Spišská územná duchovná obnova

Všetkých eRkárov územia Spiš srdečne pozývame sa duchovne obnoviť počas adventu do Letanoviec 2.-4.12.2016. Témou duchovnej obnovy bude moja živá viera. Hosťom bude náš eRkár, diakon Filip Orlovský. Kapacita je max. 20, preto sa treba prihlásiť čím skôr, ale najneskôr do 22.11.2016. Účastnícky príspevok je  8 €. Prihlasovanie tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62HrZLh0xrtFy0262zGzQDTI_Hcx6k57NRw54-WDEksreIQ/viewform?c=0&w=1