Biblické stretká 2020

Hrdina nie je ten, ktorému sa stále darí, ale ten, čo v pokore a v Božom svetle uvidí pravdu o sebe a žije svoje povolanie s hrdinskou vernosťou. Duchovno-pastoračná komisia eRka pre vás pripravila 6 biblických katechéz o verných hrdinoch pre hlbšie prežívanie pôstu. Tri postavy zo Starého zákona a tri postavy z Nového zákona.…

eRko akcia von v Hliníku nad Hronom

25. februára 2020 sa vo farnosti Hliník nad Hronom uskutočnila prvá eRko akcia von. Akcia bola zameraná na to, ako dobre malí erkári poznajú svoju dedinu. Prelúskavali sa hádankami, kvízom a množstvom ďalších úloh na niekoľkých stanovištiach. Na každej zastávke sa im podarilo vybojovať si indíciu. Nakoniec museli podľa indícií určiť miesto, kde ich už…

Posolstvo eRka k voľbám 2020

Politika začína službou pre spoločné dobro V deväťdesiatych rokoch vzniklo eRko z nezištnej služby. Bola to služba deťom a mladým ľuďom. Tieto deti a mladí však postupne začali dávať ďalej to, čo načerpali. Založili nezištné a dobrovoľnícke projekty v oblastiach výchovy, mediálnej tvorby pre deti, rozvojovej spolupráce s núdznymi, zlepšovania života vo svojej obci. Traja…

Jarné MAXIstretká 2020

Milý ZOF! Pozývame Ťa radovať sa v bratskom spoločenstve ďalších ZOFov. Príď na Maxistretko! Tvoja (veríme, že milá) povinnosť zúčastniť sa vyplýva z Tvojej ZOF služby. Ak by Ti iné povinnosti bránili zúčastniť sa celého stretnutia, určite prijmi pozvanie aspoň na sobotný program alebo pošli miesto seba náhradníka. 21. – 23. február 2020: Územia Východ (Košice), Západ (Križovany), Žilina (Terchová), Spiš…

Urobte pre nás maličkosť. Podporte eRko 2%.

Urob pre nás maličkosť. Aj v roku 2020 môžeš dať 2% eRku.   eRko sa v decembri 2019 opäť úspešne zaregistrovalo medzi prijímateľov 2 % z dane. Ak chceš nasmerovať časť svojich daní pre deti, rozhodni sa pre eRko: …aby deti robili kroky k osobnej zrelosti, rozvíjali svoje talenty a zručnosti v spoločenstve detí. Približne…