Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

 • Deti zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
 • Spoločne putujeme a budujeme si úctu k slovenským pútnym miestam.
 • Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym.

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dátum: 11.5.2019

Miesto: Rajecká Lesná

Téma: Putujeme s blahoslavenou Ankou Kolesárovou

8.00–9.00         prezentácia
9.00–10.00       úvodné stretnutie, nácvik piesni na svätú omšu
10.00                svätá omša, Mons. Tomáš Galis
11.00–15.00    putovanie, katechéza, workshopy, misijný koláč, aktivita v skupinách
15.00–16.00   ruženec

Inštrukcie k priebehu Misijnej púte detí:

 1. Vedúci si vopred rozdelia deti do skupín (11 – 15 detí, 1– 3 vedúci).

V rámci programu bude katechéza v kostole, ktorú budú viesť manželia Danka a Jozef Kudry a aktivita v skupinke.

 1. Pre lepšiu komunikáciu si určite vedúceho autobusu a zdravotníka.
 2. Obetný dar môže priniesť každý účastník. V tomto roku je ním konzerva a odovzdáme ich Diecéznej charite v Žiline.
 3. Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre prípad dažďa, karimatky na sedenie vonku (prípadne skladacie stoličky), gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať – ako aj na dostatok tekutín
 4. Účastnícky poplatok 1 € za každého účastníka, odovzdáte pri prezentácii v INFO-stánku. Je určený na spevníčky, materiály, ozvučenie a iné výdavky.
 5. Misijným koláčom a trhom chceme pomôcť misiám. Takže každá farnosť môže priniesť koláč, ktorý sa odovzdá na spoločnom mieste a potom sa bude ponúkať sa príspevok, ktorý bude určený na misie – PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA. Podporíme centrum svätého Antona v rwande, kde pôsobí slovenský misionár Vlastimil Chovanec.
 6. Povzbuďme deti a vedúcich, aby sa pred púťou doma zúčastnili na svätej spovedi. Hodinu pred omšou upozornite deti na eucharistický pôst.

      Na púť pozvite aj svojho kňaza.

 1. Vedúci sa počas celej púte venujú deťom – motivujú ich k pozornosti, pomáhajú im prežiť púť čo najhlbšie.

Modlime sa, aby aj tohtoročná Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Prihláste sa do 5. mája 2019.

Kontakt:

eRko – Ivan Kňaze: sms: 0905/532 597, ivan@erko.sk.

Šťastnú cestu a pekný deň!

Misijná púť detí v Levoči

Dátum: 11.5.2019

Miesto: Levoča

8:30 – príchod a začiatok putovania (cestou na Mariánsku horu budú stanovištia s eRkármi)

10:00 – základné informácie pod poľným oltárom

10:15 – stanovištia s kňazmi a bohoslovcami

11:15 – spoločný moderovaný program

12:00 – obed z vlastných zásob v skupinkách a možnosť sv. spovede

12:30 – modlitba ruženca za pokoj

13:00 – sv. omša

Ak chceš pomôcť v prípravnom a realizačnom tíme na MPD, tak sa prihlás čo najskôr cez FORMULÁR. Veríme, že z každého OC z eRka v Spišskej diecéze sa nájdu 2-3 animátori.

Obetný dar

Školské pomôcky (písacie potreby, zošity, obaly, farebné papiere,…), ktoré poslúžia deťom v núdzi v Spišskom regióne.

Doprava/Cestovné:

Pre členov eRka dopravu objednáva regionálny koordinátor v spolupráci so ZOF, keďže časť nákladov je hradená z dotácie z Ministerstva Školstva. Druhú časť dopravných nákladov hradia pútnici*.

Ostatné farnosti si dopravu zabezpečujú vo vlastnej réžii.

V prípade spoločnej trasy a voľných miest v autobuse sa samozrejme vieme dohodnúť.

*Cestovné niekde hradí farnosť, niekde mesto, sponzor, niekde sa skladajú.

Účastnícky príspevok:

Len 0,50 €/ pútnik. Iné dobrovoľné príspevky sú vítané 😉

Príspevok zabezpečí, že okrem nákladov spojených s organizáciou (WC, materiál, technické zabezpečenie,…), deti dostanú malý darček.

+ cestovné *

Kontakt:

0910 336 684 , misijnaputle@erko.sk

Arcidiecézna púť detí v Marianke

Dátum: 25.5.2019

Miesto: Marianka

Okolo 8.30 – putovanie z Rače

Okolo 9.30 – putovanie zo Stupavy

11.00 – 13.30 – Katechézy v údolí, vystúpenie speváckych zborov

14.30 – Sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

Obetný dar

Trvanlivé potraviny (ryža, strukoviny, cukor, soľ a pod.)

Účastnícky príspevok:

Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1 euro.

Prihlásiť sa môžete do 20.5.2019.

Kontakt:

 • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán z farnosti Najsvätejšej Trojice, Bratislava

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Dátum: 11.5.2019

Miesto: Obišovce

od 9.00 pešia púť z Ličartoviec do Obišoviec, počas ktorej budú môcť deti cez hravé stanovištia spoznať život bl. Anky Kolesárovej

10.30 – 11.00 katechéza v skupinke

11.00 – 11.30 obed

11.30 – 13.30 čas na sviatosť zmierenia, možnosť zapojiť sa do rôznych workshopov, ktoré si pripravili organizácie a hnutia

13.30 spoločný program a modlitba posvätného ruženca za pokoj

o 14.00 vyvrcholením bude sv. omša s o. biskupom Markom Forgáčom

Obetný dar

Súčasťou púte bude aj spoločný obetný dar, ktorý môže doniesť každý účastník/skupinka. Sú ním trvanlivé potraviny, školské potreby či drogédia, ktoré využijú núdzni ľudia cez arcidiecéznu charitu v Košiciach.

Doprava/Cestovné:

Dopravu si skupinky/farnosti zabezpečujú vo vlastnej réžii. Keďže sa tešíme na spoločné putovanie, či už prídete objednaným autobusom, alebo vlakom, prosíme, aby ste vystúpili v Ličartovciach. Odtiaľto nás do Obišoviec povedie niekoľko zaujímavých pútnych stanovíšť.

Iné info:

Pre pútnikov bude zabezpečený čaj a obed, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach.

Svoju skupinku, prosíme, prihláste do 28. apríla 2019 (uľahčíte prípravu organizátorom – ďakujeme :)).

 

Kontakt:

o. Marián Kašaj: 0911 912 818, mariokasaj@gmail.com