Výber výkonného riaditeľa

V súlade so stanovami eRka, vnútorným poriadkom eRka a závermi Celoslovenskej rady, ktorá sa uskutočnila 25. – 27. 3. 2022, predsedníctvo eRka vyhlasuje výber na funkciu výkonného riaditeľa eRka.  Požiadavky na kandidáta o funkciu výkonného riaditeľa Kandidátom môže byť občan SR, ktorý: dovŕšil vek 24 rokov, je morálne bezúhonný, má manažérske zručnosti a skúsenosti s…

eRko územný Juliáles

Po dlhých 2 rokoch prestávok od tradičného eRko plesu (v OC Rybany) sme sa rozhodli v tomto roku zorganizovať “eRko Juliáles” (od slova majalés 😃), keďže sa bude konať na začiatku júla. Ako prívlastok sme zvolili slovo “územný” a to preto, lebo chceme budovať otvorené spoločenstvo v celom našom Území Nitra a v celom našom…

Pozvánka na online MAXI-stretko

Srdečne pozývame všetkých animátorov v Území Nitra na naše “Jarné MAXIstretko”, ktoré sa uskutoční v sobotu, 26. februára 2022 online, cez aplikáciu ZOOM. V prvom bloku, ktorý začneme o 08:00 hod. ráno sa môžeš tešiť na spoločné zdieľanie, radostné spoločenstvo, plánovanie a veľa čerstvých infošiek. Tento blok je venovaný primárne ZOFom, ale je otvorený aj…