Vyše dvetisíc detí a mladých z 310 farností požehnali počas víkendu 12. a 13. decembra 2016 biskupi a kňazi v jednotlivých slovenských diecézach a vyslali ich ako koledníkov Dobrej noviny ohlasovať počas Vianoc radostnú zvesť o narodení Krista.