BateRka 2019

27 členov komisií, územných tímov a VOCov prežilo spoločne “grécky” víkend 22. – 24.11.2019 na BateRke v Liptovskej Osade. Nechýbali ani vzácni hostia či zakladateľ eRka Evžen Valovič. V doobednom programe sa účastníci venovali záverom Synody o mládeži a apoštolskej exhortácii Christus vivit. Svoje osobné svedectvo porozprávala účastníčka synody Viki Žolnová. V diskusii s Viki…

Jesenný kurz Začíname BB-RV

V dňoch 15.-17.11.2019 sa v Badíne uskutočnil jedinečný kuRz Začíname! Zúčastnilo sa ho okrúhlych 20 výnimočných mladých ľudí z celého územia BB-RV a taktiež dve odhodlané dievčatá zo Západu. Spoločne sme poodhalili zmysel dobrovoľníctva, spoločenstva a v neposlednom rade krásu animátoRského života. Naučili sme sa aj rôzne metódy práce s  deťmi (hry, ukazovačky, tance) a…