej službu VOC, kde si v OC Stropkov „odkrútila“ 16 rokov,…

Roráty v Pruskom

Počas adventu sa každé ráno vo farnosti Pruské slávia ranné rorátne sväté omše. Už o 6.30 hodine sa deti v sprievode so svetielkami vydávajú k oltáru, aby začali nový deň so svetlom, ktorým je ježiš Kristus. Rok viery, ktorý prežívame v Cirkvi od 11. októbra, určil tému tohtoročných stretnutí počas Rorátov. Námet vytvorený v Poľsku…

Medzinárodný deň dobrovoľníctva

Milí eRkári! Ďakujeme za vaše dobrovoľníctvo pre deti. Za to, že chcete, aby vám to svedčilo, za to, že beriete svoju službu ako dobrovoľný dar. Želáme vám, aby ste nezabúdali  stále čerpať silu a múdrosť a aby ste sa navzájom povzbuzovali v dobrom. “Započúvajte sa” do myšlienok blahoslavenej Matky Terezy a dobrovoľne si zvoľte dobro:…

Stretnutie územných tímov a nové predsedníctvo eRka

1. – 3. 12. sa v Liptovskej Osade stretli novozvolené územné tímy eRka. Ich úlohou je napomáhať životu eRka v piatich územných radách (bratislavsko-trnavskej, žilinsko-nitrianskej, banskobystricko-rožňavskej, spišskej a východnej). Na prvom stretnutí sa jednotlivé tímy zoznamovali medzi sebou a povzbudili sa v službe pre animátorov eRka. Rozdelili si úlohy a začali plánovať vzdelávacie aktivity a územné snemy na rok 2013. Ročnú…