TÉMA 2020: Verní hrdinovia

Hrdina nie je ten, ktorému sa stále darí, ale ten, čo v pokore a v Božom svetle uvidí pravdu o sebe a žije svoje povolanie s hrdinskou vernosťou. Preto ponúkame na pôst biblické katechézy o verných hrdinoch. Tri postavy zo Starého zákona a tri postavy z Nového zákona:

Deň činnej lásky

K Dňu činnej lásky nás inšpiroval úryvok z posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Christus Vivit 171.

Týždeň medzi 3. a 4. týždňom v pôste si vyberte váš deň činnej lásky. Dohodnite si návštevu, stráženie detí, návštevu starobinca a pod.
Podstatou je zamerať deň činnej lásky na ľudí na periférii.

Prečítaj jedno evanjelium

Obdobie pôstu môžeš využiť aj na to, aby si prečítal/a jedno celé evanjelium. Keď čítame či počúvame evanjelium, je to väčšinou po kúskoch. Skús si dať evanjeliové príbehy do súvisu, prečítaj jedno z nich a spoznaj tak osobnejšie osobu Ježiša.

Prečítaj Nový zákon za 40 dní

Ponúkame Ti tiež návod, ako prečítať celý Nový zákon za 40 dní. “Duch Svätý vám pripomenie všetko.” (Jn 14, 25). Aby Ti mal čo Duch Svätý pripomenúť v tvojom duchovnom živote, nasýť sa Slovom života. Dá sa to. Na každý deň to vychádza cca. 13 strán. Ak v tebe horí túžba spoznať Ježiša z rôznych uhlov pohľadu, nasleduj tento návod:

Rok Božieho slova

V Cirkvi prežívame Rok Božieho slova. Chceli by sme ponúknuť pár odporúčaní ako hlbšie prežiť tento rok s Božím slovom:

 

ODPORÚČAME PREČÍTAŤ:

Generálna audiencia pri vstupe do Pôstu

Posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie 2020

Pôst s Rebríkom

Aj v tomto roku v Rebríku pozývame deti k aktívnemu prežívaniu pôstu. V marcovom čísle uverejňujeme motivačnú prílohu – vystrihovačku Cesta pôstom a v rubrike Po stopách lásky vedieme deti k tomu, aby sa počas pôstu usilovali o jednoduchý, striedmy život. Metodiku k tomu ponúkame v LUSku 165. V aprílovom čísle Rebríka uverejníme článok o tom, ako si deti môžu zhotoviť záhradu Veľkého týždňa, ktorá im pomôže lepšie si predstaviť udalosti posledných dní Pána Ježiša.

Publikácie a materiály na pôst, ako je Moja Krížová cestaNa krížovej ceste s tebou, ale aj novinku OD POPOLCA K ALELUJA – maľovanky, doplňovačky, hlavolamy môžu deti povzbudiť a motivovať. Objednať sa dajú na www.rebrik.sk.

Biblické stretká s čítaniami z nedele

Na biblických stretkách deti spolu s vedúcimi uvažujú nad slovami života, zdieľajú sa a pomáhajú si prenášať tieto slová do svojho vlastného života. Prostedníctvom biblických stretiek chcú eRkári dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky.

Ako viesť biblické stretko? Prećítajte si tento návod a zásady.

„Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18 (19-20)

Biblické stretká sú námety na podporu čítania Svätého Písma, ktoré eRko ponúka osobitne na obdobie pôstu.

  • Spolu objavujeme múdrosť v knihe kníh, v Biblii.
  • Počúvame Božie slovo a pomáhame si prijať ho do vlastného života.
  • Cez slovo života chceme dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky.