Sviatok všetkých eRkárov

Milí eRkári, dnes máme svoj sviatok – sviatok sv. košických mučeníkov Štefana, Melichara a Mareka, našich patrónov. Títo traja svätci žili na prelome 16. a 17. storočia. Tento článok vzniká na prelome 16. a 17. hodiny dnešného dňa. Čo keby sme sa dnes trochu zahrali s časom? Môžeme tých 31 – 36 rokov, ktoré priemerne…