Presvedčilo ma ich nadšenie

V týždni okolo Medzinárodného dňa dobrovoľníctva (5.12.) vám chceme predstaviť 7 príbehov eRkárov – hrdinov. Dominikin príbeh je o hľadaní správnej cesty a o náročnom rozhodovaní: S detskými stretkami som začala pred rokom. Božou prozreteľnosťou som sa dostala na Španiu Dolinu, kde som sa rozhodla urobiť si animátorskú školu. V druhom ročníku tejto školy sme…

Deti konali svoju hrdinskú misiu

Mesiac október patrí v eRku kampani Detský čin pomoci. Inak tomu nebolo ani tento rok. 1800 detí a 402 animátorov v 74 skupinkách sa s odvahou pustili do vykonania Hrdinskej misie. Nasledujúce riadky ponúknu krátke zhrnutie toho, čo naše zapojené stretká zažili a čo dobré spravili. Samotnému činu pomoci alebo DOBROčinu, ako ho zvykneme nazývať, predchádzalo niekoľko prípravných stretnutí. Väčšina…

Lusk 168

S vianočným LUSK-om 168 prichádza k Tebe do schránky okrem príležitosti načerpať v rubrike Slovo pre mňa i rozhovor s Evženom Valovičom. Spoznáš projekt Škola spolužitia. Čakajú Ťa stretká o rodine a novodobých hrdinoch viery. O tom, či deti potrebujú v živote vzory a ak áno, aká je ich úloha sa dočítaš v rubrike PG+. Prajeme Ti…

BateRka 2019

27 členov komisií, územných tímov a VOCov prežilo spoločne “grécky” víkend 22. – 24.11.2019 na BateRke v Liptovskej Osade. Nechýbali ani vzácni hostia či zakladateľ eRka Evžen Valovič. V doobednom programe sa účastníci venovali záverom Synody o mládeži a apoštolskej exhortácii Christus vivit. Svoje osobné svedectvo porozprávala účastníčka synody Viki Žolnová. V diskusii s Viki…

Jesenný kurz Začíname BB-RV

V dňoch 15.-17.11.2019 sa v Badíne uskutočnil jedinečný kuRz Začíname! Zúčastnilo sa ho okrúhlych 20 výnimočných mladých ľudí z celého územia BB-RV a taktiež dve odhodlané dievčatá zo Západu. Spoločne sme poodhalili zmysel dobrovoľníctva, spoločenstva a v neposlednom rade krásu animátoRského života. Naučili sme sa aj rôzne metódy práce s  deťmi (hry, ukazovačky, tance) a…

Ročná téma Aj ty hrdinom pozýva konať obyčajné veci s láskou

Na Celoslovenskom stretnutí eRkárov koncom augusta sme odprezentovali novú ročnú tému a odhalili sme jej logo. Volá sa “Aj ty hrdinom” a skrýva v sebe posolstvo, ktoré znie: Konaj veci s láskou a stanú sa neobyčajnými. Je to naše pozvanie k hrdinstvu v každodennosti. Prečo téma hrdinstva? Spiderman, Wonderwoman, Superman… Ich príbehy nás bavia. Hrdinky…

25. ročník Dobrej noviny

Téma 25. ročníka: Buďme požehnaní(m) V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany. Stretnutia zodpovedných osôb za DN 9., 11. a 16. novembra Viac informácií k 25. ročníku Dobrej noviny…

Podpor aj ty výzvu Dajme mladým hlas

Rada mládeže Slovenska začala 6.11. s výzvou Dajme mladým hlas. My v eRku ako členská organizácia sa k tejto výzve pripájame. Výzva reaguje na to, že 8 z 10 mladých si myslí, že politici sa o nich nezaujímajú. Rada mládeže Slovenska preto začala s kampaňou, aby mladých bolo viac počuť. Všetky bližšie informácie a možnosť…