Celodenný program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.

 • Deti zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
 • Spoločne putujeme a budujeme si úctu k slovenským pútnym miestam.
 • Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym.

Arcidiecézna púť detí v Marianke

Dátum: 20.5.2017

Miesto: Marianka

REGISTRÁCIA – Prosíme najprv elektronickú registráciu na putmarianka@gmail.com

Okolo 8.30 – putovanie z Rače

Okolo 9.30 – putovanie zo Stupavy

10.00 – 13.30 – Katechézy v údolí

11.30 – 14.00 – Vystúpenie detských spevokolov

12.30 – 13.30 – obed

14.30 – Sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

Obetný dar

Sušené mlieko pre bábätká v núdznych rodinách

Účastnícky príspevok:

Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1 euro

Kontakt:

 • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán zo Šamorína

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

Informácie o Púti detí do Marianky 2017

 

Téma púte:  Fatimská Panna Mária

 • hlavnou tématickou myšlienkou v tomto roku bude objavovanie príbehu a posolstva Fatimskej Panny Márie pri 100. výročí jej zjavení

Čas:    20. máj 2017

 • púť detí má tradíciu konať sa na konci mája, aby bola motiváciou a možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na čas okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov

Organizátori:          Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

KSCM – Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

 

 • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán zo Šamorína

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

 • zodpovední za eRko (OC Bratislava): Miroslava Selecká, Lenka Debnárová

Katarína Ečeryová

– na starosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy, obed

 

Registrácia:  putmarianka@gmail.com, 0902 886 628

Forma:          púť + katechéza + sv. omša

 1. PÚŤ

 

 • dve pútnické cesty:
  1. z Rače – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej doline cca. od 8.30
  2. zo Stupavy – z priestoru pred farským kostolom sv. Štefana cca. od 9.30
 • vzbudenie úmyslunezabudnite ešte pred púťou
 • „vstupné“ na pútnickú cestu – nezabudnúť pútnickú zástavu a naučiť sa pútnickú pieseň k Panne Márii – aj z JKS
 • vstupy na pútnickú cestu budú označené „bránami“ (španielske stánky s animátormi v tričkách), kde animátori (2) odovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov – „preukazy pútnika“ aj s aršíkmi nálepok
 • pútnické úlohy (na 5 stanovištiach):
  1. fatimská modlitbaÓ, Ježišu! – na ceste bude na stromoch umiestených 5 stanovíšť s rozvešanými zalaminovanými A3 s rozkúskovanu fatimskou modlitbou Ó, Ježišu. Bude sa ju treba s deťmi počas púte naučiť naspamäť. V Pútničkoch bude nekompletná, deti si chýbajúce slová môžu dopísať perom do Pútničkov podľa stanovíšť.
  2. radostný posvätný ruženec – od vstupnej brány úvod ruženca a potom vždy jeden desiatok po stanovišti. Potom im vedúci nalepí 1 nálepku do Pútničkov (za jeden desiatok jedna nálepka)
 • hneď po príchode do Marianky prosíme, aby ste išli najprv do Baziliky Narodenia Panny Márie a pomodlili sa (aj nahlas) pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie, ktorá sa nachádza na zadnej strane „Pútničkov“ (pre neputujúcich budú „Pútničkovia“ k dispozícii na registrácii) – to je totiž vyvrcholenie pútnej cesty!!!
 • registrácia – oproti vchodu do Baziliky, tam:
  1. odovzdáte charitatívne dary – tento rok zbierame sušené mlieko pre rodiny v núdzi
  2. zaplatíte dobrovoľný príspevok 1 Eur na pokrytie nákladov Púte
  3. dostanete darček – posvätenú milostivú medailu Panny Márie pre každého účastníka púte

 

 

 1. KATECHÉZY – Príbeh a posolstvo zjavení Fatimskej Panny Márie

 

 • od 10.00-13.30 budú prebiehať v svätom údolí katechézy
 • mapku majú deti v „Pútničkoch“, po absolvovaní katechézy dostanú pečiatky

Témy katechéz:                                        Miesta katechéz:

 1. Zjavenia Panny Márie Medzi kaplnkami
 2. Zjavenie anjela Pri bani
 3. Obety za hriešnikov Pred Lurdskou jaskynkou Panny Márie
 4. Posvätný ruženec Pred Kaplnkou svätej studne

