Záverečný seminár projektu WYN

Dvaja členovia eRka sa zúčastnili záverečného semináru projektu WhatYouthNeed, ktorý sme realizovali v minulom roku. Našimi projektovými partnermi boli organizácie KjG Nemecko, ZAK Malta, AGLT Rumunsko vďaka koordinácii FIMCAP. V projekte sme zisťovali potreby našich členov v oblasti sebavyjadrovania. Miesto: Clujj, Rumunsko Foto: Alexandra Glosová

Svetové dni mládeže 2016

Na Svetových dňoch mládeže v Krakove nechýbali ani eRkari. Jeden autobus priviezol eRkárov už 20.8. na dni v diecéze Sosnowiec. Okrem iného navštívili aj Čenstochovu a Auschwitz. Na samotné dni SDM 25.7. docestovali ďalšie dva eRkárske autobusy a mladí ľudia v eRkotričkách sa pohybovali po Krakove a “slovenskom” mestečku Skawina i v skupinách registrovaných cez…

EuroCourse 2015

V Nitre sa od 8. – 12. apríla 2015 uskutočnil tréningový seminár pod názvom Enjoy your freedom! (Maj radosť zo svojej slobody!). Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s FIMCAP (Medzinárodná federácia katolíckych mládežníckych hnutí). Na stretnutie pricestovalo 17 mladých vedúcich z Belgicka, Litvy, Dánska, Malty a Katalánska. Hlavnou témou bola sloboda a jej vzťah k zodpovednosti…