Krížová cesta Orava-Liptov

Na modtlibe krížovej cesty sa stretlo viac ako 20 účastníkov, dokonca 7 detí (z toho 2 ukrajinské). Modlili sme sa za Ukrajinu a svoje osobné úmysly. Použili sme text z Výšiny – príprava na národné stretnutie mládeže T22. Počas púte sme zažili všakovaké počasie – od sneženia po krásne slnenčné počasie. Asi tak ako v…

Celoslovenská rada 2022

25. – 27. marca 2022 sa stretlo 30 delegátov zo všetkých siedmych území na Celoslovenskej rade eRka. Program zahŕňal rozhodovanie o dôležitých otázkach súvisiacich s činnosťou eRka, diskusné skupiny k obnoveniu činnosti v tomto roku, predstavenie novej ročnej témy, voľby predsedu DNK, nových členov predsedníctva aj voľby nového predsedu eRka. Súčasťou víkendu bol aj čas…