Jesenný LUSK – Čo nevygoogliš, vyLÚSKAŠ!

V novom čísle Lusku 118 nájdete mnoho zaujímavých námetov, ktoré pomôžu pri Vašej práci s deťmi. Napr. aktuálne stretko k sviatku Všetkých svätých,  pracovný list so zaujímavými úlohami k roku kňazov,  vyfarbovačku pre deti o sv. Dominikovi, pozoruhodný rozhovor s doc. PhDr. Imrichom Vaškom, Csc. nielen tom, že každý mladý žije príbeh svojich rodičov… Nezabudli sme ani na nové hry, tvorivé…