eRkári sa obnovovali

V dňoch 29.1. – 1.2. 2010 sa v pastoračnom centre Jonatán v Pruskom 46 animátorov eRka zúčastnilo obnovy s duchu myšlienky: „Choďte do celého sveta“ . Počas týchto dní si vypočuli povzbudivé slová v podobe pútavých a duchovne naplnených prednášok. Prednášateľmi boli  naši kňazi: Ivan Kňaze, Miroslav Spišiak, Jozef Repko, Mário Bosý, Martin Horňák, Martin…

Pozvánka na Easter Course do Estónska

Pozývame aktívnych eRkárov vo veku 17 – 25 rokov na mládežnícke stretnutie do Estónska s názvom Easter Course. Je to medzinárodné vzdelávacie podujatie určené pre mladých animátorov kresťanských organizácií združených v medzinárodných strešných organizáciách Fimcap a European Fellowship. Nosná téma  projektu je  “Rovnaká úcta, ľudská dôstojnosť” V programe sa zamyslíme najmä nad tým, akú dôležitú…

eRko sa pripojilo k petícii proti výstavbe megakasína

eRko sa pripojilo k 22 organizáciam, ktoré sa vyslovili proti výstavbe centra hazardných hier typu Metropolis na Slovensku. Včera začalo  prvé sčítanie petičných hárkov, no výzva trvá naďalej. Iste viacerí z vás patria medzi ľudí, ktorí túto petičnú iniciatívu podporili svojim podpisom. Ak nie, ponúkame vám možnosť zapojiť sa aj cez túto našu výzvu. Táto…

Biblický karneval v Seni

V sobotu, 22.januára 2010 sa eRkári zo Sene stretli na biblickom karnevale. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo sa na ňom dialo a aké postavy naň “zavítali”. Moderátori Tibor, Timejka Jožko privítali na úvod deti, rodičov, vedúcu OC Košice Tinku a Katku ako aj nášho Duchovného Otca. Začínali sme spoločnou modlitbou. Pokračovali sme promenádou masiek…

Rozprávkové bytosti na plese

Fašiangy sa už tradične spájajú s tancom, spevom a dobrou zábavou. Na maškarnom plese v Námestove sa deti spolu so svojimi rodičmi zabávali celé poobedie. Animátori sa tak mali možnosť stretnúť s deťmi netradične, na tanečnom parkete. Podujatia za zúčastnili deti v rôznych prestrojeniach. V tanečnom rytme sa striedali rôzne rozprávkové a filmové bytosti. Nechýbala…

Pochválili sa

V sekcii LUSK-u na našom webe sme Vás vyzvali, aby ste nám posielali fotky z príprav a realizácie vianočného divadielka. Teší nás, že niektorí z Vás si po Vianociach na túto výzvu spomenuli. V nasledujúcich riadkoch si tiež môžeš prečítať pozdravy, ktoré nám eRkári poslali a vo fotogalérii nájsť zábery z vianočného divadielka Veveričiek zo…

Aktuálne tituly pre deti

So začiatkom nového roka Ti dávame do pozornosti publikácie pre deti v poradí, v akom ich môžeš počas roka objednávať a používať:) Začiatok kalendárneho roka TIK TAK BLOK 2010 – vo formáte A6 má100 strán, obsahuje kalendárium, stránky na zápisky a podnety na rozličné aktivity. Prináša zaujímavé kvízy, vtipy, hádanky, osemsmerovky, no upozorní aj na…

Aktuálne tituly pre deti na našej stránke

Začiatok kalendárneho roka TIK TAK BLOK 2010 – vo formáte A6 má100 strán, obsahuje kalendárium, stránky na zápisky a podnety na rozličné aktivity. Prináša zaujímavé kvízy, vtipy, hádanky, osemsmerovky, no upozorní aj na dôležité dni viery – prikázané sviatky a ďalšie sviatky a slávnosti v rímskokatolíckom i gréckokatolíckom obrade. Deti si môžu zaznamenať údaje o…

Inšpirácia pre plány 2010

Pre mnohých z vás, milí eRkári, je začiatok roka aj časom, kedy si podrobnejšie plánujete aktivity na rok 2010. Ponúkame vám pre inšpiráciu príklad projektu Veni, vidi – web cez jeho web :-). Účastníci tohto medzinárodného projektu sa učili spolupráci, čistili okolie Modry, natierali plot miestnej školy, spoznávali svoje kultúry. Mnohí máme v pamäti aj…

Želajme si v tento deň…

silvester

  • … aby sme mali dôvod na úsmev každý deň, …
  • … nech detská radosť zaženie každý mrak a tieň, …
  • … i naďalej na radostnej ceste svedectva nám svieť Ty, Boh, naša Pochodeň, …
  • … a vo Svojej vôli eRko formuj a meň….

Požehnaný rok 2010 Ti prajú eRkári