 

 

 1. OMŠA a ZASVÄTENIE

 

 • spovedanie detí od 11.30-13.30 v spovedniciach za bazilikou
 • sprievod – o 14.15 treba byť pred hlavným vstupom do Kláštora bratov tešiteľov, prosíme za procesiový kríž nosičov jednotlivých pútnických zástav, o 14.30 sa pohne sprievod od kláštora a tým začne sv. omša pred jaskynkou Lurdskej Panny Márie, v prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 14.00 v Bazilike
 • na sv. omši prosíme, aby deti aj s vedúcimi obsadili predné lavičky (rezervujeme ich) a taktiež stáli pred lavičkami, resp. sedeli na karimatkách pred lavičkami

 

 

 

 

 

Iné dôležité veci

 

REGISTRÁCIA – Prosíme najprv elektronickú registráciu na putmarianka@gmail.com, aby sme vedeli odhadnúť lepšie náklady na stravu, potom po príchode do Marianky sa po návšteve baziliky treba tiež medzi 9.00-13.00 zahlásiť oproti vchodu do baziliky, odovzdať charitatívny dar a vedúci dostane posvätené medaily, tu budú aj letáky, príp. iné propagačné materiály i možnosť finančne podporiť Púť detí

VYSTÚPENIE SPEVOKOLOV – od 11.30-14.00 pred Exercičným domom (max. 30 min.), prosíme dopredu sa nahlásiť do 16.5.2016 na tel. čísle: 0902 886 628

OBED medzi 12.30-13.30 vedľa registrácie – tradičné párky, horčica, chlebík a jabĺčka a pitie (džús) zabezpečujú organizátori

NEPRIAZNIVÉ POČASIE – katechézy sa budú konať v Kláštore, v sále Exercičného domu bude vystúpenie speváckych zborov i obed, a sv. omša v Bazilike už o 14.00

 

STRUČNÝ PROGRAM:

Okolo 8.30 – putovanie z Rače

Okolo 9.30 – putovanie zo Stupavy

10.00 – 13.30 – Katechézy v údolí

11.30 – 14.00 – Vystúpenie detských spevokolov

12.30 – 13.30 – obed

14.30 – Sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

 

SUMMA SUMMARUM:

Dopredu si treba pripraviť:

 1. pútnickú zástavu s nejakým vyjadrením symbolu (symbolov) vašej putujúcej skupinky, zástava by mala byť na nejakej žrdi (snažte sa o kvalitu)
 2. každé dieťa nech si zoberie pero a prípadne aj sv. ruženec
 3. naučiť sa s deťmi nejakú mariánsku pieseň k Panne Márii (JKS i mládežnícka)
 4. vyzvať deti, aby zobrali charitatívny obetný dar = sušené mlieko – môžete pripraviť i skupinkový darček, len nech má na ňom účasť obety každé dieťa
 5. čisté srdce a radosť…

Prečítaj si pastiersky list k 100. výročiu Fatimy alebo si stiahni jeho krátené posolstvo..

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dátum: 13.5.2017

Miesto: Rajecká Lesná

Téma: Modlíme sa s Máriou za misie

8.00–9.00         prezentácia
9.00–10.00       úvodné stretnutie, nácvik piesni na svätú omšu
10.00                svätá omša, Marek Hriadeľ
11.00–15.00    putovanie, katechéza v skupinkách, workshopy, misijný koláč
15.00–16.00   ruženec, spoločný tanec

Obetný dar

Obetný dar môže priniesť každý účastník. V tomto roku je ním čaj. Môže byť čaj sypaný alebo vo vrecúškach. Čaj odovzdáme diecéznej charite v Žiline.

Účastnícky príspevok:

Účastnícky príspevok 1 € za každého účastníka, odovzdáte pri prezentácii v INFO-stánku. Je určený na spevníčky, materiály, ozvučenie a iné výdavky.

Inštrukcie

Vedúci si vopred rozdelia deti do skupín (11 – 15 detí, 1– 3 vedúci).

V rámci programu bude skupinová katechéza, ktorá bude uverejnená na internete.

