Už tretí ročník cyklopretekov Kráľ Nicova organizovaných v rámci festivalu Bambifest sa uskutočnil v sobotu 15.06.2019 s prezentáciou pretekárov od 08:00. Ako prvé sa na skrátenej, 550 m trati, predstavili deti so štartom o 09:30. Následne preteky pokračovali štartom pretekárov na hlavnej, 2 200 m trati, o 10:00.

Celkovo sa na pretekoch predstavilo 23 pretekárov, z toho 11 na detí na skrátenej trati a 12 pretekárov na hlavnej trati. Najmladší účastník mal 3 roky, najstarší 80 rokov. Organizátorov svojou účasťou potešil aj handbiker Miloš Hudec z klubu Handbike Liptov. Rekord trate (05:47) vytvorený na prvom ročníku (2017) nebol ani tento rok prekonaný. Celkovým víťazom pretekov na hlavnej trati sa stal Roland Hric s dosiahnutým časom 06:13. Na skrátenej trati medzi deťmi sa stala celkovou víťazkou Zuzana Hamráková s dosiahnutým časom 01:35. V tomto ročníku sa pretekári mohli prihlásiť aj do súťaže družstiev, kde sa prezentovali dve družstvá.

Každý pretekár získal pri prekonaní cieľovej čiary účastnícku medailu. Víťazi každej kategórie boli ocenení vecnými cenami.

Organizátori pretekov už teraz premýšľajú akým spôsobom budúci ročník pretekov zatraktívniť a zabezpečiť ich kvalitné pokračovanie.