2. november – Sviečka za nenarodené deti

Kampaň Fóra života, ktorá je realizovaná aj vďaka podpore kresťanských médií a predsedu KBS Mons. Františka Tondru, prebieha v eRku už siedmy rok. Zapojením sa do Sviečky za nenarodené deti si pripomíname, že aj nenarodené deti žijú svoj ľudský život a preto ich musíme chrániť, pomáhať im a modliť sa za ich zdravie a narodenie.…