Biblické stretká sú námety na podporu čítania Svätého Písma, ktoré eRko ponúka osobitne na obdobie pôstu.

  • Spolu objavujeme múdrosť v knihe kníh, v Biblii.
  • Počúvame Božie slovo a pomáhame si prijať ho do vlastného života.
  • Cez slovo života chceme dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky..

2018: ODPUSTENIE pre viac pokoja

1. Odpustenie

Jedna z istých ciest k pokoju je cesta odpustenia. Táto cesta však nie je jednoduchá a často býva nesprávne pochopená. Preto vám ponúkame ako podnet na pôst špeciálne biblické stretko k odpusteniu, ako aj ďalšie podnety, ktoré pre vás zozbierala Duchovno-pastoračná komisia eRka.

Stiahni si: Biblické stretko o odpustení (.pdf)

2. Pôst s Rebom a Rikou

Vo februárovom i marcovom Rebríku vyzývame deti k aktívemu prežívaniu pôstu. Námet Farebný pôst nájdete aj v Lusku 161 na strane 11. Okrem toho si môžeš objednať krížovú cestu pre deti s názvom Na krížovej ceste s Tebou. A ešte bonus: chceš vedieť, ako vyzerá ozajstńa krížová cesta? Pozri si krížovú cestu v Jeruzaleme.

3. Biblické stretká s čítaniami z nedele

Na biblických stretkách deti spolu s vedúcimi uvažujú nad slovami života, zdieľajú sa a pomáhajú si prenášať tieto slová do svojho vlastného života. Prostedníctvom biblických stretiek chcú eRkári dozrievať pre hodnoty kresťanskej lásky.

Ako viesť biblické stretko? Prećítajte si tento návod a zásady.

„Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18 (19-20)

4. Prečítaj jedno evanjelium

Obdobie pôstu môžeš využiť aj na to, aby si prečítal/a jedno celé evanjelium. Keď čítame či počúvame evanjelium, je to väčšinou po kúskoch. Skús si dať evanjeliové príbehy do súvisu, prečítaj jedno z nich a spoznaj tak osobnejšie osobu Ježiša.

5. Prečítaj Nový zákon za 40 dní

Ponúkame Ti tiež návod, ako prećítať celý Nový zákon za 40 dní. “Duch Svätý vám pripomenie všetko.” (Jn 14, 25). Aby Ti mal čo Duch Svätý pripomenúť v tvojom duchovnom živote, nasýť sa Slovom života. Dá sa to. Na každý deň to vychádza cca. 13 strán. Ak v tebe horí túžba spoznať Ježiša z rôznych uhlov pohľadu, nasleduj tento návod: