Logo RT 23-24 black

„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.” (Ž 37, 4)

Dnešná doba nie je ľahká. Mnohé deti a mladí ľudia sú osamelí a majú strach z budúcnosti. Práve preto chceme v našich spoločenstvách a prostredníctvom nich obnovovať pramene pravej radosti. V eRku sme na radosť experti. Vďaka svojim silným základom z čias tajnej Cirkvi už 50 rokov vytvárame stretká, aby deti spolu rástli v radosti. V tomto školskom roku sa vydáme na spoločné pátranie s deťmi a mladými po prameňoch radosti. Budeme hľadať kresťanskú radosť, ktorá je hlbokým rozhodnutím viery a nádeje v moc Ježišovej lásky. Takáto radosť nie je závislá od toho, čo sa nám prihodí. Môžeme si ju vybrať aj v ťažkých podmienkach ako sv. Pavol vo väzení a starať sa o ňu, aby v nás rástla. Radosť treba hľadať, objavovať, žiť a darovať, pretože pravá radosť je misionárska. Chceme prinášať druhým radosť, ktorá vytvára pevné korene.

Ako chceme hľadať radosť?

Na ceste za radosťou nás bude sprevádzať usmiata turistická značka žltej farby. Pravá radosť totiž nie je otázkou šťastného okamihu, ale výsledkom cesty, na ktorej zbierame dobré skúsenosti. Keď sa nakopia, na vrchole prepuknú v nezabudnuteľnú radosť. Žltý pás symbolizuje svetlo viery, ktoré ku nám hovorí. V žltej časti značky sú zašifrované súradnice Svätého písma, ktoré ukrývajú biblické pramene radosti. Žlté značky zvyknú označovať jednoduchšie trasy v okolí obývaných lokalít, ktoré nadväzujú na významnejšie chodníky. Pátrame po radosti, aby nás doviedla k láske. Logo nás kontaktuje pohľadom, pretože pravá radosť neobchádza kontakt. Objavujeme ju pri blízkom stretnutí s blížnymi, stvorenstvom i Stvoriteľom  – pri pohľade zoči voči, v dialógu. Je v tvare kríža, pretože vykúpené srdce získava novú radosť. Tá dokáže rásť, aj keď si na túre musíš dať pršiplášť. 

 

Biblické pramene radosti

Radosť zo spásy (Zach 9, 9)
Radosť uprostred každodenných dní (Sir 14, 11. 14)
Radosť z návštevy (Lk 1, 39 – 45; Lk 19, 1 – 10)
Radosť zo spoločenstva (Sk 2, 42 – 47)
Radosť uprostred prenasledovania (Sk 13, 50 – 52)
Radosť z viery (Sk 16, 25 – 34; Sk 13, 44 – 49)
Radosť z uzdravenia (Tob 5, 10)
Radosť z ohlasovania evanjelia (Lk 10, 17 – 20; Lk 9, 1 – 6)
Radosť z nebeského kráľovstva (Mt 13, 44)
Radosť z detí (Pris 23, 24 – 25)
Radosť z dobrej správy (Lk 2, 9 – 11)
Radosť z nájdenia strateného (Lk 15, 3 – 10; Lk 15, 11 – 32)
Ježišovo posolstvo je prameňom radosti (Jn 15, 11)

BYŤ RADOSTNÝ AKO SV. FILIP NERI

Svätý Filip Neri je svätec radosti, ktorá pramenila z Boha. Bol známy svojou veselosťou a láskavým humorom. Radosť mu pomáhala slúžiť blížnym – opatroval chorých, pomáhal chudobným, staral sa o bezbranných. Dokázal spájať ľudí bez ohľadu na vek, vzdelanie či spoločenské postavenie, aby ich doviedol k láske k Ježišovi Kristovi. Filip Neri zhromažďoval mužov a chlapcov, s ktorými o všeličom debatovali a spolu chodili aj ošetrovať chorých. Takto postupne vznikali oratóriá, ktoré by sme mohli považovať za predchodcov našich stretiek. Sv. Filip neustále zdôrazňoval, že radosť by mala byť charakteristickou črtou Ježišových nasledovníkov: „Srdce naplnené radosťou sa ľahšie dopracuje k dokonalosti ako srdce, ktoré je smutné.“

Pieseň ročnej témy Pátrajme po radosti

Wo, wo, o, oooo 4x

Sloha

Vraj je to záhada, že niekto neváha

a aj v ťažkostiach radosť má. 

V zdraví aj v chorobe, 

či je zle či dobre, 

ostáva duša pokojná.

Refrén

Zdá sa, že niekde pramení 

radosť vzácna, 

srdce nemá v kameni. 

Ďalej pátraj, 

radosť hľadaj v Pánovi 

a život budeš mať nový. 

Medzispev

Aaaaaaleluja 4x

 

Ref: … budeš mať nový, jeee 

 

Hudba: Matej Králik

Text: Anna Petrášková, Juraj Králik, Matej Králik

  

Vypočuj si hymnu vo viacerých verziách:


Zapíš si do stretko-kalendára

Dizajn bez názvu

Odoberaj newsletter s pravidelnými námetmi k eRkoPROGRAMU

Odoberaj newsletter

Chceš vedieť, ako sa máme, o čom píšeme a ako môžeš aj ty pomáhať deťom   k zrelosti v radosti?

Metodické námety k ročnej téme nájdeš v LUSKu.