FOTO: Arcidiecézna púť detí v Obišovciach 2022

V druhú májovú sobotu, 14. mája 2022, sa okolie pútneho miesta v Obišovciach ozývalo spevom, modlitbou i radostným výskaním detí, ktoré sa zúčastnili Arcidiecéznej púti detí pod názvom: Rozžiarme hviezdy pokoja. Viac ako 1 500 účastníkov v sprievode kňazov, rodičov, učiteľov i animátorov začalo svoje putovanie v Ličartovciach, aby s pribúdajúcimi krokmi k obišovskej svätyni plnili úlohy. Vhodne pripravené stanovištia ich motivovali, aby…

FOTO: Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej 2022

Už devätnásty raz sa 14. mája 2022 v Rajeckej Lesnej uskutočnila Misijná púť detí, ktorú organizujú eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Dobrá novina a Misijné dielo detí. Prvýkrát sa Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej uskutočnila v roku 2002 a odvtedy sa k nej pripojili ďalšie pútnické miesta – Levoča, Marianka a Obišovce. Podnet…

FOTO: Misijná púť detí v Levoči 2022

Po dvoch rokoch pandémie sa v sobotu, 14. mája 2022 sa uskutočnil 18. ročník Misijnej púti detí v Levoči. Deti spoločne s animátormi, rodičmi a kňazmi putovali zo 44 farností Spišskej diecézy a Prešovskej eparchie. Spolu sa tak na Mariánskej hore zhromaždilo viac ako 1200 pútnikov. Jednotlivé farnosti využili prepravu objednanými autobusmi a pešiu púť…

Krížová cesta Orava-Liptov

Na modtlibe krížovej cesty sa stretlo viac ako 20 účastníkov, dokonca 7 detí (z toho 2 ukrajinské). Modlili sme sa za Ukrajinu a svoje osobné úmysly. Použili sme text z Výšiny – príprava na národné stretnutie mládeže T22. Počas púte sme zažili všakovaké počasie – od sneženia po krásne slnenčné počasie. Asi tak ako v…