Ďakujeme všetkým darcom, partnerom, dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú našu činnosť a veria nášmu poslaniu.

Darcovia

 • Pravidelní darcovia a ďalší podporovatelia
 • Prispievatelia 2% z dane
 • Darcovia do verejnej zbierky Dobrá novina
 • Podporovatelia Rebríka

MŠVVaŠ

Činnosť eRka je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Nadácie

 • Komunitná nadácia Liptov
 • Nadácia SPP

 Mestské a obecné úrady, VÚC

 • Bratislava, hlavné mesto
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Horné Vestenice, OÚ
 • Hronské Kľačany, OÚ
 • Krásno nad Kysucou, MÚ
 • Lendak, OÚ
 • Liesek, OÚ
 • Likavka, OÚ
 • Liptovský Hrádok, MÚ
 • Medzibrod, OÚ
 • Nitrianske Sučany, OÚ
 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Nitrica, OÚ
 • Nižná, OÚ
 • Ochodnica, OÚ
 • Oravská Lesná, OÚ
 • Považská Bystrica, MÚ
 • Ružomberok, MÚ
 • Sereď, MÚ
 • Starý Tekov, OÚ
 • Šaľa, MÚ
 • Šúrovce, OÚ
 • Trenčianska Turná, OÚ
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Veľké Kozmálovce, OÚ
 • Veľké Uherce, MÚ
 • Žilina, MÚ