Rozprávkové bytosti na plese

Fašiangy sa už tradične spájajú s tancom, spevom a dobrou zábavou. Na maškarnom plese v Námestove sa deti spolu so svojimi rodičmi zabávali celé poobedie. Animátori sa tak mali možnosť stretnúť s deťmi netradične, na tanečnom parkete. Podujatia za zúčastnili deti v rôznych prestrojeniach. V tanečnom rytme sa striedali rôzne rozprávkové a filmové bytosti. Nechýbala…

Pochválili sa

V sekcii LUSK-u na našom webe sme Vás vyzvali, aby ste nám posielali fotky z príprav a realizácie vianočného divadielka. Teší nás, že niektorí z Vás si po Vianociach na túto výzvu spomenuli. V nasledujúcich riadkoch si tiež môžeš prečítať pozdravy, ktoré nám eRkári poslali a vo fotogalérii nájsť zábery z vianočného divadielka Veveričiek zo…

Aktuálne tituly pre deti

So začiatkom nového roka Ti dávame do pozornosti publikácie pre deti v poradí, v akom ich môžeš počas roka objednávať a používať:) Začiatok kalendárneho roka TIK TAK BLOK 2010 – vo formáte A6 má100 strán, obsahuje kalendárium, stránky na zápisky a podnety na rozličné aktivity. Prináša zaujímavé kvízy, vtipy, hádanky, osemsmerovky, no upozorní aj na…

Aktuálne tituly pre deti na našej stránke

Začiatok kalendárneho roka TIK TAK BLOK 2010 – vo formáte A6 má100 strán, obsahuje kalendárium, stránky na zápisky a podnety na rozličné aktivity. Prináša zaujímavé kvízy, vtipy, hádanky, osemsmerovky, no upozorní aj na dôležité dni viery – prikázané sviatky a ďalšie sviatky a slávnosti v rímskokatolíckom i gréckokatolíckom obrade. Deti si môžu zaznamenať údaje o…

Inšpirácia pre plány 2010

Pre mnohých z vás, milí eRkári, je začiatok roka aj časom, kedy si podrobnejšie plánujete aktivity na rok 2010. Ponúkame vám pre inšpiráciu príklad projektu Veni, vidi – web cez jeho web :-). Účastníci tohto medzinárodného projektu sa učili spolupráci, čistili okolie Modry, natierali plot miestnej školy, spoznávali svoje kultúry. Mnohí máme v pamäti aj…

Želajme si v tento deň…

silvester

  • … aby sme mali dôvod na úsmev každý deň, …
  • … nech detská radosť zaženie každý mrak a tieň, …
  • … i naďalej na radostnej ceste svedectva nám svieť Ty, Boh, naša Pochodeň, …
  • … a vo Svojej vôli eRko formuj a meň….

Požehnaný rok 2010 Ti prajú eRkári

Pozrite si Koncert Vďaky Dobrej noviny!

Program pod názvom „15 rokov Dobrej noviny” (90 min), ktorým sa chce Dobrá novina poďakovať za podporu všetkým ľuďom dobrej vôle na Slovensku, bude vysielaný vo vianočnom programe katolíckej televízie TV LUX – v nedeľu 20. decembra o 15,00 hod. – na Štedrý deň 24. decembra o 15,20 hod. – na slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra 2009 o 13,15 hod.

Dajte vedieť ľuďom vo vašich farnostiach!

Stretnutie novej Celoslovenskej rady eRka

Prvé stretnutie 23 zástupcov z piatich územných rád sa konalo symbolicky v eRkodome v Liptovskej Osade – v dome, ktorého rekonštrukciu a prestavbu schválila na svojom prvom stretnutí bývalá Celoslovenská rada. Novozvolení radari boli bližšie oboznámení so svojimi kompetenciami a úlohami, spoločne budovali jeden team, v skupinových prácach si zadefinovali svoje úlohy na svoje volebné…