Tisícky detí zažili týždeň digitálnej miernosti

V týždni od 27. mája do 2. júna sa 3 600 detí zapojilo do týždňa digitálnej miernosti v rámci kampane MINIdigi. Túto kampaň organizuje detské hnutie eRko. V 90 obciach na Slovensku pripravili vedúci detských skupín a pedagógovia pre deti zážitkový program ako alternatívu k tráveniu voľného času pred obrazovkami a displejmi. MINIdigi animátori hovoria, že deti nemajú problém na týždeň odložiť mobily, ak vidia, že podobne robia aj ich kamaráti a ak cítia úprimný záujem zo strany dospelých. 

Týždeň digitálnej miernosti pozostáva z niekoľkých popoludňajších stretnutí, ktoré tento rok organizovalo spolu 500 dobrovoľníkov. Na prvom stretnutí deti odhaľujú svojich časožrútov – digitálne aktivity ako online hry, četovanie, sledovanie videí, ktoré im zaberajú príliš veľa času. Následne si každé dieťa vytvorí vlastnú výzvu striedmosti a odprezentuje ju ostatným deťom. Takto získa dva náramky. Jeden pre seba ako pripomienku a jeden pre kamaráta, ktorého môže pozvať na program MINIdigi týždňa. Na konci týždňa si deti svoje výzvy vyhodnocujú a so svojimi animátormi sa rozprávajú o ich vzťahu k digitálnym technológiám. Účastníci kampane zhodnotili týždeň týmito slovami: 

„Do MINIdigi týždňa ma pozvala animátorka Mirka. Dal som si výzvu – stráviť menej času na mobile, aby som mohol byť viac s kamarátmi. Tento týždeň ma bavil, lebo sme hrali na stretkách super hry..“ (Matiáš, 7 rokov)

„Zapojila som sa do MINIdigi týždňa, pretože som si sama na sebe všimla, že telefón používam príliš dlho a nie je to dobré. Počas týždňa sme plnili svoje osobné výzvy, ktoré nám pripomínal MINIdigi náramok. Často som mala nutkanie kontrolovať telefón. Na miesto času na mobile som pomáhala mamine v záhrade. .“ (Hanka, 13 rokov)

„Prežili sme zábavný, radostný týždeň. Deti boli nadšené, spolupracovali aj rodičia, ktorí podporili našu prácu a nadšenie detí. Pomohli im s digitálnou miernosťou aj doma. Radi sa zapájame, ďakujeme tímu eRko, že prispieva k zdraviu a duševnej pohode detí, ale aj nás dospelých.”
(Ingrid Bedřichová, vychovávateľka v školskom klube detí Angely Merici v Trnave)

Tento rok sa uskutočnil už piaty ročník kampane a zapojil sa doň podobný počet detí ako minulý rok. Témou tohto ročníka boli „Dobré hry“. Organizátori poskytli prihláseným skupinám nie len náramky, ale aj metodické námety s hrami a tvorivými aktivitami. Medzi obľúbené patrili živý Minecraft na ihrisku, vyrábanie hudobných nástrojov – maracas či hra s názvom Kde je môj plyšák, ktorej cieľom bolo spoločnými silami tajne premiestniť plyšáka do cieľa tak, aby si to strážca nevšimol. 

Deti počas MINIdigi programu v Plači

Počas týždňa sa animátori sústredili na objavovanie a vytváranie dobrých hier hraných naživo v spoločenstve priateľov a zároveň sa s deťmi rozprávali o online hrách. „Online hry sú jednou z najčastejších aktivít detí na digitálnych zariadeniach a cez ne si deti vytvárajú obraz o hre ako takej. Preto sme sa tento rok zamerali na digitálnu miernosť v oblasti hrania online hier,“ dodáva koordinátorka kampane Dominika Bujdáková. eRko pri príprave kampane nezanedbáva ani vzdelávanie dospelých. Na webe erko.sk/minidigi je k dispozícii príručka pre MINIdigi animátorov a prístup k archívu odborných webinárov, ktoré pomáhajú dospelým zorientovať sa v téme digitálnej miernosti a dopadov digitálnych technológii na deti. Tento rok ponúklo eRko odborný webinár so psychológom, výskumníkom a bývalým herným dizajnérom Michalom Božíkom.  „Potrebujeme vytvárať deťom zóny bez digitálnych technológií, pretože súčasné deti nezažili svet bez technológií,” zhrnul počas webinára psychológ Michal Božík.

Fotografie

Album MINIdigi 2024