Pre lepšiu komunikáciu si určite vedúceho autobusu a zdravotníka

Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre prípad dažďa, karimatky na sedenie vonku (prípadne skladacie stoličky), gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať – ako aj na dostatok tekutín

Misijným koláčom a trhom chceme pomôcť misiám. Takže každá farnosť môže priniesť koláč, ktorý sa odovzdá na spoločnom mieste a potom sa bude ponúkať sa príspevok, ktorý bude určený na misie. Takto aj priamo s púte podporíme misie, konkrétne detský domov v Ugande.

Povzbuďme deti a vedúcich, aby sa pred púťou doma zúčastnili na svätej spovedi. Hodinu pred omšou upozornite deti na eucharistický pôst.

Na púť pozvite aj svojho kňaza.

Vedúci sa počas celej púte venujú deťom – motivujú ich k pozornosti, pomáhajú im prežiť púť čo najhlbšie.

Modlime sa, aby aj tohtoročná eRkárska Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Kontakt:

eRko – Ivan Kňaze: sms: 0905/532 597, ivan@erko.sk.

Šťastnú cestu a pekný deň.

Misijná púť detí v Levoči

Dátum: 13.5.2017

Miesto: Levoča

Kňazov prosíme aj o službu spovedania počas púte.

Od 8.30   príchod a začiatok putovania (cestou na hor stanovištia s eRkármi)

10.00       spoločný moderovaný  program na Mariánskej hore

11.00       stanovištia s kňazmi, možnosť sv. spovede

12.00       obed ( v skupinkách)

13.00       modlitba ruženca za pokoj    13.30       sv. omša

Obetný dar

Čokoľvek z drogérie (toaletný papier, mydlo, čistiace prostriedky) alebo trvanlivé potraviny (cestoviny, múka), ktoré poslúžia ľuďom v núdzi a bez domova v Spišskom regióne.

Doprava/Cestovné:

Pre členov eRka dopravu objednáva regionálny koordinátor v spolupráci so ZOF, keďže časť nákladov je hradená z dotácie z Ministerstva Školstva. Druhú časť dopravných nákladov hradia pútnici*.

Ostatné farnosti si dopravu zabezpečujú vo vlastnej réžii.

V prípade spoločnej trasy a voľných  miest v autobuse sa samozrejme vieme dohodnúť.

*Cestovné niekde hradí farnosť, niekde mesto, sponzor, niekde sa skladajú.

Účastnícky príspevok:

Len 0,50 €/ pútnik. Iné dobrovoľné príspevky sú vítané 😉

Príspevok zabezpečí, že okrem nákladov spojených s organizáciou (WC; materiál, technické zabezpečenie…), deti dostanú malý darček.

+ cestovné *

Kontakt:

0948 217 134, ivanahavrankova366@gmail.com alebo spis@erko.sk.

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Dátum: 13.5.2017

Miesto: Obišovce

od 10.00 pešia púť z Ličartoviec do Obišoviec, počas ktorej budú môcť deti cez hravé stanovištia spoznať Fatimský príbeh

11.00 – 12.30 katechéza v skupinke, obed

12.30 – 13.30 čas na sviatosť zmierenia, možnosť zapojiť sa do rôznych workshopov

13.30 spoločný program a modlitba posvätného ruženca za mier

o 14.00 vyvrcholením bude sv. omša s pomocným košickým o. biskupom Markom Forgáčom

Obetný dar

Súčasťou púte bude aj spoločný obetný dar, ktorý môže doniesť každý účastník/skupinka. Sú ním trvanlivé potraviny a školské potreby pre núdzne rodiny z Majáku nádeje n. o. v Košiciach.

Doprava/Cestovné:

Dopravu si skupinky/farnosti zabezpečujú vo vlastnej réžii. Keďže sa tešíme na spoločné putovanie, či už prídete objednaným autobusom, alebo vlakom, prosíme, aby ste vystúpili v Ličartovciach. Odtiaľto nás do Obišoviec povedie niekoľko zaujímavých pútnych stanovíšť.

Iné info:

Pre pútnikov bude zabezpečený čaj a obed, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach.

 

Kontakt:

o. Marián Kašaj: 0911 912 818, mariokasaj@gmail.com

Plagát (.pdf, 1MB)