Celodenný program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.

  • Deti zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
  • Spoločne putujeme a budujeme si úctu k slovenským pútnym miestam.
  • Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym.

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dátum: 12.5.2018

Miesto: Rajecká Lesná

Téma: Misie sú v srdci viery (Sv. Otec František)

8.00–9.00         prezentácia
9.00–10.00       úvodné stretnutie, nácvik piesni na svätú omšu
10.00                svätá omša, Mons. Tomáš Galis
11.00–15.00    putovanie, katechéza v skupinkách, workshopy, misijný koláč
15.00–16.00   ruženec

Obetný dar

Obetný dar môže priniesť každý účastník. V tomto roku je ním konzerva a odovzdáme ich Diecéznej charite v Žiline.

Účastnícky príspevok:

Účastnícky príspevok 1 € za každého účastníka, odovzdáte pri prezentácii v INFO-stánku. Je určený na spevníčky, materiály, ozvučenie a iné výdavky.

Inštrukcie

Vedúci si vopred rozdelia deti do skupín (11 – 15 detí, 1– 3 vedúci).

V rámci programu bude skupinová katechéza, ktorú si môžete stiahnuť nižšie.

Pre lepšiu komunikáciu si určite vedúceho autobusu a zdravotníka

Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre prípad dažďa, karimatky na sedenie vonku (prípadne skladacie stoličky), gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať – ako aj na dostatok tekutín

Misijným koláčom a trhom chceme pomôcť misiám. Takže každá farnosť môže priniesť koláč, ktorý sa odovzdá na spoločnom mieste a potom sa bude ponúkať sa príspevok, ktorý bude určený na misie. Takto aj priamo z púte podporíme Pápežské misijné diela.

Povzbuďme deti a vedúcich, aby sa pred púťou doma zúčastnili na svätej spovedi. Hodinu pred omšou upozornite deti na eucharistický pôst.

Na púť pozvite aj svojho kňaza.

Vedúci sa počas celej púte venujú deťom – motivujú ich k pozornosti, pomáhajú im prežiť púť čo najhlbšie.

Modlime sa, aby aj tohtoročná eRkárska Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Kontakt:

eRko – Ivan Kňaze: sms: 0905/532 597, ivan@erko.sk.

Šťastnú cestu a pekný deň.

Plagát MPD 2018 (.pdf, 195 KB)

Inštrukcie k púti (.pdf, 361 KB)

Katechéza do skupín (.doc, 88 KB)

Príloha ku katechéze – ovečka (.doc, 118 KB)

Misijná púť detí v Levoči

Dátum: 12.5.2018

Miesto: Levoča

8:30 – príchod a začiatok putovania (cestou na horu budú stanovištia s eRkármi)

10:00 – základné informácie pod poľným oltárom

10:15 –  stanovištia s kňazmi

11:30 – spoločný moderovaný program

12:30 –  možnosť sv. spovede

12:45 – obed (v skupinkách)

13:30 – modlitba ruženca za pokoj

14:00 – sv. omša

Obetný dar

Čokoľvek z drogérie (toaletný papier, mydlo, čistiace prostriedky) alebo trvanlivé potraviny (cestoviny, múka), ktoré poslúžia ľuďom v núdzi a bez domova v Spišskom regióne.

Doprava/Cestovné:

Pre členov eRka dopravu objednáva regionálny koordinátor v spolupráci so ZOF, keďže časť nákladov je hradená z dotácie z Ministerstva Školstva. Druhú časť dopravných nákladov hradia pútnici*.

Ostatné farnosti si dopravu zabezpečujú vo vlastnej réžii.

V prípade spoločnej trasy a voľných  miest v autobuse sa samozrejme vieme dohodnúť.

*Cestovné niekde hradí farnosť, niekde mesto, sponzor, niekde sa skladajú.

Účastnícky príspevok:

Len 0,50 €/ pútnik. Iné dobrovoľné príspevky sú vítané 😉

Príspevok zabezpečí, že okrem nákladov spojených s organizáciou (WC; materiál, technické zabezpečenie…), deti dostanú malý darček.

+ cestovné *

Kontakt:

0910 336 684 , misijnaputle@erko.sk

Arcidiecézna púť detí v Marianke

Dátum: 26.5.2018

Miesto: Marianka

Okolo 8.30 – putovanie z Rače

Okolo 9.30 – putovanie zo Stupavy

11.00 – 13.30 – Katechézy v údolí, vystúpenie speváckych zborov

13:45 svätý ruženec

14.30 – Sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

Obetný dar

Ceruzky zabalené v darčekovom balení pre špeciálne školy

Účastnícky príspevok:

Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1 euro

Kontakt:

  • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán zo Šamorína

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

Informácie o Púti detí do Marianky 2018 čoskoro doplníme

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Dátum: 12.5.2018

Miesto: Obišovce

od 9.00 pešia púť z Ličartoviec do Obišoviec, počas ktorej budú môcť deti cez hravé stanovištia spoznať odkaz zjavenia z Lúrd, keďže tento rok si pripomíname 160. výročie zjavení

10.30 – 11.00 katechéza v skupinke, obed

11.00 – 13.30 čas na sviatosť zmierenia, možnosť zapojiť sa do rôznych workshopov

13.30 spoločný program a modlitba posvätného ruženca za mier

o 14.00 vyvrcholením bude sv. omša, ktorú bude celebrovať košický o. arcibiskup metropolita Bernard Bober

Obetný dar

Súčasťou púte bude aj spoločný obetný dar, ktorý môže doniesť každý účastník/skupinka. Sú ním trvanlivé potraviny, školské potreby či drogédia, ktoré využijú núdzne rodiny cez o. z. Magis.

Doprava/Cestovné:

Dopravu si skupinky/farnosti zabezpečujú vo vlastnej réžii. Keďže sa tešíme na spoločné putovanie, či už prídete objednaným autobusom, alebo vlakom, prosíme, aby ste vystúpili v Ličartovciach. Odtiaľto nás do Obišoviec povedie niekoľko zaujímavých pútnych stanovíšť.

Iné info:

Pre pútnikov bude zabezpečený čaj a obed, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach.

Svoju skupinku, prosíme, prihláste do 30. apríla 2018 (uľahčíte prípravu organizátorom – ďakujeme :)).

 

Kontakt:

o. Marián Kašaj: 0911 912 818, mariokasaj@gmail.com