Detský čin pomoci 2015

V tomto roku sa do našej každoročnej kampane zapojilo 3 503 detí a dospelých zo 100 obcí Slovenska, a dokonca aj jedna rodina z Anglicka. Počas októbrového mesiaca sa nám podarilo zaslať slovenským núdznym rodinám balíčky pomoci s trvanlivými potravinami, oblečením, školskými pomôckami, či drogériovým tovarom s celkovou hmotnosťou viac ako tri tony. Aj prostredníctvom tohto činu pomoci sme objavovali posolstvo lásky…

Dobrá novina na Rozvojovom dni

V starej tržnici v Bratislave na Rozvojovom dni, ktorý bol určený širokej verejnosti nechýbalo ani eRko so stánkom Dobrej noviny. eRko sa takýmto spôsobom zapája i do kampane Ži fér. Rozvojový deň sa koná každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe (17. október). Témou tohto ročníka bola migrácia a utečenci. Rok 2015 je Európskym…