Fórum VOC a CSR

Na letnom Fóre sa stretlo vyše 50 vedúcich OC, členov Celoslovenskej rady a predsedov komisií, aby rozhýbavali eRko dobrom a dobrým smerom. Hlavným bodom programu boli diskusie a rozhodnutie CSR o novej štruktúre eRka. Taktiež sme sa obhliadli za školským rokom, ako sa nám darilo rozhýbavať svet dobrom cez jednotlivé aktivity ročnej témy. Dozvedeli sme…

Vypni telku, zapni seba 2015

Skladáme klobúk dolu všetkým deťom, vedúcim stretiek, pedagógom, kňazom, rodičom, či iným zapojeným dospelým! V 154  skupinách sa spolu 6608 účastníkov (z toho 5678 detí a 930 dospelých) v 127 obciach Slovenska venovalo rozvoju vzťahov so svojimi blízkymi, kamarátmi, či spolužiakmi a poväčšine vytrvali nepozerať TV. Miesto: celé Slovensko