Obnova eRkárov

Vo Vysokej nad Uhom sa “obnovovalo” 63 eRkárov. V žití milosrdenstva ich povzbudili prednášky o. Pavla a o. Matúša, púť k Anke Kolesárovej, hosť Poetica musica a žitie spoločenstva cez slávenie Eucharistie, rozhovory a hry.

Tábor Lendak

Nakuknite pod nezabudnuteľnú atmosféru nášho tohtoročného tábora, ktorého témou bolo “Dobrodružstvo vo výcvikovom centre záchranárov!” Tábor sa konal 19.-24. júla 2016 v Oravskej Lesnej a zúčastnilo sa ho 57 ľudí z toho 41 detí, 10 animátorov a kuchárky 🙂 Všetci sme tábor úspešne zvládli a sme veľmi radi, že vám môžme predstaviť 41 skvelých záchranárov…

Konečne spolu 4

20.-22.5.2016 sa stretli eRkári, čo sa kedysi stretávali na územnej rade Spiš, a tiež súčasní eRkári v službe pre nové územia. Mali sme aj zaujímavé návštevy našich starých známych eRkárov. Jednoducho to bol víkend plný rodinnej pohody, o akej sme sme vždy snívali. 4pokračovanie po niekoľkoročnej prestávke sa konalo v Liptovskej Osade v našom eRko…

Svetové dni mládeže 2016

Na Svetových dňoch mládeže v Krakove nechýbali ani eRkari. Jeden autobus priviezol eRkárov už 20.8. na dni v diecéze Sosnowiec. Okrem iného navštívili aj Čenstochovu a Auschwitz. Na samotné dni SDM 25.7. docestovali ďalšie dva eRkárske autobusy a mladí ľudia v eRkotričkách sa pohybovali po Krakove a “slovenskom” mestečku Skawina i v skupinách registrovaných cez…