Ďakujeme všetkým darcom, partnerom, dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú našu činnosť a veria nášmu poslaniu.

Darcovia

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane
Pravidelní darcovia a podporovatelia eRka
a mnohí ďalší individuálni darcovia

MŠVVaŠ

Činnosť eRka je podporená z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania
a mládeže.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Fond SeVilLida

Mestské a obecné úrady, VÚC

Bobrovec, OÚ
Bojná, OÚ
Bratislava, MÚ
Bratislavský samosprávny kraj
Diviacka Nová Ves, OÚ
Dunajov, OÚ
Granč-Petrovce, OÚ
Hostie, OÚ
Kamenica, OÚ
Kurimany, OÚ
Lendak, OÚ
Levoča, MÚ
Liesek, OÚ
Likavka, OÚ
Liptovský Hrádok, OÚ
Nitrica, OÚ
Ochodnica, OÚ
Oravská Lesná, OÚ
Považská Bystrica, MÚ
Rajecké Teplice, MÚ
Sereď, MÚ
Trenčianska Turná, OÚ
Veľká Lomnica, OÚ
Vlkovce, OÚ
Žilinský samosprávny kraj