Ako sa zapojiť do Dňa počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné…

Svetové stretnutie rodín v Miláne

Oznam pre všetky rodiny v eRku (na Slovensku, i vo svete). Nechaj/te sa inšpirovať pozvánkou mládežníckej organizácie FOM (Forum Oratorii Italiani) a zúčastni/te sa Celosvetového stretnutia rodín. Toto stretnutie bude prebiehať v termíne 30. mája – 3. júna 2012 v Miláne. V programe pre rodiny s deťmi nájdeš/te: kongres o pastorácii rodín kongres detí eucharistické slávenia festival so svedectvami rodín záverečná sv. omšu,…

Vo vďake spomíname…

  9.marca 2012 zomrela po ťažkej chorobe naša aktívna eRkárka zo Zákamenného Marta Janoťáková. Prosíme spomeňte si na ňu a jej rodinu v modlitbách. Marta bola okrem práce v eRku, od 13. ročníka Dobrej noviny  zodpovedná za koledovanie v Zákamennom a v 14.ročníku DN bola spolu so skupinkou z farnosti koledovať aj u prezidenta SR. Pôsobila ako katechétka na Základnej škole a cez časopis…

Problém s prihláškami na Začíname

Milý človek, ktorý si posielal prihlášku na kurz Začíname v rozmedzí 29. 2 – 8. 3. 2012! Nie je isté, že nám Tvoja prihláška prišla, mali sme chybu v prihlasovacom formulári… Tá by už k dnešnému dňu mala byť odstránená, preto prosíme, pošli nám svoju prihlášku ešte raz. Teraz by ti mal riadne prísť potvrdzovací…

K voľbám

Milí eRkári, myslíme si, že jednou z vecí, ktoré súvisia s našimi hodnotami je aj rozhodnutie ísť voliť v blížiacich sa parlamentných voľbách. Rozprávame sa o zodpovednosti a dôvere, o otvorenom spoločenstve, kde chápeme aj našu zodpovednosť za veci verejné a solidaritu s tými, ktorí majú nedostatok. Pre sobotňajšiu voľbu vám ponúkame niekoľko inšpirácii. Vás,…

Tip na zaujímavú konferenciu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pozýva spolu so svojimi partnermi na vedeckú konferenciu s názvom Sociálno-výchovné kontexty práce s ohrozenou mládežou. Konferencia sa uskutoční 26.4.2012 v Žiline. Cieľom konferencie je rozprava o účasti sociálnej práce, sociálnej pedagogiky, psychológie, sociológie, praktickej filozofie a teológie pri účinnej práci s mládežou v postmodernej spoločnosti predovšetkým so zameraním na…

BUĎ TVORCOM stretkobloku 2012

Dostal si od svojho VOC do rúk Stretkoblok? Páčil sa? Nepáčil? Využil si? Nevyužil si? Máš nejaký odkaz pre zostavovateľov? Chceme poznať tvoj názor a postrehy! Môžeš tak urobiť prostredníctvom ankety. Odpovedz na otázky a  možno aj Tvoje podnety nájdeš zapracované v novom Stretkobloku. Používal som stretkoblok Stretkoblok som nevyužil Do ankety sa môžeš zapojiť…

Lákavá ponuka Kolégia Antona Neuwirtha

Máš občas pocit, že na Slovensku chýbajú charakterní a vzdelaní lídri, ktorých záujmom je, aby kultúru na Slovensku formovali kresťanské hodnoty? Chceš to skúsiť svojou “troškou” zmeniť? Kolégium Antona Neuwirtha (KAN), ktoré už tretí rok úspešne pracuje na tejto misii, otvára nový akademický rok. Ak si nadaný vysokoškolák, ktorý chce od vzdelávania viac, ak chceš…

“Nohami kráčajte po zemi ale srdcom buďte v nebi”

Táto myšlienka na teba “vykukne” z obálky Lusku č. 132 v poštovej schránke. Čím iným ťa chce náš časopis povzbudiť? Článkom Veselosť a humor v rubrike Slovo pre mňa, veľkonočno-pôstnym Vitamínom B16, rozhovorom s gréskokatolíckym “erkokňazom” o. Martinom Horňákom. Pri listovaní Luskom “naďabíš” na niekoľko motivácií pre deti na tvoje stretko počas pôstu, či jarne naladené…