BateRka 2019: Grécky víkend

Vy, ktorým je zverená starostlivosť o animátorov, pomáhajte animátorom prijať hĺbku poslania mladých ľudí v spoločnosti a v Cirkvi. eRko nie je len vonkajšia aktivita, ale aj svedectvo života živej viery. eRko je súčasťou väčšieho povolania konkrétneho mladého človeka k láske. (Posolstvo CSR 2019) Pozývame ťa na BateRku 2019 v gréckom štýle. SÝNODOS – kráčame…

Kurz Začíname

Milí kamaRáti!
Už je to tuu! Prihlasovanie na Začíname je spustenéé! Na všetkých sa preveľmi tešíme. Staň sa aj ty lepším animátorom pre tvoje deti. Viac info na plagátiku. Prihlásiť sa môžeš TU
V prípade otázok píšte na: julka.frckova@erko.sk 🙂

 

O čom je v tomto roku kampaň Sviečka za nenarodené deti?

Fórum života v októbri organizuje na Slovensku už sedemnásty ročník kampane Sviečka za nenarodené deti. Zapálenie sviečky na cintorínoch, v oknách domovov či pri pamätníkoch nenarodených detí nás bude všetkých viesť k myšlienke na deti, ktoré sa nemohli narodiť pre umelý alebo spontánny potrat. Pozornosť zároveň upriamujeme aj na ženy a ich blízkych, ktorých sa táto ťažká životná…

Milión detí za jednotu a pokoj – 18. október

Slovensko sa dňa 18. októbra 2019 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.   Tentokrát odpovedáme na výzvu pápeža Františka „vyhlásiť stav permanentnej misie“ a preto sa budeme modliť ruženec svetla na úmysel Svätého…

Tlačová správa: Kampaň Detský čin pomoci tento rok pomáha spoznať hrdinu v sebe

Október patrí v eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev deti už tradične kampani Detský čin pomoci. Tento rok však v originálnom šate s hlavným heslom Hero mission – hrdinská misia, inšpirovaný dvomi veľkými výzvami. Tou prvou je Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil pápež František, tou druhou je nová ročná téma „aj ty HRDINOM.“ „Cieľom Detského činu pomoci i ročnej témy je,…