Modlitba k sv. Mikulášovi

Buďme deťom duchovne blízko a modlime sa za nich osobitne na sviatok svätého Mikuláša. Modlitba k svätému Mikulášovi Dobrý svätý Mikuláš, ktorý prinášaš radosť deťom, daruj môjmu srdcu detského ducha a nauč ma rozdávať šťastie okolo seba. Ty, ktorého sviatok nás pripravuje na Vianoce, priprav moju vieru na prijatie tajomstva narodenia Krista. Svätý Mikuláš, patrón…