Prečo Viac radosti?

1. Chceme nadviazať na jubilejný rok milosrdenstva.

2. Slovo eRko je odvodené od písmena R – R ako Radosť.

3. Chceme vniesť viac radosti do sveta, ktorý je v poslednom čase poznačený šírením strachu a nepriateľstva.

Ročná téma eRka 2016/2017

Logo #viacradosti

Radosť je výsledkom vzťahu milosrdenstva

Radosť nie je len veselosťou. V Lukášovom evanjeliu nachádzame tri podobenstvá milosrdenstva späté s radosťou – o stratenej drachme, o stratenej ovci a o márnotratnom synovi. Čo majú spoločné? Na konci týchto príbehov čítame o veľkej radosti, o vystrojenej hostine, o pozvaní susedov radovať sa s nami. Radosť je výsledkom vzťahu milosrdenstva. Pravá radosť nás vysiela rozdávať z nej druhým.

 

Viac SILY, viac radosti

V októbri na nás čakái Detský čin pomoci s mottom Staňme sa šampiónmi lásky. Počas neho budeme trénovať jednu z kardinálnych cností – mravnú silu (odvaha / statočnosť) a skutky milosrdenstva.

dcp_nazov_black_transp

Viac ŠTEDROSTI, viac radosti

Deti sú srdcom zmeny – to je motto 22. ročníka Dobrej noviny. Počas Vianoc sa budeme spoločne s koledníkmi učiť štedrosti a sami ju v navštívených rodinách zažívať. Inšpiráciou sú nám deti z Etiópie, ktoré napriek svojmu postihnutiu začali chodiť do školy, búrajú predsudky vo svojej komunite a vedia sa podeliť  s tým, čo majú.

dn_napisf-kopie

Viac PRIATEĽSTVA, viac radosti

Kampaň Vypni telku, zapni seba! Bude skvelou príležitosťou objavovať cnosť priateľstva a veľké príbehy priateľstva.

vtzs_nazov_black_transp
Byť milosrdný, znamená rásť v láske, ktorá je odvážna, štedrá a naživo.

(Z listu pápeža Františka k jubileu milosrdenstva chlapcov a dievčat, 6.1.2016.)

Uložiť

Ako žijeme novú ročnú tému?

Pozri si kalendár eRkoProgramu 2016/2017

SKUTKY MILOSRDENSTVA

 • Hladných kŕmiť
 • Smädných napájať
 • Nahých odievať
 • Pocestných sa ujať
 • Väzňov vykupovať
 • Chorých navštevovať
 • Mŕtvych pochovávať
 • Hriešnikov napomínať
 • Nevedomých vyučovať
 • Pochybujúcim dobre radiť
 • Zarmútených tešiť
 • Krivdu trpeulivo znášať
 • Ubližujúcim odpúšťať
 • Za živých a mŕtvych sa modliť