Vypni telku, zapni seba 2015

Skladáme klobúk dolu všetkým deťom, vedúcim stretiek, pedagógom, kňazom, rodičom, či iným zapojeným dospelým! V 154  skupinách sa spolu 6608 účastníkov (z toho 5678 detí a 930 dospelých) v 127 obciach Slovenska venovalo rozvoju vzťahov so svojimi blízkymi, kamarátmi, či spolužiakmi a poväčšine vytrvali nepozerať TV. Miesto: celé Slovensko

EuroCourse 2015

V Nitre sa od 8. – 12. apríla 2015 uskutočnil tréningový seminár pod názvom Enjoy your freedom! (Maj radosť zo svojej slobody!). Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s FIMCAP (Medzinárodná federácia katolíckych mládežníckych hnutí). Na stretnutie pricestovalo 17 mladých vedúcich z Belgicka, Litvy, Dánska, Malty a Katalánska. Hlavnou témou bola sloboda a jej vzťah k zodpovednosti…