Na stretnutí určenom vedúcim OC z celého Slovenska sme sa pripravovali na rok 2016, v ktorom nastanú v eRku rôzne organizačné zmeny. Taktiež sme sa rozprávali o živote eRka v jednotlivých oblastiach a vypočuli si prednášku o úlohe aktívnych laikov v Cirkvi.

Miesto: Liptovská Osada